0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Matchbox Twenty — Argue bass tabsArtist — Matchbox 20
Song — Argue
Tabbed by Steve G

Intro x 1
G————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
D—0000—2222————————————0000—2222—————————————————————————————————————————————————————
A———————————3333—————————————————3333————————————————————————————————————————————————
E————————————————3333—————————————————3333———————————————————————————————————————————

Verse x 1
G————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
D———00000000——————————————————————————————00000000———————————————————————————————————
A—————————————33333333—————————————————————————————33333333——————————————————————————
E———————————————————————33333333—33333333———————————————————33333333—33333333————————

Pre—chorus x 1
G————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
D—0~————————2~———————————————————————————————————————————————————————————————————————
A—————————————————————3~—————————————————————————————————————————————————————————————
E———————————————————————————————3~———————————————————————————————————————————————————

Chorus 1st part x 1
G————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
D—0000—2222————————————0000—2222————————————0000—2222————————————0000—2222———————————
A———————————3333—————————————————3333—————————————————3333—————————————————3333——————
E————————————————3333—————————————————3333—————————————————3333—————————————————3333—

Chorus 2nd part x 1
G————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
D—00000000—22222222——00000000—22222222———————————————————————————————————————————————
A————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
E————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Verse x 1
G————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
D———00000000——————————————————————————————00000000———————————————————————————————————
A—————————————33333333—————————————————————————————33333333——————————————————————————
E———————————————————————33333333—33333333———————————————————33333333—33333333————————

Pre—chorus x 1
G————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
D—0~————————2~———————————————————————————————————————————————————————————————————————
A—————————————————————3~—————————————————————————————————————————————————————————————
E———————————————————————————————3~———————————————————————————————————————————————————

Chorus 1st part x 1
G————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
D—0000—2222————————————0000—2222————————————0000—2222————————————0000—2222———————————
A———————————3333—————————————————3333—————————————————3333—————————————————3333——————
E————————————————3333—————————————————3333—————————————————3333—————————————————3333—

Chorus 2nd part x 1
G————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
D—00000000—22222222——00000000—22222222———————————————————————————————————————————————
A————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
E————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Bridge x 1
G————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
D——0~——2~——0~——2~——0~——2~——————0~——2~——0~——2~——0~——2~————————————————————————————————
A——————————————————————————3~——————————————————————————3~————————————————————————————
E————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Pre—chorus x 1
G————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
D—0~————————2~———————————————————————————————————————————————————————————————————————
A—————————————————————3~—————————————————————————————————————————————————————————————
E———————————————————————————————3~———————————————————————————————————————————————————

Chorus 1st part x 2
G————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
D—0000—2222————————————0000—2222————————————0000—2222————————————0000—2222———————————
A———————————3333—————————————————3333—————————————————3333—————————————————3333——————
E————————————————3333—————————————————3333—————————————————3333—————————————————3333—

Outro — let the D fade.
G————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
D—0~—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
A————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
E————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tablature player for this song:
Matchbox Twenty - Argue Bass Tab

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment