0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mercyful Fate — Shadows bass tabs

its a standard bass

E||——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
B||——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
G||——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
D||——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
A||——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
E||——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————————|
——————————————————|——————————————————|——————————————————————|
——————————————————|——————————————————|——————————————————————|
——————————————————|——————————————————|——————————————————————|
——————————————————|——————————————————|——————————————————————|
——————————————————|——————————————————|——0————0————0——3——————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——0————0————0——3——————|——0————0————0——3——————|——0————0————0——3——————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——0————0————0——3——————|——0————0————0——3——————|——0————0————0——3——————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——0————0————0——3——————|——0————0————0——3——————|——0————0————0——3——————|———————————————————————|————————————————————————|——————————————————————|
———————————————————————|————————————————————————|——————————————————————|
———————————————————————|————————————————————————|——————————————————————|
———————————————————————|————————————————————————|——————————————————————|
———————————————————————|—————————————————————0——|——————————————————————|
——0————0————0————0——0——|——1————1————1———1—1—————|——0——0————0————3——————|—————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
—————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
—————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
—————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
—————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
——0——0————0——————————|——0————0————0————0——0——|——1————1————1————1————|———————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
———————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
———————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
———————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
———————————————————————|——————————————————————|——0————————0————2————|
——0——0——0——0————3——————|——0——0——0——0——————————|—————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|————————————————————————|
——————————————————————|—————————————————————|————————————————————————|
——————————————————————|——4——————5——————4————|——4——————5——4——2——0—————|
—————————————————5————|—————————————————————|—————————————————————2——|
——3————————3——5———————|—————————————————————|————————————————————————|
——————————————————————|—————————————————————|————————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|———————————————————|
—————————————————————|———————————————————————|———————————————————|
—————————————————————|————————————————————2——|———————————————————|
—————————————————————|———————————4——5——4—————|——4————————————————|
——3——————————5————3——|——2————————————————————|———————————————————|
—————————————————————|———————————————————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——————————————————|——0————0————0——3——————|——0————0————0——3——————|———————————————————————|————————————————————————|——————————————————————|
———————————————————————|————————————————————————|——————————————————————|
———————————————————————|————————————————————————|——————————————————————|
———————————————————————|————————————————————————|——————————————————————|
———————————————————————|—————————————————————0——|——————————————————————|
——0————0————0————0——0——|——1————1————1———1—1—————|——0——0————0————3——————|—————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
—————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
—————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
—————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
—————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
——0——0————0——————————|——0————0————0————0——0——|——1————1————1————1————|———————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
———————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
———————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
———————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
———————————————————————|——————————————————————|——0————————0————2————|
——0——0——0——0————3——————|——0——0——0——0——————————|—————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|————————————————————————|
——————————————————————|—————————————————————|————————————————————————|
——————————————————————|——4——————5——————4————|——4——————5——4——2——0—————|
—————————————————5————|—————————————————————|—————————————————————2——|
——3————————3——5———————|—————————————————————|————————————————————————|
——————————————————————|—————————————————————|————————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|———————————————————|
—————————————————————|———————————————————————|———————————————————|
—————————————————————|————————————————————2——|———————————————————|
—————————————————————|———————————4——5——4—————|——4————————————————|
——3——————————5————3——|——2————————————————————|———————————————————|
—————————————————————|———————————————————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————————|—————————————————————————————|
——————————————————|——————————————————————|—————————————————————————————|
——————————————————|——————————————————————|—————————————————————————————|
——————————————————|——————————————————————|—————————————————————————————|
——————————————————|——————————————————————|——————————————————————5/7————|
——————————————————|——————————————————————|——0—0—0—0—0—0—0————0——————0——|——————————————————————————————|—————————————————————————————|
——————————————————————————————|—————————————————————————————|
——————————————————————————————|—————————————————————————————|
——————————————————————————————|—————————————————————————————|
——————————————————————————————|——————————————————————5/7————|
——0—0—0—0—0—0—1——1——0——1—3—1——|——0—0—0—0—0—0—0————0——————0——|——————————————————————————————|———————————————————————————————|
——————————————————————————————|———————————————————————————————|
——————————————————————————————|———————————————————————————————|
——————————————————————————————|———————————————————————————————|
——————————————————————————————|———————————————————————0—2—0———|
——0—0—0—0—0—0—1——1——0——1—3—1——|——0—2—2—2—2—0—2————2—4———————4—|——————————————————————————|———————————————————————————————|
——————————————————————————|———————————————————————————————|
——————————————————————————|———————————————————————————————|
——————————————————————————|———————————————————————————————|
——————————————————————————|———————————————————————0—2—0———|
——0—2—2—2—2—0—2————3——————|——0—2—2—2—2—0—2————2—4———————4—|———————————————————————————|—————————————————————————————|
———————————————————————————|—————————————————————————————|
———————————————————————————|—————————————————————————————|
———————————————————————————|—————————————————————————————|
—————————————————3————2————|——————————————————————5/7————|
——0—2—2—2—2—0—2————————————|——0—0—0—0—0—0—0————0——————0——|——————————————————————————————|—————————————————————————————|
——————————————————————————————|—————————————————————————————|
——————————————————————————————|—————————————————————————————|
——————————————————————————————|—————————————————————————————|
——————————————————————————————|——————————————————————5/7————|
——0—0—0—0—0—0—1——1——0——1—3—1——|——0—0—0—0—0—0—0————0——————0——|——————————————————————————————|———————————————————————————————|
——————————————————————————————|———————————————————————————————|
——————————————————————————————|———————————————————————————————|
——————————————————————————————|———————————————————————————————|
——————————————————————————————|———————————————————————0—2—0———|
——0—0—0—0—0—0—1——1——0——1—3—1——|——0—2—2—2—2—0—2————2—4———————4—|——————————————————————————|———————————————————————————————|
——————————————————————————|———————————————————————————————|
——————————————————————————|———————————————————————————————|
——————————————————————————|———————————————————————————————|
——————————————————————————|———————————————————————0—2—0———|
——0—2—2—2—2—0—2————3——————|——0—2—2—2—2—0—2————2—4———————4—|———————————————————————————|———————————————————|———————————————————|
———————————————————————————|———————————————————|———————————————————|
———————————————————————————|———————————————————|———————————————————|
———————————————————————————|———————————————————|———————————————————|
—————————————————3————2————|———————————————————|———————————————————|
——0—2—2—2—2—0—2————————————|——0————————————————|——0————————————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——0————0————0——3——————|——0————0————0——3——————|——0————0————0——3——————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——0————0————0——3——————|——0————0————0——3——————|——0————0————0——3——————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——0————0————0——3——————|——0————0————0——3——————|——0————0————0——3——————|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|
——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|
——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|
——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|
——————————————————————|———————————————————————|—————————————————————0——|
——0————0————0——3——————|——0————0————0————0——0——|——1————1————1———1—1—————|——————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|
——————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|
——————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|
——————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|
——————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|
——0——0————0————3——————|——0——0————0——————————|——0————0————0————0——0——|——————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
——1————1————1————1————|——0——0——0——0————3——————|——0——0——0——0——————————|—————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|——————————————————————|——4——————5——————4————|
—————————————————————|—————————————————5————|—————————————————————|
——0————————0————2————|——3————————3——5———————|—————————————————————|
—————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|————————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|
————————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|
——4——————5——4——2——0—————|—————————————————————|————————————————————2——|
—————————————————————2——|—————————————————————|———————————4——5——4—————|
————————————————————————|——3——————————5————3——|——2————————————————————|
————————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————————|
———————————————————|——————————————————|——————————————————————|
———————————————————|——————————————————|——————————————————————|
——4~———————————————|——————————————————|——————————————————————|
———————————————————|——————————————————|——————————————————————|
———————————————————|——————————————————|——0————0————0——3——————|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|
——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|
——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|
——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|
——————————————————————|———————————————————————|—————————————————————0——|
——0————0————0——3——————|——0————0————0————0——0——|——1————1————1———1—1—————|——————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|
——————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|
——————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|
——————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|
——————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|
——0——0————0————3——————|——0——0————0——————————|——0————0————0————0——0——|——————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
——1————1————1————1————|——0——0——0——0————3——————|——0——0——0——0——————————|—————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|——————————————————————|——4——————5——————4————|
—————————————————————|—————————————————5————|—————————————————————|
——0————————0————2————|——3————————3——5———————|—————————————————————|
—————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|————————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|
————————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|
——4——————5——4——2——0—————|—————————————————————|————————————————————2——|
—————————————————————2——|—————————————————————|———————————4——5——4—————|
————————————————————————|——3——————————5————3——|——2————————————————————|
————————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————————|
———————————————————|——————————————————|——————————————————————|
———————————————————|——————————————————|——————————————————————|
——4————————————————|——————————————————|——————————————————————|
———————————————————|——————————————————|——————————————————————|
———————————————————|——————————————————|——————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
—————————3——————2————|————5——————3————2————|—————————3——————2————|
——0——————————————————|—————————————————————|——0——————————————————|————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
————5——————3————————|—————————3——————2————|————5——————3————2————|
————————————————————|——0——————————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————————|——————————————————————————|
—————————————————————|————————————————————|——————————————————————————|
—————————————————————|————————————————————|——————————————————————————|
—————————————————————|————————————————————|——————————————————————————|
—————————3——————2————|————5——————3————————|——0——0——0——0——0——0——0——0——|
——0——————————————————|————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
——2——2——2——2——2——2——2——2——|——3——3——3——3——3——3——3——3——|——2—————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|———————————3————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
—————————3——————2————|————5——————3————2————|—————————3——————2————|
——0——————————————————|—————————————————————|——0——————————————————|————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
————5——————3————————|—————————3——————2————|————5——————3————2————|
————————————————————|——0——————————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————————|——————————————————————————|
—————————————————————|————————————————————|——————————————————————————|
—————————————————————|————————————————————|——————————————————————————|
—————————————————————|————————————————————|——————————————————————————|
—————————3——————2————|————5——————3————————|——0——0——0——0——0——0——0——0——|
——0——————————————————|————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
——2——2——2——2——2——2——2——2——|——3——3——3——3——3——3——3——3——|——2—————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|———————————3————————|—————————————————————————————|——————————————————————————————|
—————————————————————————————|——————————————————————————————|
—————————————————————————————|——————————————————————————————|
—————————————————————————————|——————————————————————————————|
——————————————————————5/7————|——————————————————————————————|
——0—0—0—0—0—0—0————0——————0——|——0—0—0—0—0—0—1——1——0——1—3—1——|—————————————————————————————|——————————————————————————————|
—————————————————————————————|——————————————————————————————|
—————————————————————————————|——————————————————————————————|
—————————————————————————————|——————————————————————————————|
——————————————————————5/7————|——————————————————————————————|
——0—0—0—0—0—0—0————0——————0——|——0—0—0—0—0—0—1——1——0——1—3—1——|———————————————————————————————|——————————————————————————|
———————————————————————————————|——————————————————————————|
———————————————————————————————|——————————————————————————|
———————————————————————————————|——————————————————————————|
———————————————————————0—2—0———|——————————————————————————|
——0—2—2—2—2—0—2————2—4———————4—|——0—2—2—2—2—0—2————3——————|———————————————————————————————|———————————————————————————|
———————————————————————————————|———————————————————————————|
———————————————————————————————|———————————————————————————|
———————————————————————————————|———————————————————————————|
———————————————————————0—2—0———|—————————————————3————2————|
——0—2—2—2—2—0—2————2—4———————4—|——0—2—2—2—2—0—2————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
—————————3——————2————|————5——————3————2————|—————————3——————2————|
——0——————————————————|—————————————————————|——0——————————————————|————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
————5——————3————————|—————————3——————2————|————5——————3————2————|
————————————————————|——0——————————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————————|——————————————————————————|
—————————————————————|————————————————————|——————————————————————————|
—————————————————————|————————————————————|——————————————————————————|
—————————————————————|————————————————————|——————————————————————————|
—————————3——————2————|————5——————3————————|——0——0——0——0——0——0——0——0——|
——0——————————————————|————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
——2——2——2——2——2——2——2——2——|——3——3——3——3——3——3——3——3——|——2—————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————————|———————————3————————|—————————————————————|—————————————————————|———————————————————|——————||
—————————————————————|—————————————————————|———————————————————|——————||
—————————————————————|—————————————————————|———————————————————|——————||
—————————————————————|—————————————————————|———————————————————|——————||
—————————3——————2————|————5——————3————2————|———————————————————|——————||
——0——————————————————|—————————————————————|——0————————————————|——————||

Tablature player for this song:

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment