0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mercyful Fate — Melissa bass tabs

its a standard 4 string bass

E||——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
B||——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
G||——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
D||——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
A||——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
E||——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
———————————————————|—————————————————————|————————————————————————|
———————————————————|—————————————————————|————————————————————————|
———————————————————|—————————————————————|————————————————————————|
————————5~—————————|—————————————————————|————————————————————2———|
———————————————————|——5~———————————5——0——|——5~—————0——5———5———————|
———————————————————|—————————————————————|————————————————————————|—————————————————————|————————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|————————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|————————————————————————|—————————————————————|
——3——————————————————|——3—————————3———3———2———|—————————————————————|
———————————————3——3——|—————————3——————————————|——3————————————3——3——|
—————————————————————|————————————————————————|—————————————————————|————————————|—————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
————————————|—————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
————————————|—————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
————————————|—————————————————————|————————————————2—————|—————————————————————|
————————————|——0——————————————————|——0——————————3—————3——|——5~———————————5——0——|
——3——————3——|———————————————0——0——|——————————————————————|—————————————————————|————————————————————————|—————————————————————|————————————————————————|
————————————————————————|—————————————————————|————————————————————————|
————————————————————————|—————————————————————|————————————————————————|
————————————————————2———|——3——————————————————|——3—————————3———3———2———|
——5——————0——5———5———————|———————————————3——3——|—————————3——————————————|
————————————————————————|—————————————————————|————————————————————————|—————————————————————|————————————|—————————————————————|————————————————————|
—————————————————————|————————————|—————————————————————|————————————————————|
—————————————————————|————————————|—————————————————————|————————————————————|
—————————————————————|————————————|—————————————————————|————————————————————|
——3————————————3——3——|————————————|——0——————————————————|——0——————————————0——|
—————————————————————|——3——————3——|———————————————0——0——|————————————————————|————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
——3————————5————————|———————————3————3——2——|——0————————————0——2——|
————————————————————|——3———————————————————|—————————————————————|————————————————————|———————————————————————|———————————————————|
————————————————————|———————————————————————|———————————————————|
————————————————————|———————————————————————|———————————————————|
———————————0————————|———————————————————————|———————————————————|
——3—————————————————|————————————3————3——3——|——2————————————————|
————————————————————|——3——————3—————————————|———————————————————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
——0——————————————3————|——————————3——2——0—————|——0————————0—————————|
———————————0——0———————|———————————————————3——|——————————————2——————|————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
—————————————3——————|——0——————————————3————|——————————3——2——0—————|
——3—————————————————|———————————0——0———————|———————————————————3——|—————————————————————|————————————————————|——————————————————————|
—————————————————————|————————————————————|——————————————————————|
—————————————————————|————————————————————|——————————————————————|
—————————————————————|————————————————————|——————————————————————|
——0————————0—————————|—————————————3——————|——0——————————————3————|
——————————————2——————|——3—————————————————|———————————0——0———————|——————————————————————|—————————————————————|————————————————————————|
——————————————————————|—————————————————————|————————————————————————|
——————————————————————|—————————————————————|————————————————————————|
——————————————————————|—————————————————————|————————————————————————|
——————————3——2——0—————|——0————————0—————————|——————————————0——3——————|
———————————————————3——|——————————————2——————|——3——2——3——4————————————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
——0——————————————3————|——————————3——2——0—————|——0————————0—————————|
———————————0——0———————|———————————————————3——|——————————————2——————|———————————————————|——————————————————|——————————————————|———————————————————|
———————————————————|——————————————————|——————————————————|———————————————————|
———————————————————|——————————————————|——————————————————|———————————————————|
———————————————————|——————————————————|——————————————————|———————————————3—2—|
———————————————————|——————————————————|——————————————————|———————————————————|
——3————————————————|——————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|
———————————————————|———————————————————|——————————————————————|
———————————————————|———————————————————|——————————————————————|
——0————————————————|———————————————3—2—|——0—————————3————2————|
———————————————————|———————————————————|———————3——————————————|
———————————————————|———————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|
———————3————2————0——3——2——|——0—————————3————2————|———————3————2————0——3——2——|
——3———————————————————————|———————3——————————————|——3———————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|
——0—————————3————2————|———————3————2————0——3——2——|——0—————————3————2————|
———————3——————————————|——3———————————————————————|———————3——————————————|
——————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|
———————3————2————0——3——2——|——0—————————3————2————|———————3————2————0——3——2——|
——3———————————————————————|———————3——————————————|——3———————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|
——0—————————3————2————|———————3————2————0——3——2——|——0—————————3————2————|
———————3——————————————|——3———————————————————————|———————3——————————————|
——————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|
———————3————2————0——3——2——|——0—————————3————2————|———————3————2————0——3——2——|
——3———————————————————————|———————3——————————————|——3———————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
——0——————————————3————|——————————3——2——0—————|——0————————0—————————|
———————————0——0———————|———————————————————3——|——————————————2——————|————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——————————————0——3——————|——0——————————————3————|——————————3——2——0—————|
——3——2——3——4————————————|———————————0——0———————|———————————————————3——|—————————————————————|————————————————————|——————————————————————|
—————————————————————|————————————————————|——————————————————————|
—————————————————————|————————————————————|——————————————————————|
—————————————————————|————————————————————|——————————————————————|
——0————————0—————————|—————————————3——————|——0——————————————3————|
——————————————2——————|——3—————————————————|———————————0——0———————|——————————————————————|—————————————————————|————————————————————|
——————————————————————|—————————————————————|————————————————————|
——————————————————————|—————————————————————|————————————————————|
——————————————————————|—————————————————————|————————————————————|
——————————3——2——0—————|——0————————0—————————|—————————————3——————|
———————————————————3——|——————————————2——————|——3—————————————————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
——0——————————————3————|——————————3——2——0—————|——0————————0—————————|
———————————0——0———————|———————————————————3——|——————————————2——————|————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
—————————————3——————|—————————————————————|—————————————————————|
——3—————————————————|——0———0———0——————————|——2———2———2——————————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
——————————————————————|——5———5———————————————|—————————————————————|
——5———5—————5———5—————|————————————3———3—————|—————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|——0———0———0——————————|—————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
—————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
—————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
—————————————————————|——————————————————————|——5———5———————————————|
—————————————————————|——5———5—————5———5—————|————————————3———3—————|
——2———2———2——————————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|——————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|——————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|——————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|——————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|——5———5—————5———5—————|
——0———0———0——————————|——2———2———2——————————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
——————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
——————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
——5———5———————————————|—————————————————————|—————————————————————|
————————————3———3—————|—————————————————————|—————————————————————|
——————————————————————|——0———0———0——————————|——2———2———2——————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——0———0———————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|——5————4————2————0————|
——5———5—————5———5—————|————————————3———3—————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|——2————————2——————————|
——3——————————————0————|——2————————2——4——5————|——————————————5——4————|
———————2————3—————————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
—————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
—————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
—————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——0————————0—————————|—————————————————0————|——2————————2——4——5————|
————————————————3————|——2————————2——3———————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————|
——2————————2——————————|——7————————5————7——5——|——4————————4————5——4——0——|
——————————————5——4————|——————————————————————|—————————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
——————————————————————|——2————————2——————————|—————————————————————|
——2————————2——4——5————|——————————————5——4————|——0————————0—————————|
——————————————————————|——————————————————————|————————————————3————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|——2————————2——————————|
—————————————————0————|——2————————2——4——5————|——————————————5——4————|
——2————————2——3———————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|
——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|
——————————————————————|———————————————————————|——4——————4——11——9——7————|
——7————————5————7——5——|——4——————4——4——5——7————|————————————————————————|
——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|
——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
———————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
——4——————4——7——6———————|————————————7——6———————|——————————————————————|
——————————————————7————|——5——————5————————7————|——4————4————5————7————|
———————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
———————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|————————————————————————|——————————————————————|————————————————————|
————————————————————————|——————————————————————|————————————————————|
——4——————4——11——9——7————|——4——————4——6————7————|——9————————9————————|
————————————————————————|——————————————————————|————————————————————|
————————————————————————|——————————————————————|————————————————————|
————————————————————————|——————————————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
—————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
——————9————7—————————|————————————7——6———————|———————————————————————|
————————————————7————|——4——————4————————7————|——4——————4——7——5———————|
—————————————————————|———————————————————————|——————————————————7————|
—————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|———————————————————————|
———————————————————————|——————————————————————|———————————————————————|
———————————————————————|——————————————————————|————————————7——6———————|
————————————7——5———————|——————————————————————|——4——————4————————7————|
——5——————5————————7————|——4————4————5————7————|———————————————————————|
———————————————————————|——————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————————————|
——————————————————————|——4————2——————————————|———————————|———————————————————|
——4——————4——5————7————|————————————5————2————|——4————————|———————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|———————————|——2————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
——————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
——————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
——————————————————|———————————————3—2—|——0————————————————|———————————————3—2—|
——————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
——————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|
——0—————————3————2————|———————3————2————0——3——2——|——0—————————3————2————|
———————3——————————————|——3———————————————————————|———————3——————————————|
——————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|
———————3————2————0——3——2——|——0—————————3————2————|———————3————2————0——3——2——|
——3———————————————————————|———————3——————————————|——3———————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|
——0—————————3————2————|———————3————2————0——3——2——|——0—————————3————2————|
———————3——————————————|——3———————————————————————|———————3——————————————|
——————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|
———————3————2————0——3——2——|——0—————————3————2————|———————3————2————0——3——2——|
——3———————————————————————|———————3——————————————|——3———————————————————————|
——————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————||
———————————————————|———————————————————|——————————————————||
———————————————————|———————————————————|——————————————————||
——————————5————————|———————————————————|——————————————————||
———————————————————|——0————————————————|——————————————————||
———————————————————|———————————————————|——————————————————||

Tablature player for this song:

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment