0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Steely Dan — Throw Back The Little Ones bass tabs(submitted by Awal2323)
               Throw Back The Little Ones
Steely Dan

Bass Donald Fagen
Walter Becker
As played by Walter Becker


Intro

2/2
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—2———————4———————|
|—2———————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|—————————————————|—2———————————————|—0———————————————|—————————————————|
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
W W W H H

|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—2———————4———————|
|—2——————/2———————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|—————————————————|—2———————————————|—0———————————————|—————————————————|
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
H H W W H H

Verse 1

|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|—2———————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|———————————————2—|—2———2———————————|—0—————————————2—|—2———2———————————|
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
H Q. E Q Q H H Q. E Q Q H

|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|—2———————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|———————————————0—|—0———0———————————|—————————————————|—2———————0———————|
|—————————————————|—————————————————|—2———————————————|—————————————————|
H Q. E Q Q H H Q. E H H

|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|—5———————4———————|—2———————————————|—5———————————————|—————————————————|
|—————————————————|—————————————————|—————————2———————|—3———————————————|
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
H H W H H W

|—————————9———————|—11——————————————|—————————————————|—————————————————|
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|—7———————————————|—————————9———————|—5———————3———————|(3)——————————————|
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
H H H H H H W

Chorus 1

|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————5—4—2—|
|—4—————————————2—|—2———2———————————|—4—————————————2—|—2———3—5—————————|
H Q. E Q Q H Q. E Q E E E E E E
___
| 3 | 3/2
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————————————|
|—————————————————|—————————————————|—6———————————————|—————————————————————————|
|—————————————————|—————————————————|—————9———7———————|—2———————0———————2———————|
|—4—————————————5—|—5———5———0———————|—————————————————|—————————————————————————|
H Q. E Q Q H H Q H H H H

2/2
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|—2———————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|—————————————————|—2———————————————|—0———————————————|—0———————2———————|
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
W W W H H

Verse 2

|—————9———————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|—7—————————————2—|—2———2———————————|—0—————————————2—|—2———2———————————|
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
Q Q Q. E Q Q H H Q. E Q Q H

|—————x———————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|—7—————————————0—|—0———0———————————|—————————————————|—2———————0———————|
|—————————————————|—————————————————|—2———————————————|—————————————————|
Q Q Q. E Q Q H H Q. E H H

|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|—5———————4———————|—2———————————————|—5———————————————|—————————————————|
|—————————————————|—————————————————|—————————2———————|—3———————————————|
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
H H W H H W

|—————————9———————|—11——————————————|—————————————————|—————————————————|
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|—7———————————————|—————————9———————|—5———————3———————|(3)——————————————|
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
H H H H H H W

Chorus 2 (Same as Chorus 1)

|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————5—4—2—|
|—4—————————————2—|—2———2———————————|—4—————————————2—|—2———3—5—————————|
H Q. E Q Q H Q. E Q E E E E E E
___
| 3 | 3/2
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————————————|
|—————————————————|—————————————————|—6———————————————|—————————————————————————|
|—————————————————|—————————————————|—————9———7———————|—2———————0———————2———————|
|—4—————————————5—|—5———5———0———————|—————————————————|—————————————————————————|
H Q. E Q Q H H Q H H H H

2/2
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|—2———————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|—————————————————|—2———————————————|—0———————————————|—0———————2———————|
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
W W W H H

Solo

|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————10—11—11—11—11—11—|
|—5———————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————————————|
|———————————————5—|—5———5———————————|—3—————————————5—|—5—————————————————————|
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————————————|
H Q. E Q Q H H Q. E Q E E E E E E

|—————10——————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|—5———————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|———————————————3—|—3———3———————————|—————————————————|—2———————0———————|
|—————————————————|—————————3———3———|—2———————3——3————|—————————————————|
Q Q Q. E Q Q Q Q H Q Q H H

|—————————————————|—————————————————|—————————4———————|—5———————————————|
|—5———————4———————|—2———————————————|—5———————————————|—————————————————|
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
H H W H H W

|—————————9———————|—11——————————————|—————————————————|—————————|—————————|
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————|—————————|
|—7———————————————|—————————9———————|—5———————3———————|(3)——————|(3)——————|
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————|—————————|
H H H H H H W W

|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————5—4—2—|
|—4—————————————2—|—2———2———————————|—4—————————————2—|—2———3—5—————————|
H Q. E Q Q H Q. E Q E E E E E E
___
| 3 | 3/2
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————————————|
|—————————————————|—————————————————|—6———————————————|—————————————————————————|
|—————————————————|—————————————————|—————9———7———————|—2———————0———————2———————|
|—4—————————————5—|—5———5———0———————|—————————————————|—————————————————————————|
H Q. E Q Q H H Q H H H H

2/2
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—2———————4———————|
|—2———————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|—————————————————|—2———————————————|—0———————————————|—————————————————|
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
W W W H H

|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|—2——————/2———————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|—————————————————|—2———————————————|—0———————————————|—0———————2———————|
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
H H W W H H

Verse 3

|—————9———9———————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|—7—————————————2—|—2———2———————————|—0—————————————2—|—2———2———————x—x—|
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
Q Q Q E E Q Q H H Q. E Q Q Q E E

|—————9———9———————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|—7—————————————0—|—0———0———————————|—————————————————|—2———————0———————|
|—————————————————|—————————————————|—2———————————————|—————————————————|
Q Q Q. E Q Q H H Q. E H H

|—————————————————|—————————————————|—————————4———————|—5———————————————|
|—5———————4———————|—2———————————————|—5———————————————|—————————————————|
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
H H W H H W

|—————————9———————|—11——————————————|—————————————————|—————————————————|
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|—7———————————————|—————————9———————|—5———————3———————|(3)——————————————|
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
H H H H H H W

Chorus 3 (Same as Chorus 1)

|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————5—4—2—|
|—4—————————————2—|—2———2———————————|—4—————————————2—|—2———3—5—————————|
H Q. E Q Q H Q. E Q E E E E E E
___
| 3 | 3/2
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————————————|
|—————————————————|—————————————————|—6———————————————|—————————————————————————|
|—————————————————|—————————————————|—————9———7———————|—2———————0———————2———————|
|—4—————————————5—|—5———5———0———————|—————————————————|—————————————————————————|
H Q. E Q Q H H Q H H H H

Outro

2/2 3/2 2/2
|—————————————————|—————————9———————7———————|—————————————————|
|—————————————————|—————————————————————————|——————4 Bars—————|
|—————————————————|—————————————————————————|———————Rest——————|
|—————————————————|—————————————————————————|—————————————————|
W H H H

|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|—————————3———————|—————0———1———3———|—————————————————|—————————————————|
|—3———6———————————|—1———————————————|—————————————————|—————————————————|
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—0———————2———————|
Q Q H Q Q Q Q W H H

|—————————————————|—————————————————|—————————————————||
|—————————————————|—————————————————|—————————————————||
|—————————————————|—————————————————|—————————————————||
|—————————————————|—3———————5———————|—————————————————||
W H H W


Key to rhythm notations:

W — Whole Note/Semi—Brieve
H — Half Note/Minim
Q — Quarter Note/Crotchet Q. — Dotted Quarter Note
E — Eight Note/Quaver E. — Dotted Eight Note
S — Sixteenth Note/Semi—Quaver S. — Dotted Sixteenth Note
Tablature player for this song:
Steely Dan - Throw Back The Little Ones Bass Tab

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment