0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Queen — Delilah bass tabsDELILAH
QUEEN
WRITTEN BY QUEEN
FROM THE ALBUM "INNUENDO"

tempo — 110 bpmG|———————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|———————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A|———————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————————|5—5—5—5—5—5—5—5—|3—3—3—3—3—3—3—2—|
E|———————|3—3—3——3——3—3—|3—3—3—3—3—3—3—3—|5—5—5—5—5—5—5—5—|5—5—5—5—5—5—5—5—|————————————————|————————————————|

G|————————————————|—————————————|————————————|————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
D|————————————————|—————————————|————————————|————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
A|0—0—0—0—0—0—0—0—|0————————————|————————————|————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
E|————————————————|—————————————|3—3——3——3———|3—3——3——3—3—3—3—|5——5——5——5—5—|5——5——5—5—5—5|5——5—5—5——5——|

G|———————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|———————————————|————————————|2——————————————|
D|———————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————|———————————————|————————————|——5—2————————2—|
A|———————————————|5—5—5——5——5—5—|5——5—5—5—5——5—|3——3——3——3—|3——3——3——3——|2—2—2—2—2——2—2—|2———2—2———2—|———————————4———|
E|5——5—5—5—5—5—5—|——————————————|——————————————|———————————|————————————|———————————————|————————————|——————5——55————|

G|—2———————————2—|—————————————|————————————————|————————0—————|—————————————|———————————————|————7—————————|
D|———2———————2———|—————————————|————————0—0—0—0—|——————0———————|—————————————|*————7————————*|——————————————|
A|—————3———3—————|0————0—0—0—0—|0—0—0—0—————————|————2—————————|—————————————|*—————————————*|5—5———5—5——5——|
E|———————5———————|—————————————|————————————————|3—3———————————|3—3——3—3——3——|—5—5———5—5——5——|——————————————|

G|————5—————————|————————————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
D|——————————————|————————————————|———————————|———————————————|———————————————|——5————————————|——5————————————|
A|3—3———3—3——3——|————————————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————5—5—|
E|——————————————|5—5—5—5—5—5—5—5—|0——————————|———3—3—3—3—3—3—|3—3—3—3—3—3—3——|3———3——3—3—3—3—|3———3——3—3—————|

G|—————————————|———————————————|—————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————|
D|—————————————|*—————————————*|—————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————|
A|—————————————|*—————————————*|—————————5—5—|0——0——0——0——|————————————|——————————————|————————————|————————————|
E|3——3——3——3—3—|—3——3——3——3—3——|3——3——3——————|————————————|3——3——3——3——|2——2——2—2—2—2—|1——1——1——1——|1—1——1—1——1—|

Guitar Solo
G|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|
D|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|
A|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|5—5—5——5——5—5—|
E|1—1———1—1———|3——3—3—3——3—3—|3——3—3—3——3——|5——5—5—5——5—5—|5——5—5—5——5—5—|5—5——5—5——5——|5—5——5—5——5——|——————————————|

G|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|——————————————|————————————————|—————————————|
D|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|——————————————|————————————————|*———————————*|
A|5——5—5—5——5—4—|3——3——3——3——|3——3——3——3—3—|2—2——2—2——2——|2—2—2—2—2——2——|0—0—0—0—0—0—0—0—|*0——0——0——0—*|
E|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|——————————————|————————————————|—————————————|

G|—————————————|—————————————|—————————————|———————————————|————4—————————|————————5———————|——————————————|—————————————|
D|—————————————|—————————————|—————————————|*————7————————*|——————————————|————4—7———7—4———|——————————————|—————————————|
A|0——0——0——————|—————————————|—————————————|*—————————————*|2—2———2—2——2——|3—6———————————6—|——————————————|——————————5——|
E|—————————2—2—|3——3—3—3——3——|3—3——3—3——3——|—5—5———5—5——5——|——————————————|————————————————|3——3—3—3——3—3—|3—3——3—3—————|

G|——————————————|——————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|
D|——————————————|——————————————|————————————|————————————|————5—————————|————————————|————5————————|————————————|
A|———————————5——|————3——————5——|————————————|————————————|——————————5———|————————————|———————————5—|————————————|X5
E|3—3—3——3—3————|3—3————3—3————|3——3——3——3——|3——3——3——3——|3—3————3————3—|3——3——3——3——|3—3————3—3———|3——3——3——3——|

G|—————————————|——————————————|———————————————|——————————————|————————————|———————————————|
D|————5—————5——|——————————————|*——————————————|——————————————|————————————|——————————————*|repeat till
A|—————————————|———————————5——|*——————————————|———————————5——|————————————|———————————5——*|fade
E|3—3————3—————|3——————3—3————|——3——3——3—3—3——|3—3—3——3—3————|3——3——3——3——|3—3—3——3—3—————|


Tablature player for this song:
Queen - Delilah Bass Tab

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment