0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Megadeth — Liar bass tabs

4.0 / 5 (1x)
  Rate this tab:


artist: Megadeth
song: Liar
album: So Far So Good... So what
bassist: David Ellefson

(enters @ 0:20)

Intro:
G:————————————|
D:————————————|
A:—1——1——1——1—|
E:————————————|
B:————————————|

Riff 1:
G:—————————————————|———————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————|—————————————|
D:—————————————————|———————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————|—————————————|
A:—0—0—0—0—0—0—0—0—|—1——0——1—0———0—|—0—0—0—0—0—0—0—0—|—1—————1—0**—|—0—0—0—0—0—0—0—0—|—1——0——1———0—|
E:—————————————————|———————————3———|—————————————————|————3————————|—————————————————|—————————3———|
B:—————————————————|———————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————|—————————————|

G:————————————|————————————|
D:—2——1——0————|————————————|
A:——————————4—|—3——2——1——1—|
E:————————————|————————————|
B:————————————|————————————|

Riff 2: (x7)
G:—————————————————|—————————————|—————————————————|————————————|
D:—————————————————|—————————————|—————————————————|————————————|
A:—0—0—0—0—0—0—0—0—|—3——2——1—————|—0—0—0—0—0—0—0—0—|—3——2——1***—|
E:—————————————————|—————————3—3—|—————————————————|————————————|
B:—————————————————|—————————————|—————————————————|————————————|

Fill:
G:—————————————————|————————————|————————————|
D:—————————————————|—2——1——0————|————————————|
A:—0—0—0—0—0—0—0—0—|——————————4—|—3——2——1——1—|
E:—————————————————|————————————|————————————|
B:—————————————————|————————————|————————————|

Riff 3:
G:—————————————————|———————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————|——————————————|
D:—————————————————|———————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————|——————————————|
A:—0—0—0—0—0—0—0—0—|—1——0——1—0———0—|—0—0—0—0—0—0—0—0—|—1—————1—0**—|—0—0—0—0—0—0—0—0—|—1——1——1——1—1—|
E:—————————————————|———————————3———|—————————————————|————3————————|—————————————————|——————————————|
B:—————————————————|———————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————|——————————————|

Riff 2 (x4)

Riff 4: (x3)(check)
G:—————————————————|——————————————|—————————————————|———————————————————|
D:—————————————————|——————————————|—————————————————|———————————————————|
A:———0—0—0—0—0—0—0—|—1———1———0***—|———0—0—0—0—0—0—0—|—5—————5—4h5p4h5p4—|
E:—3———————————————|———3———3——————|—3———————————————|————6——————————————|
B:—————————————————|——————————————|—————————————————|———————————————————|

Fill 2:
G:—————————————————|————————————|————————————|
D:—————————————————|—2——1——0————|————————————|
A:———0—0—0—0—0—0—0—|——————————4—|—3——2——1——1—|
E:—3———————————————|————————————|————————————|
B:—————————————————|————————————|————————————|

Riff 5: (x4)(1:58)
G:—————————————————|————————————————|————————————————|
D:—————————————————|————————————————|————————————————|
A:—————————————————|————————————————|——————————2—1—0—|
E:—5—6—6—6—3—5—5—5—|————————————————|—————3——————————|
B:—————————————————|—3—5—5—5——5—0—3—|—5—0———5————————|

Riff 6: (x2)(might really be riff 5)
G:————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
D:————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
A:————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
E:————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
B:————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|

Riff 5 (x3)

Fill 3:
G:————————————|————————————|————————————|————————————|
D:————————————|————————————|————————————|————————————|
A:————————————|————————————|————————————|————————————|
E:————————————|————————————|————————————|————————————|
B:————————————|————————————|————————————|————————————|

Pause for 7 measures
Intro
Riff 1

End:
G:——————————————|
D:——————————————|
A:—1——1——1——1—0—|
E:——————————————|

Break till end

Tablature player for this song:
Megadeth - Liar Bass Tab

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment