0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Toy Dolls — Rupert The Bear bass tabs

rupert the bear — toy dolls
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tabbed By : jonas schlechtweg
e—mail: jonasschlechtweg@gmail.com

Tuning: standard E A D G

first verse

G|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|———————————3—3———5—5———————————————————————————————————————————————————————| x 3
E|——3—3—3—3——————————————————————————————————————————————————————————————————|

G|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————| x 1
E|——3—3—3—3——3—3—3—3—————————————————————————————————————————————————————————|

prechorus

G|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—————————————6—6—6—6———————————————————————6—6—6—6——5—5—5—5—5—5—5—5————————|
E|—————6—6—6—6——————————6—6—6—6—6———6—6—6—6——————————————————————————————————|

chorus
G|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|———————3————3—3—3—3——5—5—5—5———————————3——————3—3—3—3———5—5—5—5—5—5—5—5—5——|
E|——3—3————3——————————————————————3———3—————3————————————————————————————————|

G|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|———————3—~—5~————————3—~——5—~——————————————————————————————————————————————|
E|——3—~———————————3—~————————————————————————————————————————————————————————|

second verse

G|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|———————————3—3———5—5———————————————————————————————————————————————————————| x 3
E|——3—3—3—3——————————————————————————————————————————————————————————————————|

G|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————| x 1
E|——3—3—3—3——3—3—3—3—————————————————————————————————————————————————————————|


prechorus

G|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—————————————6—6—6—6———————————————————————6—6—6—6——5—5—5—5—5—5—5—5————————|
E|—————6—6—6—6——————————6—6—6—6—6———6—6—6—6——————————————————————————————————|

chorus
G|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|———————3————3—3—3—3——5—5—5—5———————————3——————3—3—3—3———5—5—5—5—5—5—5—5—5——|
E|——3—3————3——————————————————————3———3—————3————————————————————————————————|

G|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|———————4—~—6~————————4—~——6—~——————————————————————————————————————————————|
E|——4—~———————————4—~————————————————————————————————————————————————————————|


verse 3

G|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—————————4—4———6—6—————————————————————————————————————————————————————————| x3
E|—4—4—4—4———————————————————————————————————————————————————————————————————|

G|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
E|—4—4—4—4—4—4—4—4—4—————————————————————————————————————————————————————————|

prechorus

G|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—————————7—7—7—7—————————————————————7—7—7—7———6—6—6—6—6—6—6—6—————————————|
E|—7—7—7—7—————————7—7—7—7—————7—7—7—7———————————————————————————————————————|

chorus

G|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————| x4
A|———————4—————4—4—4—4——6—6—6—6———————————4————4—4—4—4——6—6—6—6—6—6——————————|
E|—4—4——————4———————————————————————4——4————4————————————————————————————————|

outro
4 thime just play tis note
G|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
A|—————————4—4———6—6————————————————————————|—————————————————————————————————| x4
E|—4—4—4—4——————————————————————————————————|—————4————————————————————————————
end on

G|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
E|————4—/—1——————————————————————————————————————————————————————————————————————|


questions mail me :) and rate pls

| / slide up
| slide down
| h hammer—on
| p pull—off
| ~ vibrato
| + harmonic
| x Mute note
========================================================================

Tablature player for this song:

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment