0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Unwritten Law — Save Me (ver 2) bass tabs

5.0 / 5 (1x)
  Rate this tab:


Verse x4
Gb|—————————————————————————————————————————————|
Db|—————————————————————————————————————————————|
Ab|———5~————0~————2~————————————————————————————|
Eb|—————————————————————3~——————————————————————|

Chorus x1
Gb|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Db|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Ab|———55555555555555—00000000000000—22222222——————————55555555—00000000|
Eb|——————————————————————————————————————————33333333——————————————————|

Verse x4

Gb|—————————————————————————————————————————————|
Db|—————————————————————————————————————————————|
Ab|———5~————0~————2~————————————————————————————|
Eb|—————————————————————3~——————————————————————|

Chorus x1

Gb|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Db|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Ab|———55555555555555—00000000000000—22222222——————————55555555—00000000|
Eb|——————————————————————————————————————————33333333——————————————————|

Gb|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Db|——————————————————————————————————————————55555797——————————————————|
Ab|———55555555555555—00000000000000—22222468———————————55555555—00000000|
Eb|————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Bridge

Gb|—————————————————————————————————————————————|
Db|—————————————————————————————————————————————|
Ab|—————————————————————————————————————————————|
Eb|—777777—555555—333333/101010—999—————————————|

Gb|—————————————————————————————————————————————|
Db|—————————————————————————————————————————————|
Ab|—————————————————————————————————————————————|
Eb|—777777—555555—00000—33—55———————————————————|

Gb|—————————————————————————————————————————————|
Db|—————————————————————————————————————————————|
Ab|—————————————————————————————————————————————|
Eb|—777777—555555—333333/101010—999—————————————|

Gb|—————————————————————————————————————————————|
Db|—————————————————————————————————————————————|
Ab|———————————————————————5~——0~——2~————————————|
Eb|—777777—555555—0~—35~—5————————————3~————————|

Verse x3
Gb|—————————————————————————————————————————————|
Db|—————————————————————————————————————————————|
Ab|———5~————0~————2~————————————————————————————|
Eb|—————————————————————3~——————————————————————|

Rest

Chorus

Gb|—————————————————————————————————————————————|
Db|—————————————————————————————————————————————|
Ab|—————————————————————————————————————————————|
Eb|—19/777777—555555————————————————————————————|


Gb|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Db|——————————————————————————————————————————55555797——————————————————|
Ab|———55555555555555—00000000000000—22222464———————————55555555—00000000|
Eb|————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Gb|—————————————————————————————————————————————|
Db|—————————————————————————————————————————————|
Ab|———55555555—00000000—22222222————————————————|
Eb|——————————————————————————————33333333———————|

Gb|—————————————————————————————————————————————|
Db|—————————————————————————————————————————————|
Ab|———55555555—00000000—22222222————————————————|
Eb|——————————————————————————————33333333———————|

Gb|—————————————————————————————————————————————|
Db|—————————————————————————————————————————————|
Ab|———55555555—00000000—22222222————————————————|
Eb|——————————————————————————————33333333———————|


Gb|—————————————————————————————————————————————|
Db|————————————77777777—99999999————————————————|
Ab|———55555555——————————————————————————————————|
Eb|——————————————————————————————33333333———————|

Gb|—————————————————————————————————————————————|
Db|————————————77777777—99999999————————————————|
Ab|———55555555——————————————————————————————————|
Eb|—————————————————————————————————————————————|

Outro
Gb|———————————————————————|
Db|———————————————————————|
Ab|—————————————————5~————|
Eb|———3~—————5~———————————|
Tablature player for this song:
Unwritten Law - Save Me (ver 2) Bass Tab

Other versions of Save Me

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment