0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zz Top — I'm Bad I'm Nation Wide bass tabs

5.0 / 5 (1x)
  Rate this tab:


ZZ top— I'm bad I'm nation wide
Standard Tuning— E,A,D,G

Intro (0:00)
G—————————————————————————————————————————————————————
D—————————————————————————————————————————————————————
A—3—3—3—3——3—3—3—3——0h1—0h1~—0h1——2—3—3—3—3——3—3—3————
E——————————————————————————————————————————————————3——

G—r——————————5—3——
D—e——————————3—1——
A—s———————————————
E—t———————————————

(0:10, 2:35)
G—————————————————————
D————————————————1—3—— X4
A—3—3——3—3—3—1————————
E——————————————3——————

Verses (0:20, 0:58, 2:44)
G—————————————————————————————————————————————————————————
D————————————————1—3————————————————1—2—3—3——3—3—3————————
A—3—3——3—3—3—1———————3—3——3—3—3—1——————————————————0—1—2——
E——————————————3——————————————————3———————————————————————

G———————————————————————————————————————————————————————————
D————————————————1—3————————————————1—3————————————————1—2——
A—3—3——3—3—3—1———————3—3——3—3—3—1———————3—3——3—3—3—1————————
E——————————————3——————————————————3——————————————————3——————

G——————————————————————————————————————
D—3—3——3—3—3——————————————————————1—2——
A————————————0—1—2—3—3——3—3—3—1————————
E———————————————————————————————3——————

Chorus (0:38, 1:16, 3:03)
G————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
D—3—3—3—3—3—3—————3~—3—3—3—3—3———————————————————————1——————————————————1—2——
A—————————————0—1——————————————0—1—2—3—3—3—3—3—3—1—————3~—3—3—3—3—3—1————————
E——————————————————————————————————————————————————3——————————————————3——————

G———————————————————————————————————————————————r—————5—3——
D—3—3—3—3—3—3——————————————————————————————1—3——e—————3—1——
A—————————————0—1—3————————3—3—3—3—3—3—1————————s——————————
E———————————————————1~~——————————————————3——————t——————————

Guitar Solo (1:36)
G——————————————————————
D—————————————————1—3—— X3
A—3—3——3——3—3—1————————
E———————————————3——————

G—————————————————————
D————3———3~———————————
A—3——————————0——1——2——
E—————————————————————

G——————————————————————
D—————————————————1—3—— X3
A—3—3——3——3—3—1————————
E———————————————3——————

G—————————————————————
D————3———3~———————————
A—3——————————0——1——2——
E—————————————————————

G——————————————————————
D—————————————————1—3—— X3
A—3—3——3——3—3—1————————
E———————————————3——————

G—————————————————————
D————3———3~———————————
A—3——————————0——1——2——
E—————————————————————

(2:04)
G—————————————————————
D————————————————1—3—— X8
A—3—3——3—3—3—1————————
E——————————————3——————

G————————————————————————————————————————————————
D————————————————1—3———3——3~—————————————————————
A—3—3——3—3—3—1———————3——————————3—3—3—3—3—3—3—3——
E——————————————3—————————————————————————————————

G————————————————————————————————r—————5—3——
D————————————————————————————————e—————3—1——
A—0h1—0h1~—0h1—2—3—3——3—3—3—3————s——————————
E—————————————————————————————3——t——————————

(3:19)
G—r——————5—3——
D—e——————3—1——
A—s———————————
E—t———————————

Outro (3:22)
G——————————————————————————————————
D——————————————————————————————————
A—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3——
E——————————————————————————————————

G—————————————————————————————————————————————————————————————————
D—————————————————————————————————————————————————————————————————
A—3—3—3—3——3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3——
E—————————————————————————————————————————————————————————————————

G——————————————————————————————————
D——————————————————————————————————
A—3—1———————————————1——————————————
E—————3—2—1—0—1—2—3———3—2—1—0—1—2——

G——————————————————————————————————
D—————————————————————————————————— X3
A—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3——
E——————————————————————————————————

G——————————————————————————————————
D——————————————————————————————————
A—3—1———————————————1——————————————
E—————3—2—1—0—1—2—3———3—2—1—0—1—2——

G——————————————————————————————————
D—————————————————————————————————— X7
A—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3——
E——————————————————————————————————

G——————————————————————————————————
D——————————————————————————————————
A—3—1———————————————1——————————————
E—————3—2—1—0—1—2—3———3—2—1—0—1—2——

G——————————————————————————————————
D—————————————————————————————————— X7
A—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3——
E——————————————————————————————————

G——————————————————————————————————
D——————————————————————————————————
A—3—1———————————————1——————————————
E—————3—2—1—0—1—2—3———3—2—1—0—1—2——

G——————————————————————————————————
D—————————————————————————————————— X3
A—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3——
E——————————————————————————————————

G——————————————————————————————————
D——————————————————————————————————
A—3—1———————————————1——————————————
E—————3—2—1—0—1—2—3———3—2—1—0—1—2——

G——————————————————————————————————
D—————————————————————————————————— X3
A—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3——
E——————————————————————————————————

G——————————————————————————————————
D——————————————————————————————————
A—3—1———————————————1——————————————
E—————3—2—1—0—1—2—3———3—2—1—0—1—2——

G——————————————————————————————————
D—————————————————————————————————— X3
A—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3——
E——————————————————————————————————

G——————————————————————————————————
D—————————————————————————————————— Fade Out
A—3—1———————————————1——————————————
E—————3—2—1—0—1—2—3———3—2—1—0—1—2——
Tablature player for this song:
Zz Top - I'm Bad I'm Nation Wide Bass Tab

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment