0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Linkin Park — Soul Song bass tabsSoul Song                   


Gray Daze
Bass
G||—————————————————————|————|—————————————————0————|———————0——————————————|
D||—————————————————————|————|——————————————————————|—————————————————5————|
A||——0———0———3——————————|————|——0———0———3———————————|——3——————————3————————|
D||—————————————————————|————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————————0————|———————0——————————————|—————————————————0————|
——————————————————————|—————————————————5————|——————————————————————|
——0———0———3———————————|——3——————————3————————|——0———0———3———————————|
——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|———————0——————————————|—————————————————0————|———————0——————————————|
—————————————————5————|——————————————————————|—————————————————5————|
——3——————————3————————|——0———0———3———————————|——3——————————3————————|
——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————————0————|———————0——————————————|—————————————————0————|
——————————————————————|—————————————————5————|——————————————————————|
——0———0———3———————————|——3——————————3————————|——0———0———3———————————|
——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|———————0——————————————|—————————————————0————|———————0——————————————|
—————————————————5————|——————————————————————|—————————————————5————|
——3——————————3————————|——0———0———3———————————|——3——————————3————————|
——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————————0————|———————0————————————————|———————————————————————————|
——————————————————————|—————————————————5——5—7—|———————————————————————————|
——0———0———3———————————|——3——————————3——————————|—————————————————————————5—|
——————————————————————|————————————————————————|——2———2——2—5———5—5——5——5———|—————————————————————2——————|———————————————————————————|
————————————————————————————|———————————————————————————|
——5———5—5—0—0———0—0————0—0/—|—————————————————————————5—|
————————————————————————————|——2———2——2—5———5—5——5——5———|——————————————————————————————|———————————————————————————|
——————————————————————————————|———————————————————————————|
——5—5—5—5——0——————————3b5—5—5—|—————————————————————————5—|
—————————————0———0—0——————————|——2———2——2—5———5—5——5——5———|—————————————————————2——————|———————————————————————————|
————————————————————————————|———————————————————————————|
——5———5—5—0—0———0—0————0—0/—|—————————————————————————5—|
————————————————————————————|——2———2——2—5———5—5——5——5———|——————————————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————————————|——————————————————————|
——5—5—5—5——0——————————3b5—5—5—|——0———0———0————————0——|
—————————————0———0—0——————————|——————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|———————————————————————————|
———————————————————————————|——————————————————————|———————————————————————————|
——————————3——————3—3—3—3———|——0———0———0————————0——|——3———3———3——————3—3—3—3———|
——5———5————————————————————|——————————————————————|———————————————————————————|—————————————————0————|———————0——————————————|—————————————————0————|
——————————————————————|—————————————————5————|——————————————————————|
——0———0———3———————————|——3——————————3————————|——0———0———3———————————|
——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|———————0——————————————|—————————————————0————|———————0——————————————|
—————————————————5————|——————————————————————|—————————————————5————|
——3——————————3————————|——0———0———3———————————|——3——————————3————————|
——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————————0————|———————0————————————————|———————————————————————————|
——————————————————————|—————————————————5——5—7—|———————————————————————————|
——0———0———3———————————|——3——————————3——————————|—————————————————————————5—|
——————————————————————|————————————————————————|——2———2——2—5———5—5——5——5———|—————————————————————2——————|———————————————————————————|
————————————————————————————|———————————————————————————|
——5———5—5—0—0———0—0————0—0/—|—————————————————————————5—|
————————————————————————————|——2———2——2—5———5—5——5——5———|——————————————————————————————|———————————————————————————|
——————————————————————————————|———————————————————————————|
——5—5—5—5——0——————————3b5—5—5—|—————————————————————————5—|
—————————————0———0—0——————————|——2———2——2—5———5—5——5——5———|—————————————————————2——————|———————————————————————————|
————————————————————————————|———————————————————————————|
——5———5—5—0—0———0—0————0—0/—|—————————————————————————5—|
————————————————————————————|——2———2——2—5———5—5——5——5———|——————————————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————————————|——————————————————————|
——5—5—5—5——0——————————3b5—5—5—|——0———0———0————————0——|
—————————————0———0—0——————————|——————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|———————————————————————————|
———————————————————————————|——————————————————————|———————————————————————————|
——————————3——————3—3—3—3———|——0———0———0————————0——|——————————3——————3—3—3—3———|
——5———5————————————————————|——————————————————————|——5———5————————————————————|——————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
——0———0———0————————0——|——————————3——————3—3—3—3———|——0———0———0————————0——|
——————————————————————|——5———5————————————————————|——————————————————————|———————————————————————————|—————————————————0————|———————0——————————————|
———————————————————————————|——————————————————————|—————————————————5————|
——3———3———3——————3—3—3—3———|——0———0———3———————————|——3——————————3————————|
———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————————0————|———————0——————————————|—————————————————0————|
——————————————————————|—————————————————5————|——————————————————————|
——0———0———3———————————|——3——————————3————————|——0———0———3———————————|
——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|———————0——————————————|—————————————————0————|———————0————————————————|
—————————————————5————|——————————————————————|—————————————————5——5—7—|
——3——————————3————————|——0———0———3———————————|——3——————————3——————————|
——————————————————————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————————|——————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|——————————————————|—————————————————————|
——0———0———3——————————|——————————————————|——0———0———3——————————|
—————————————————————|——————————————————|—————————————————————|——————————————————|———||
——————————————————|———||
——————————————————|———||
——————————————————|———||

Tablature player for this song:
Linkin Park - Soul Song Bass Tab

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment