0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Guns N Roses — Civil War (ver 2) bass tabs

4.0 / 5 (4x)
  Rate this tab:

Guns N Roses
Civil War—Use Your Illusion II

1/2 step down

Gb———————————————————————————————————————————————————
Db———————————————————————————————————————————————————
Ab————7——————5——————7—————————————5————0————2————————
Eb———————————————————————————————————————————————3———

Gb———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Db———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ab——————————————2p0——————————————————————————————————5———4———2———————————————
Eb———0———3*———4—————————0———3*———4———0———3*———4———0——————————————————3*———0——


Gb————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Db————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ab———————————————2p0———————————————————————————0———————5———4———2——————————
Eb———0———3———4—————————0———3———4———0———3———4———————————————————————3———0——

Verse
Gb—————————————————————————————————————————————————
Db—————————————————————————————————————————————————
Ab———————————————————0——————————0———0———0——————————
Eb———0———0———0———3——————————————————————————3———0——

Gb——————————————————————————————————————————————————|
Db—————————————————————————————————————————————————*|
Ab———————————————————0——————————0———0———0——————————*|
Eb———0———0———0———3——————————————————————————3———0———|


Chorus
Gb—————————————————————————————————————————————————————————
Db———————————————————————————————————————————1h2———————————
Ab———————————————1h2———————0h1———3———1———3—————————3———0———
Eb———3———1———3—————————3———————————————————————————————————

Gb——————————————————————————————————————————————————————————
Db———————————————3h4—————————————————————————————————0h2————
Ab———5———3———5—————————5———0———5———————————————0h2——————————
Eb—————————————————————————————————2———3———4————————————————

Gb——————————————————————————————————————————————————————————————
Db——————————————————————————————————————————————————————————————
Ab———7———7———7———7———7———————5h7———————7———7———7———7———————5h7——
Eb———————————————————————7—————————0———————————————————7————————

Gb——————————————————————————————————————————————————————————————————
Db——————————————————————————————————————————————————————————————————
Ab———7———7———7———7———7———————5h7——————7———5———4———2———————0—————————
Eb——————————————————————7————————————————————————————3———————3———0—


Gb———————————————————————————————————————————————————————————
Db—————————————————0———1—————————————————————————————————————
Ab—————2———0———2———————————2————————0———————0———3h4———0——————
Eb—————————————————————————————3————————3—————————————————0——


2nd time around, play this at the end

Gb————————————————————————
Db————————————————2———0———
Ab————0———————0———————————
Eb————————3———————————————


Gb——————————————————————————————————————
Db——————————————————————————————————————
Ab————7———5———4———2———————0—————————————
Eb————————————————————3———————3———0—————


Guitar Solo

Gb———————————————————————————————————————————————————————
Db———————————————————————————————————————————————————————
Ab————————————————2———————————————————————0——————————————
Eb————2———2———2———————2———————0———0———0———————0——————————

Gb———————————————————————————————————————————————————————
Db————————————————2———————————————————————0———0———0h2————
Ab————2———2———2———————2———————0———0———0——————————————————
Eb———————————————————————————————————————————————————————

Gb——————————————————————————————————————————————————
Db——————————————————————————————————————————————————
Ab————————————————2————————————————————————0————————
Eb————2———2———2———————2————————0———0———0———————0————

Gb———————————————————————————————————————————————————————————————————
Db———————————————————————————————————————————————————————————————————
Ab————————————————2————————————7———7———7———5———5———5—————————————————
Eb————2———2———2———————2————————————————————————————————7——————5———3—

Gb————————————————————————————————————————————————————————————
Db———————————————————————————————————————————1h2——————————————
Ab———————————————1h2———————0hG1———3———1———3—————————3———1———3—
Eb———3———1———3—————————3——————————————————————————————————————

Gb———————————————————————————————————————————————
Db———————————————3h4—————————————————————0———5——
Ab———5———3———5—————————5—————5———4———2———————————
Eb———————————————————————————————————————————————


Gb——————————————————————————————————————————————
Db——————————————————————————————————————————————
Ab—————————————————————————————————————————————
Eb————————————————————————————————————————3————

Gb——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Db——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ab——————————————2p0——————————————————————————————————5———4———2——————————
Eb——0———3———4—————————0———3———4———0———3———4———0——————————————————3———0——


Gb————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Db————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ab———————————————2p0———————————————————————————0———————5———4———2——————————
Eb——0———3———4—————————0———3———4———0———3———4———————————————————————3———0——Gb———————————————————————————————————————————————————
Db———————————————————————————————————————————————————
Ab————————————————————0——————————0———0———0———————————
Eb————0———0———0———3——————————————————————————3———0———


Gb————————————————————————————————————
Db————————————————————————————————————
Ab————7———5———4———2———————0———————————
Eb————————————————————3———————3———0———


Gb——————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Db——————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ab———————————————2p0———————————————————————————0———————5———4———2————————————
Eb————0———3———4—————————0———3———4———0———3———4———————————————————————3———0———

stuck it in the middle...

Gb———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Db———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ab————————————————————————————————————————————————————————————————————————0——
Eb————0————————————————————0—————————————————————0———————————————————3———————


Gb—————————————————————————————————————
Db—————————————————————————————————————
Ab————0————————————————————0———————————
Eb—————————————————————————————————————

Gb——————7p6p4———2———0——————————————————————
Db——————————————————————2p0————————————————
Ab————————————————————————————2p0——————————
Eb——————————————————————————————————3———0——

Gb———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Db———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ab———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Eb————(0)——————————————————————(0)———————————————————————(0)—————————————


That's it...Any ?'s or comments.....e—mail me...Luke
Tablature player for this song:

Other versions of Civil War

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment