0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Metallica — Until It Sleeps bass tabs

4.8 / 5 (10x)
  Rate this tab:Intro

Gb——————————————————|————————————————————————————|—————————|
Db———————7——————————|——7/10——————9———————(9)\————|——7——————|
Ab———7——————————————|—————————————————————————7——|—————————|
Eb——————————————————|————————————————————————————|—————————|

Gb—————————————————————————————————|
Db—————7/10————————————————————————|
Ab—————————————————8———————(8)\7———|
Eb—————————————————————————————————|

Verse (same all three verses)

Gb——————————————————|———————————————————————|——————————————|
Db——————————————————|———————————————————————|——7———————————|
Ab—0————————————————|(0)—————————————————7——|——————————————|
Eb——————————————————|———————————————————————|——————————————|

Where do I take this pain of mine?

Gb———————————————————————————————————————————|
Db—————7/10—————————9———————————(9)\—————————|
Ab————————————————————————————————————7——————|
Eb———————————————————————————————————————————|

Gb—————————————————|————————————————|——————————————————————|
Db———7—————————————|——(7)———————————|——7—————————————7/10——|
Ab———0—————————————|——(0)———————————|——————————————————————|
Eb—————————————————|————————————————|——————————————————————|

I run but it stays right by my side

Gb—————————————————————————————|
Db—————————————————————————————|
Ab——————8——————————————————————|
Eb——————————————3————3————1————|

Chorus

Gb——————————————————————————————|——————————————————————————|
Db——————————————————————————————|——————————————————————————|
Ab——————————————————————————————|——————————————————————————|
Eb——5———5———5———5———5———5————3——|——3———3———3———1————————1——|

So tear me open.....

Gb—————————————————————————————————|———————————————————————|
Db—————————————————————————————————|———————————————————————|
Ab—————————————————————————————————|———————————————————————|
Eb——1———3/5———5———5———5———5———5\3——|———(3)———3———3/8—————8—|

p p
Gb———————————————————|———————————————————————————————|
Db———————————————————|———————————————————————————————|
Ab———————————————————|———————————————————————————————|
Eb———8———8——7——5\—3——|—5———5———5———5———5———5—————3———|


Gb————————————————————————————————————|————————————————————|
Db————————————————————————————————————|————————————————————|
Ab—————3——————————————————————————————|————————————————————|
Eb—3———————3———1—————————1———1———3/—5—|——5———5———5———5———5—|


Gb—————————|——————————————————————————————————————|————————|
Db—————————|——————————————————————————————————————|——7—————|
Ab—————————|———————————————————————————————————7——|——0—————|
Eb————3————|——(3)———3———3———7————————8————————————|————————|


Gb———————————————————————————————————|—————————————————————|
Db————7/—10—————————9———————(9)\—————|——7——————————————————|
Ab————————————————————————————————7——|—————————————————————|
Eb———————————————————————————————————|—————————————————————|


Gb———————————————————————————————————————|
Db———————————————————————————————————————|
Ab———7/—10——————————8———————————(8)\——7——|
Eb———————————————————————————————————————|


Gb——————————————————————————————|——————————————————————————|
Db——————————————————————————————|——————————————————————————|
Ab——————————————————————————————|———————————————————7——————|
Eb—/5——5——5——5—5—5——5——5—5—3————|—3——3——3—/8—————7—————7———|

Bridge
h
Gb—————————————————————————————————————————————————|
Db——————————————————————————————————————————5———7——|
Ab————————7———————7———————————5——————6—————————————|
Eb———0————0———0———0———0———0———0——————0—————————————|

It grips you, so hold me......

Gb———————————————————————————————————————|————————————————|
Db———————————————————————————————————————|————————————————|
Ab———7\—5/—7———————————————5—————6—————7—|—7\————7—————5——|
Eb———0——0——0———0——5——0——0——0——0——0——0——0—|—0——0——0——0——0——|

h
Gb——————————————|
Db—————————5——7—|
Ab—————6————————|
Eb—————0————————|


Gb———————————————————————————————————————|
Db———————————————————————————————————————|
Ab———7\—5/—7———————————————5—————6—————7—|
Eb———0——0——0———0——5——0——0——0——0——0——0——0—|


h h
Gb—————————————————————————————————————————————————————|
Db—————————————————————————————————————————————————————|
Ab————7\——————————————————5——7—————5———————6———————7———|
Eb————0——————0———0———5——7——————0———0———0———0———0———0———|

Gb———————————————————————————————————————|
Db———————————————————————————————————————|
Ab———7\—5/—7———————————————5—————6—————7—|
Eb———0——0——0———0——0——0——0——0——0——0——0——0—|


h h
Gb—————————————————————————————————————————————————————|
Db—————————————————————————————————————————————————————|
Ab————7\——————————————————5——7—————5———————6———————7———|
Eb————0——————0———0———5——7——————0———0———0———0———0———0———|


Gb———————————————————————————————————————————————————|—————|
Db——————————————————————————————5———————7———————7————|——7——|
Ab——7\——————————————————————————7———————7———————7————|——0——|
Eb——0———0———0———0———0———0———0———————0———————0————————|—————|


Gb———————————————————————————————————|—————————————————————|
Db————7/—10—————————9———————(9)\—————|——7——————————————————|
Ab————————————————————————————————7——|—————————————————————|
Eb———————————————————————————————————|—————————————————————|


Gb———————————————————————————————————————|
Db———————————————————————————————————————|
Ab———7/—10——————————8———————————(8)\——7——|
Eb———————————————————————————————————————|

Interlude
h
Gb————————————————————————————————————————————————|
Db——7—————5——7/—10—————————9———————(9)\———————————|
Ab———————————————————————————————————————7————0———|
Eb————————————————————————————————————————————————|


Gb————————————————————————/12————————————|
Db—————————/14———12—————————————————14———|
Ab————(0)————————————————————————————————|
Eb———————————————————————————————————————|


Gb—————————————————————————————————————————————————————|
Db—————————————7/10——————9———(9)\7—————————————————————|
Ab———0——————————————————————————————7————0—————————————|
Eb—————————————————————————————————————————————————————|


Gb—————————————————————————————————————————————————————|
Db—————————————————————————————————————————————————————|
Ab———(0)———————————————————————————————————————————————|
Eb———————————————3———3———3/———8———————————————(8)——————|


Gb——————————————————————————————————————————————————————|
Db——————————————————————————————————————————————————————|
Ab——————————————————————————————————————————————————————|
Eb————————3—————3/——8—————————3———3/——8—————————————8\——|


Gb—————————————————————————|—————————————————————————|
Db—————————————————————————|—————————————————————————|
Ab—————————————————————————|—————————————————————————|
Eb—\5——5——5——5——5——5——5——5—|—5——5——5——5——5——3——3——1——|

Chorus

Gb—————————————————————————|————————————————————————————|
Db—————————————————————————|————————————————————————————|
Ab—————————————————————————|————8——0————————————————————|
Eb——5——5——5——5——5——5——5——5—|/8————————1—————1——1——1——3/—|

So tear me open, pull me out......

Gb————————————————————————————————|—————————————————————|
Db————————————————————————————————|—————————————————————|
Ab————————————————————————————————|—————————————————————|
Eb——/5———5———5———5———5———5—————3——|—(3)———3———3———3/8———|


p p
Gb——————————————————|————————————————————————————————|
Db——————————————————|————————————————————————————————|
Ab——————————————————|————————————————————————————————|
Eb———8———8——7——5\3——|—5———5———5———5———5———5——————3———|


Gb——————————————————————————————————|——————————————————————|
Db——————————————————————————————————|——————————————————————|
Ab————————3—————————————————————————|——————————————————————|
Eb——(3)———————3———1———————1———1———3/|—5———5——5——5——5——5——5—|


Gb————————————————————|————————————————————————————|
Db————————————————————|————————————————————————————|
Ab————————————————————|————3—————3———3—————————————|
Eb—5———5——5——5——5——3——|—3—————3——————————0———12\———|


Gb———————————————————————————————————|
Db———14——14——12——14——————14——————12——|
Ab———0———0———0———0———0———0———0———0———|
Eb———————————————————————————————————|


Gb———————————————————————————————————|
Db——————14——12——15——————15——————12———|
Ab——0———0———0———0———0———0———0———0————|
Eb———————————————————————————————————|


Gb———————————————————————————————————|
Db———14——14——12——14——————14——————14——|
Ab———0———0———0———0———0———0———0———0———|
Eb———————————————————————————————————|


Gb———————————————————————————————————|
Db——————12——————15——————15——————12———|
Ab——0———0———0———0———0———0———0———0————|
Eb———————————————————————————————————|


Gb———————————————————————————————————|
Db———14——14——12——14——————14——————12——|
Ab———0———0———0———0———0———0———0———0———|
Eb———————————————————————————————————|


Gb———————————————————————————————————|
Db——————14——12——15——————15———————————|
Ab——0———0———0———0———0———0———0———0————|
Eb———————————————————————————————————|


Gb———————————————————————————————————|
Db———14——14——12——14——————14——————14——|
Ab———0———0———0———0———0———0———0———0———|
Eb———————————————————————————————————|


h
Gb———————————————————————————————————|—————————————————————|
Db——————12——————15——————15————————5——|——7———————————————7/—|
Ab——0———0———0———0———0———0———5——7—————|—————————————————————|
Eb———————————————————————————————————|—————————————————————|


Gb——————————————————————————|—————————|
Db—/10——————9———————(9)\————|——7——————|
Ab———————————————————————7——|—————————|
Eb——————————————————————————|—————————|

Gb—————————————————————————————————|——————————————————————|
Db—————7/10————————————————————————|——7———————————————7/——|
Ab—————————————————8———————(8)\7———|——————————————————————|
Eb—————————————————————————————————|——————————————————————|


Gb——————————————————————————|—————————|
Db—/10——————9———————(9)\————|——7——————|
Ab———————————————————————7——|—————————|
Eb——————————————————————————|—————————|


Gb——————————————————————————————————|—————————————————|
Db——————————————————————————————————|—————————————————|
Ab—————7/10——————————————8———————7\—|——0——————————————|
Eb——————————————————————————————————|—————————————————|
Tablature player for this song:
Metallica - Until It Sleeps Bass Tab

Other versions of Until It Sleeps

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment