0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Metallica — Jason Newstaed And Kirk Hammett Solo bass tabs
Gb||—————14—16—14—13———14—16—14—13———13h14—13—11——————————14——————————————14———————————||
Db||?————————————————————————————————————————————14—11————————11——————11——————11——————?||
Ab||?——————————————————————————————————————————————————12—————————12—————————————12———?||
Eb||——0—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————0——||

Gb|——————11———————11—————————11—————————11——————————————12——————12—————————12——————|
Db|—0—0————————12————0————12————0————12————12————————9—————9————————9—————————9————|
Ab|—————————12—————————12—————————12——————————12—10——————————10————————10———————10—|
Eb|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Gb|————11————————11——————————11——————11———————————12——————12—————————————————|
Db|—0—————————12————0—————12————0——————————————9—————9————————9——————————————|
Ab|————————12——————————12—————————12————12—10——————————10————————10——10—10\7—|
Eb|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Gb|——————11———————11——————————11——————————11——————————————12——————12—————————12——————|
Db|—0—0————————12————12————12————12————12————12————————9—————9————————9—————————9————|
Ab|—————————12——————————12——————————12——————————12—10——————————10————————10———————10—|
Eb|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Gb|————11————————11———————11—————————11———————————12——————12—|
Db|—0—————————12————0——12————0————12———————————9—————9————9——|
Ab|————————12——————————————————12———————12—10——————————10—10—|
Eb|——————————————————————————————————————————————————————————|

("My Friend Of Misery"):
Gb||—————10——————10——————14——————12——————10——————9——————9——————12——————10——————10————||
Db||?———————12——————12——————12——————12—————————————10—————10——————10——————10————————?||
Ab||?—0————————0———————0———————0———————0————0—0———————0——————0———————0———————0————0—?||
Eb||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||

Gb|————10——————10——————14——————12——————10——————9——————9——————12——————10——————|
Db|———————12——————12——————12——————12—————————————10—————10——————10——————10———|
Ab|—0————————0———————0———————0———————0————0—0———————0——————0———————0———————0—|
Eb|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Gb|————7———4————5——————7—————5———||——————7———4—————5——————7—————5————||
Db|——————5———5—————7—————7—————7—||?———5———5———5——————7—————7—————7—?||
Ab|—0————————————————0—————0—————||?—0———————————0——————0—————0—————?||
Eb|——————————————————————————————||——————————————————————————————————||

Gb|—————7——4——————————————————————9————————9————|
Db|———5———————5——7——5——————————9—————9——————9———|
Ab|—0——————————————————————7————————————7————7——|
Eb|————————————————————0——————————————————————0—|

("Welcome Home (Sanitarium)")
Gb|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Db|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Ab|—19————19————19————19——————————————————————————————————5h7—————5h7—————|
Eb|—————————————————————————12—12————————10/12\——0—————————————7——————7————

Gb|—————9———5—————————7—————————————————————9—————5—————————7———————————————————|
Db|———————————5—————7——————7——————————————————9—————5—————7———7————7————————7—5—|
Ab|———7—————————3—5———————————————————————7———————————3—5———————————————————————|
Eb|—0————————————————————5———5—3——3—5—3—0————————————————————————5———5—3——3—————|

Gb|—————9———5—————————7—————————————————————9———5—————————7———————————————|
Db|———————————5—————7——————7——————————————————————5—————7—————7———5———7—5—|
Ab|———7—————————3—5———————————————————————7—————————3—5———————————————————|
Eb|—0————————————————————5———5—3——3—5—3—0—————————————————————————————————|

("Nothing Else Matters"):
Gb|———————9———————————9———————————9———————————9———9—12—9————12—16—12—||
Db|—————9———9———————9———9———————9———9———————9———9————————————————————||
Ab|———7———————7———7———————7———7———————7———7——————————————————————————||
Eb|—0———————————0———————————0———————————0————————————————————————————||
Tablature player for this song:
Metallica - Jason Newstaed And Kirk Hammett Solo Bass Tab

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment