0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Train — Meet Virginia bass tabs

4.7 / 5 (3x)
  Rate this tab:LISTEN FOR TIMING!

Verse 1
G————————————————————————————————————————————————11h12—————————————————————————
D——————12——10——12————————————————12——12——10—————————————12——9/10\9—————————————
A——10——————————————10h12——10h12——————————————12—————————————————————12——10——9——
E——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

G———————————————————————————————————————————————————————11h12—————————————————————————
D——————12——10——12————————————————12——12——10——12/14—————————————12——9/10\9—————————————
A——10——————————————10h12——10h12—————————————————————12—————————————————————12——10——9——
E—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Meet Virginia....
G———————————————————————————
D—————————————————————7\————
A———————————————————————————
E——3/8——5/10——3/8——5\————2——

Verse 2
G————————————————————————————————————————————————11h12—————————————————————————
D——————12——10——12————————————————12——12——10—————————————12——9/10\9—————————————
A——10——————————————10h12——10h12——————————————12—————————————————————12——10——9——
E——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

G———————————————————————————————————————————————————————11h12—————————————————————————
D——————12——10——12————————————————12——12——10——12/14—————————————12——9/10\9—————————————
A——10——————————————10h12——10h12—————————————————————12—————————————————————12——10——9——
E—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Meet Virginia....
G—————————————————
D———————————7\————
A—————————————————
E——3/8——5\—————2——

Chorus
G———————————————————————————7———————————————————————————————————————————————————————
D———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
A———————0——2——3——3——3——3/5—————5——5——5——5/7————————7——0——2——3——3——3——3——0——0——2——2——
E——0—————————————————————————————————————————0——0———————————————————————————————————

G————————————————————————————————————5—————5——————7——————————————————————9——
D—————————————————————5——4——————————————————————————————————————————————————
A——————————————/7———————————7——5——3—————3————3/5—————5——5——5——5/7—————7—————
E——3——2h3/——0——————0———————————————————————————————————————————————0————————

G——————————————————————————————
D——————————————————————————————
A——0——3——3——3——5——5——5——5——5/——
E——————————————————————————————

Verse 3
G————————————————————————————————————————————————11h12———————————————————————————————————
D—————12——10——12————————————————12——12——10—————————————12——9/10\9————————/14——12——10——9——
A——10——————————————10h12——10h12——————————————12—————————————————————12—10————————————————
E————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

G———————————————————————————————————————————————————————11h12—————————————————————————
D——————12——10——12————————————————12——12——10——12/14—————————————12——9/10\9—————————————
A——10——————————————10h12——10h12—————————————————————12—————————————————————12——10——9——
E—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Meet Virginia....Alright
G———————————————————————
D———————————7\——————————
A———————————————————————
E——3/8——5\—————2——/17\——

Chorus
G———————————————————————————7———————————————————————————————————————————————————————
D———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
A———————0——2——3——3——3——3/5—————5——5——5——5/7————————7——0——2——3——3——3——3——0——0——2——2——
E——0—————————————————————————————————————————0——0———————————————————————————————————

G————————————————————————————————————5—————5——————7——————————————————————9——
D—————————————————————5——4——————————————————————————————————————————————————
A——————————————/7———————————7——5——3—————3————3/5—————5——5——5——5/7—————7—————
E——3——2h3/——0——————0———————————————————————————————————————————————0————————

I dont really wanna live this life...
G———————————5————————————————7——7—————7——
D——————————————5—————————————————————————
A——0——2——3————————3——3——3/5————————5—————
E————————————————————————————————————————

Guitar Solo
G——————————————————————————————————————————————————————————————————————————
D——————————————————————————————————————————————————————————————————————————
A——5h7————————5h7——5——7——7—————5h7——7\———3——3—3—3—5—3—2——2——2——0———————————
E———————0——0————————————————0—————————————————————————————————————3——3——3——

G——————————————————————————————————————————————————————————————————————
D——————————————————————————————————————————————————————————————————————
A———————————5h7——5——7——7—————5h7——7\—— 3—3—3—3h5——3—5—————————————0h2——
E——0——0——0————————————————0————————————————————————————0—2—2—3—3———————

G——————————————————————————————————————————————————————————————————
D——————————————————————————————————————————————————————————————————
A——————————5h7——5—7/10——10——9——7——5——0——3—3—3—3—3——3/5—5—5—5——5h7——
E——0——0—0——————————————————————————————————————————————————————————

G——————————————————————————————————————5———————————————————————————————————
D——————————————————————————————————————————————————————————————————————————
A——————————5h7——5—7———7——————7———0——3—————3——3——3——3/5—5——5—5——5——5——5—5/——
E——0——0—0————————————————0—————————————————————————————————————————————————

Funky Interlude
G———————————————————————————————————————————————————————————————————
D——————12—12—10——10——12—————————————————————12——————10—10—10—10h12——
A——10————————————————————10h12——12\——10h12——————12——————————————————
E———————————————————————————————————————————————————————————————————

G——————11h12——12—————————————————————————————————————————————————12——14*——14*——
D————————————————12p0——10p0——9/10\9—————————————12h14——0——12h14———————————————— *Bend 1/2
A——10————————————————————————————————10h12——10—————————————————————————————————
E——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Verse 4 *Harm
G—————————————————————————————————————————————(12)——————————————————
D——————12——10——9—————————————12——12—10p0————————————12——10——9/10\9——
A——10—————————————12——10h12———————————————10————————————————————————
E———————————————————————————————————————————————————————————————————

G—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
D—————————————12/14——0——12h14— 12——12\——————12——10——12————————————————12——————10——12——
A——10h12——10————————————————————————————10——————————————10h12——10h12——————12——————————
E—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

G——————11h12——11——12—————————————————————————————————————
D—————————————————————12——X——10———9/10\9—————————————————
A——10—————————————————————————————————————12——10——9——9\——
E————————————————————————————————————————————————————————

Well, meet Virginia. I cant wait to...
G——————————————————————————————————————————
D——————————————————————————————————————————
A——————————————————————————————————————————
E——3~——————————————————————————————————————

Hey, Hey, Hey, hey....
G———————————————————————————————————————————————————
D———————————————————————————————————————————————————
A———————————————————————————————————————————————————
E——X—————/—————X————\————X————/———X———\—————————————

Chorus
G———————————————————————————7———————————————————————————————————————————————————————
D———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
A———————0——2——3——3——3——3/5—————5——5——5——5/7————————7——0——2——3——3——3——3——0——0——2——2——
E——0—————————————————————————————————————————0——0———————————————————————————————————

G————————————————————————————————————5—————5——————7————————————————
D—————————————————————5——4—————————————————————————————————————————
A——————————————/7———————————7——5——3—————3————3/5—————5——5——5——5/7——
E——3——2h3/——0——————0———————————————————————————————————————————————

G—————————12——————————————————5————————————————————————————————
D—————————————14—————————————————5——5——————————————————————————
A—————14——————————14——0——2—3———————————3——3——2——2——5——5——5——5——
E——0———————————————————————————————————————————————————————————

G——————————————————————————————————————————————————————————————————
D——————————————————————————————————————————————————————————————————
A——5h7————————5h7——5h7——————————————0——2——3—3—3——3——3/5——5—5——2p0——
E———————0——0————————————0——0——0——0—————————————————————————————————

G——————————————————————————————————————————————————————————————————
D——————————————————————————————————————————————————————————————————
A———————————5h7—5h7—————————7——0—0—3——3—3—3——3—3—2——2—2————————————
E——0——0——0———————————0—0—————————————————————————————————3——3—3—3——

Outro
G———————————————————————————————————————————————7————————————
D——————————————————5——4——————————————————————————————————————
A—————————5h7—5h7————————7——5—0—3——3—3—3——3h5—5———5——5—5——5——
E——0——0—0————————————————————————————————————————————————————

G——————————————————————————————————————————————7—————
D————————————————————————————————————————————————————
A——7————————7——————7——0—0——3——3——3——0—0—2——2/5————5——
E—————0——0——————0————————————————————————————————————

G——————————————————————————————————————————————
D———————————————————————————————————————————0——
A——7—————5h7——5h7—————7——————3——3——3——3/———————
E—————0————————————0——————0————————————————————

Great song. Many changes. Listen for timing. Its very important
in this song.

Peace.
Tablature player for this song:
Train - Meet Virginia Bass Tab

Other versions of Meet Virginia

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment