0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Guns N Roses — Ain't It Fun (ver 2) bass tabs


G||——————————————————|——————————————————|——————————————————|———————————————————|
D||——————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————4——|
A||——————————————————|——————————————————|——————————————————|———————————————————|
E||——————————————————|——————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————————|
———————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————4——|
——2————————————————|——————————————————|——————————————————|——2—————————————————|
———————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
——2——————2——2————2——2——|——5——————5——0————0——0——|———————————————————————|
———————————————————————|———————————————————————|——3——————3——3————3——3——|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
——2——————2——2————2——2——|——2——————2——2————2——2——|——5——————5——0————0——0——|
———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
———————————————————————|——2——————2——2————2——2——|——2——————2——2————2——2——|
——3——————3——3————3——3——|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
——5——————5——0————0——0——|———————————————————————|——2——————2——2————2——2——|
———————————————————————|——3——————3——3————3——3——|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
——5——————5——0————0——0——|——2——————2—————————————|——5——————5——0————0——0——|
———————————————————————|————————————3————3——3——|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
——2——————2——2————2——2——|——5——————5——0————0——0——|——2——————2—————————————|
———————————————————————|———————————————————————|————————————3————3——3——|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
——5——————5——0————0——0——|——2——————2——2————2——2——|——2——————2——2————2——2——|
———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
——5——————5——0————0——0——|———————————————————————|——2——————2——2————2——2——|
———————————————————————|——3——————3——3————3——3——|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
——2——————2——2————2——2——|——5——————5——0————0——0——|——2——————2——2————2——2——|
———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
——2——————2——2————2——2——|———————————————————————|——2——————2——2————2——2——|
———————————————————————|——3——————3——3————3——3——|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
———————————————————————|——2——————2——2————2——2——|——5——————5——0————0——0——|
——3——————3——3————3——3——|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|——————————————————————————|
———————————————————————|———————————————————————|——————————————————————————|
——2——————2—————————————|——5——————5——0————0——0——|——2——2——2——2——2——2——2——2——|
————————————3————3——3——|———————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
——2——2——2——2——2——1——0—————|—————————————————————————|——0——0——0——0————0——0——0——|
———————————————————————4——|——3——3——3——3————3——3——3——|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
——2——2——2——2————2——2——2——|——2——2——2——2————2——2——2——|—————————————————————————|
—————————————————————————|—————————————————————————|——3——3——3——3————3——3——3——|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
——0——0——0——0————0——0——0——|——2——2——2——2————2——2——2——|——2——2——2——2————2——2——2——|
—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|
—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————4——|
—————————————————————————|——0——0——0——0————0——0——0——|——2—————————————————|
——3——3——3——3————3——3——3——|—————————————————————————|————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
——5——————5——0————0——0——|———————————————————————|——2——————2——2————2——2——|
———————————————————————|——3——————3——3————3——3——|———————————————————————|————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
—————————————————4——|———————————————————————|———————————————————————|
——2—————————————————|——5——————5——0————0——0——|———————————————————————|
————————————————————|———————————————————————|——3——————3——3————3——3——|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
——2——————2——2————2——2——|——2——————2——2————2——2——|——5——————5——5————5——5——|
———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
———————————————————————|——2——————2——2————2——2——|———————————————————————|
——3——————3——3————3——3——|———————————————————————|——3——————3——3————3——3——|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
——2——————2——2————2——2——|———————————————————————|——2——————2——2————2——2——|
———————————————————————|——3——————3——3————3——3——|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
——5——————5——0————0——0——|——2——————2—————————————|——5——————5——0————0——0——|
———————————————————————|————————————3————3——3——|———————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|
——2——2——2——2——2——2——2——2——|——2——2——2——2——2——1——0—————|
——————————————————————————|———————————————————————4——|——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——0——0——0——0——0——0——0——0——|
——3——3——3——3——3——3——3——3——|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|
——5——5——5——5——5——5——5——5——|——2——2——2——2——2——2——2——2——|
——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——0——0——0——0——0——0——0——0——|
——3——3——3——3——3——3——3——3——|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|
——5——5——5——5——5——5——5——5——|——2——2——2——2——2——2——2——2——|
——————————————————————————|——————————————————————————||——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
|*—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
|*—————————————————————————|——0——0——0——0————0——0——0——|——2——2——2——2————2——2——2——|
|———3——3——3——3————3——3——3——|—————————————————————————|—————————————————————————|


2x
——————————————————————————||—————————————————————————|—————————————————————————|
—————————————————————————*||—————————————————————————|—————————————————————————|
——2——2——2——2————2——2——2——*||—————————————————————————|——0——0——0——0————0——0——0——|
——————————————————————————||——3——3——3——3————3——3——3——|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
—————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
——2——2——2——2————2——2——2——|——2——2——2——2————2——2——2——|——2——————2——2————2——2——|
—————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
——5——————5——0————0——0——|———————————————————————|——2——————2——2————2——2——|
———————————————————————|——3——————3——3————3——3——|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
——2——————2——2————2——2——|——5——————5——0————0——0——|———————————————————————|
———————————————————————|———————————————————————|——3——————3——3————3——3——|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
——2——————2——2————2——2——|——2——————2——2————2——2——|——5——————5——0————0——0——|
———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
———————————————————————|——2——————2——2————2——2——|——2——————2——2————2——2——|
——3——————3——3————3——3——|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
——5——————5——0————0——0——|——2——————2——2————2——2——|——2——————2——2————2——2——|
———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
———————————————————————|——2——————2——2————2——2——|———————————————————————|
——3——————3——3————3——3——|———————————————————————|——3——————3——3————3——3——|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
——2——————2——2————2——2——|——5——————5——0————0——0——|——2——————2—————————————|
———————————————————————|———————————————————————|————————————3————3——3——|———————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
———————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
——5——————5——0————0——0——|——2——2——2——2——2——2——2——2——|——2——2——2——2——2——1——0—————|
———————————————————————|——————————————————————————|———————————————————————4——||——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
|*—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
|*—————————————————————————|——0——0——0——0————0——0——0——|——2——2——2——2————2——2——2——|
|———3——3——3——3————3——3——3——|—————————————————————————|—————————————————————————|


4x
——————————————————————————||—————————————————————————|—————————————————————————|
—————————————————————————*||—————————————————————————|—————————————————————————|
——2——2——2——2————2——2——2——*||—————————————————————————|——0——0——0——0————0——0——0——|
——————————————————————————||——3——3——3——3————3——3——3——|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————||
————————————————————|————————————————————|————————————————————||
——2——————————————2——|——2——————————————2——|——5—————————————————||
————————————————————|————————————————————|———————7————————————||

Fat Man Goz
Tablature player for this song:

Other versions of Ain't It Fun

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment