0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Linkin Park — Somewhere I Belong (ver 2) bass tabsBand:Linkin Park
Song:Somewhere I Belong
Tabber:Ryan Sutherland

Intro/Verse(11 sec.):
G:————————————————————————————————————————————————————————————————————
D:————————————————————————————————————————————————————————————————————
A:—7—7—7—7—7—7—7—7—3—3—3—3—3—3—3—3—5—5—5—5—5—5—5—5—0—0—0—0—0—0—0—0————
E:————————————————————————————————————————————————————————————————————x1

G:————————————————————————————————————————————————————————————————————
D:————————————————————————————————————————————————————————————————————
A:—7—7—7—7—7—7—7—7—3—3—3—3—3—3—3—3—5—5—5—5—5—5—5—5————————————————————
E:————————————————————————————————————————————————————————————————————x1

Chorus(23 sec.):
G:————————————————————————————————————————————————————————————————————
D:————————————————————————————————————————————————————————————————————
A:—————————————————————3—3—3—3—3—3—3—0—0—0—0—0————————————————————————
E:—0—0—0—0—0—3—3—3—3—3————————————————————————————————————————————————x1

G:————————————————————————————————————————————————————————————————————
D:————————————————————————————————————————————————————————————————————
A:—————————————————————5—5—5—5—5—5————————————————————————————————————
E:—0—0—0—0—0—3—3—3—3—3—————————————5—5—5—5—5—5—5——————————————————————x1

Verse(41 Sec.):
G:————————————————————————————————————————————————————————————————————
D:————————————————————————————————————————————————————————————————————
A:—7—7—7—7—7—7—7—7—3—3—3—3—3—3—3—3—5—5—5—5—5—5—5—5—0—0—0—0—0—0—0—0————
E:————————————————————————————————————————————————————————————————————x4

Chorus(1 min.5 sec.):
G:————————————————————————————————————————————————————————————————————
D:————————————————————————————————————————————————————————————————————
A:—————————————————————3—3—3—3—3—3—3—0—0—0—0—0————————————————————————
E:—0—0—0—0—0—3—3—3—3—3————————————————————————————————————————————————x3

G:————————————————————————————————————————————————————————————————————
D:————————————————————————————————————————————————————————————————————
A:—————————————————————5—5—5—5—5—5————————————————————————————————————
E:—0—0—0—0—0—3—3—3—3—3—————————————5—5—5—5—5—5—5——————————————————————x1

Verse(1 min.29 sec.):
G:————————————————————————————————————————————————————————————————————
D:————————————————————————————————————————————————————————————————————
A:—7—7—7—7—7—7—7—7—3—3—3—3—3—3—3—3—5—5—5—5—5—5—5—5—0—0—0—0—0—0—0—0————
E:————————————————————————————————————————————————————————————————————x4

Chorus(1 min.53 sec.)
G:————————————————————————————————————————————————————————————————————
D:————————————————————————————————————————————————————————————————————
A:—————————————————————3—3—3—3—3—3—3—0—0—0—0—0————————————————————————
E:—0—0—0—0—0—3—3—3—3—3————————————————————————————————————————————————x3

G:————————————————————————————————————————————————————————————————————
D:————————————————————————————————————————————————————————————————————
A:—————————————————————5—5—5—5—5—5————————————————————————————————————
E:—0—0—0—0—0—3—3—3—3—3—————————————5—5—5—5—5—5—5——————————————————————x1

Bridge(2 min.16 sec.):
G:————————————————————————————————————————————————————————————————————
D:————————————————————————————————————————————————————————————————————
A:——————3—3——55———————————————————————————————————————————————————————
E:—0—0———————————55———————————————————————————————————————————————————x2

(2 min.29 sec.)
G:————————————————————————————————————————————————————————————————————
D:————————————————————————————————————————————————————————————————————
A:——————3—3——2/3——————————————————————————————————————————————————————
E:—0—0————————————————————————————————————————————————————————————————x2

(2 min.31 sec.)
G:————————————————————————————————————————————————————————————————————
D:————————————————————————————————————————————————————————————————————
A:——————3—3——55———————————————————————————————————————————————————————
E:—0—0———————————55———————————————————————————————————————————————————x2

(2 min.37 sec.)
G:————————————————————————————————————————————————————————————————————
D:————————————————————————————————————————————————————————————————————
A:—5—5—5—5—5——————————————————————————————————————————————————————————
E:———————————5—5~—————————————————————————————————————————————————————x1

Chorus(2 min.45 sec.)
G:————————————————————————————————————————————————————————————————————
D:————————————————————————————————————————————————————————————————————
A:—————————————————————3—3—3—3—3—3—3—0—0—0—0—0————————————————————————
E:—0—0—0—0—0—3—3—3—3—3————————————————————————————————————————————————x3

G:————————————————————————————————————————————————————————————————————
D:————————————————————————————————————————————————————————————————————
A:—————————————————————5—5—5—5—5—5————————————————————————————————————
E:—0—0—0—0—0—3—3—3—3—3—————————————5—5—5—5—5—5—5——————————————————————x1

Outro:
G:————————————————————————————————————————————————————————————————————
D:————————————————————————————————————————————————————————————————————
A:————————————————————————————————————————————————————————————————————
E:—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0————————————————————————————————————————————————x2

Tablature player for this song:
Linkin Park - Somewhere I Belong (ver 2) Bass Tab

Other versions of Somewhere I Belong

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment