0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rush — Cygnus bass tabs

5.0 / 5 (2x)
  Rate this tab:


w  +w  +w  +w  +w  +w  +w  +w  +w  +w  +w  +w  +w  +w  +w 
+—————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+
|4:—R—|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|
|4:———|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|
+—————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+


+w +w +w +w +w +w +w +w +w +w +w +w +w +w +w
+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+
|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|
|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|
+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+


+w +w +w +w +w +w +w +w +w +w +w +w +w +w +w
+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+
|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|
|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|
+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+


+w +w +w +w +w +w +w +w +w +w +w +w +w +w +w
+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+
|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|
|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|
+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+


+w +w +w +w +w +w +w +w +w +w +w +w +w +w +w
+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+
|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|
|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|
+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+


+w +w +w +w +w +w +w +e+h e w +H w +h e e
+————+————+————+————+————+————+————+——————————+—————+——————+—————+——————————+
|————|————|————|————|————|————|————|3:————————|4:———|3:————|4:———|3:————————|
|————|————|————|————|————|————|————|4:——————4—|4:—5—|4:————|4:—5—|4:——————4—|
+————+————+————+————+————+————+————+——————————+—————+——————+—————+——————0———+


w +e e q e e h+Q e +e e q e e Q q q e +e e q
+—————+——————————————+—————————+——————————————+———————————+——————————+
|4:———|3:————————————|4:———————|3:————————————|4:———4—7———|2:——————6—|
|4:—5—|4:——————————4—|4:—5———2—|4:————2—————4—|4:—5—————7—|4:————7———|
+—————+——————4—4—0———+—————————+————————4—0———+———————————+——————————+


q e e e e e e +e e e e e e e e e q q q e +e q q e e e
+—————————————————+——————————————————+———————————+——————————————+
|4:———————————————|——————————————————|———————————|——————————————|
|4:———————————————|——————————————2—4—|—5—5—4—2———|————2—4—5—4———|
+———0—0—0—0—5—0—2—+————2—2—2—2—5—————+—————————5—+————————————0—+


+e e e e e e e e +e e e e e e e e e e e q q e +e q q e e e
+——————————————————+——————————————————+—————————————+——————————————+
|——————————————————|——————————————————|—————R———————|——————————————|
|——————————————————|——————————————2—4—|—5—5———4—2———|————2—4—5—4———|
+————0—0—0—0—5—4—2—+————2—2—2—2—5—————+———————————5—+————————————0—+


+q e e e e e e +e e e e e e e e Q q q e +e q q e e e
+————————————————+——————————————————+—————————+——————————————+
|————————————————|——————————————————|—4—2—————|——————————————|
|————————————————|——————————————2—4—|—————5—4—|————2———2—4———|
+————0—0—0—5—4—2—+————2—2—2—2—5—————+—————————+——————5—————0—+


+e e e e e e e e +e e e e e e e e e q q q e +e q e e e e e
+——————————————————+——————————————————+———————————+————————————————+
|——————————————————|——————————————————|———————————|————————R———————|
|——————————————————|——————————————2—4—|—5—5—4—2———|————2—4———5—4———|
+————0—0—0—0—5—4—2—+————2—2—2—2—5—————+—————————5—+——————————————0—+


e e e e e e e e +e s s e e e e e e e e e e e q e +e e e e e e e e
+———————————4—————+————————————————————+———————————————+——————————————————+
|—————————2———2—4—|————4—5—4—2—————————|—————R———R—————|——————R———R———————|
|—————————————————|————————————5—4—2—4—|—5—5———4———2———|————2———4———5—4———|
+—0—0—0—0—————————+————————————————————+—————————————5—+————————————————0—+


+e e e e e e e e +e e e e e e e e e e e q q e +e q q q e Q q e e e
+——————————————————+——————————————————+—————————————+————————————+———————————+
|——————————————————|——————————————————|—4—4———2—————|————————————|———————R———|
|——————————————————|——————————————2—4—|—————4———5—4—|————2———2—4—|—5———4———2—|
+————0—0—0—0—5—4—2—+————2—2—2—2—5—————+—————————————+——————5—————+———5———————+


+e e e e e e e e e q e e e +e e e e e e w w w h+Q
+————————————————+—————————————————+————————————————+—————+———+———+———————+
|3:——————————————|4:———————————————|3:——————————————|4:———|———|———|7:—————|
|4:————2———————4—|4:—5—4—5———4———2—|4:————2———2—————|4:———|—2—|———|8:—————|
+————————4—2—0———+—————————5———5———+————————4———0—2—+———3—+———+—1—+———2———+


H q h+Q H q h+Q H q q e q e q e e e e
+———————+———————+———————+———————+———————+——————————————————————+
|4:—————|7:—————|4:—————|7:—————|4:—————|12:—————————————————3—|
|4:—————|8:—————|4:—————|8:—————|4:—————| 8:———————————————3———|
+———2—2—+———2———+———2—2—+———5———+———5—5—+————1—1—1—1—1—1—5—————+


q e q e e e e e e e q e q e q e e e e q e e e e e e e e e e
+—————————————————————+———————————————————+———————————————————————+
|—2—2—2———2———2—2—————|———————————————3—4—|—5—5———5———5—4—3———————|
|———————3———3———————2—|—3—3—3—3—3—3—3—————|—————5———5———————5—4—3—|
+—————————————————5———+———————————————————+———————————————————————+


q e q e q e e e e q e q e e e e e e e q e q e e e e e e e
+———————————————————+———————————2—3—5—3———+—————————————————————+
|———————————————1—2—|—3—3—3———3—————————5—|—————————5—3—2———————|
|—1—1—1—1—1—1—1—————|———————3—————————————|—3—3—3—3———————5—3—2—|
+———————————————————+—————————————————————+—————————————————————+


q e Q q e e e e q e q e q e e e e q e q e e e e e e e
+—————————————————+———————————————————+—————————————————————+
|—————————————————|—————————————————3—|—2—2—2———2———2—R—————|
|—————————————————|———————————————3———|———————3———3———————2—|
+—3—3—3—3—3—3—3—3—+—1—1—1—1—1—1—5—————+—————————————————5———+


q e q e q e e e e q e e e e q e e e e q e q e q e e e e
+———————————————————+—————————————————————+———————————————————+
|———————————————3—4—|—5—5———5———5—5———5———|———————————————1—2—|
|—3—3—3—3—3—3—3—————|—————5———5—————5———5—|—1—1—1—1—1—1—1—————|
+———————————————————+—————————————————————+———————————————————+


q e q e e e e Q q e q e e e e e e e q q q q q q H q Q e H q q q
+———————————2—3—5—+—————————————————————+—————————————+—————————+—————————+
|—3—3—3———3———————|—————————5—3—2———————|—————————————|———7—7———|———7—————|
|———————3—————————|—3—3—3—3———————5—3—2—|———————3—2———|———————7—|—————7———|
+—————————————————+—————————————————————+—3—3—3—————3—+—5———————+—5—————7—+


H q Q e Q e e e q q q e e e e e e e e e e e e e e e e e e q q q
+—————————+———————————————+—————————————————————————+———————————————————+
|—5———————|———2—2———2—————|—————————————————————————|———————————————————|
|—3—3—3———|—3—————3———3———|—————————————————————————|———————2—3—2—5—3—2—|
+———————3—+—————————————3—+—1—1—1—1—1—1—3—3—3—3—3—3—+—5—3—5—————————————+


+w+e W +W +W +W +W +W +W
+————————+——————+————+————+————+————+————+————+
|9:——————|12:———|————|————|————|————|————|————|
|8:——————| 8:———|————|————|————|————|————|————|
+————————+————5—+————+————+————+————+————+————+

Tablature player for this song:
Rush - Cygnus Bass Tab

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment