0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Linkin Park — Papercut (5-String) bass tabsIntro

G|————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————|
E|————————————————————————————————|
B|2—2—2—0—0—0—5—4—4—4—4—4—0—3—3—5—| 4x

Verse 1

G|————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————|
E|————————5—————555—4—4———————————|
B|2—2—2—————————————————————3—3—5—| 4x

G|————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————|
E|————————5—————555—4—4———————————|
B|2—2—2———————————————————————————| 1x

G|————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————|
E|————————5—————555—4—4———————————|
B|2—2—2—————————————————————3—3—5—| 2x

G|————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————|
E|————————5—————555—4—4———————————|
B|2—2—2———————————————————————————| 1x

Chorus 1

G|————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————|
E|————————————————————————————————|
B|2—2—2—0—0—0—5—4—4—4—4—4—0—3—3—5—| 4x

Verse 2

G|————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————|
E|————————5—————555—4—4———————————|
B|2—2—2—————————————————————3—3—5—| 4x

G|————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————|
E|————————5—————555—4—4———————————|
B|2—2—2———————————————————————————| 1x

G|————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————|
E|————————5—————555—4—4———————————|
B|2—2—2———————————————————————————| 1x

G|————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————|
E|————————5—————555—4—4———————————|
B|2—2—2—————————————————————3—3—5—| 2x

Chorus 2

G|————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————|
E|————————————————————————————————|
B|2—2—2—0—0—0—5—4—4—4—4—4—0—3—3—5—| 8x

Bridge

G|————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————|
E|————————————————————————————————|
B|2—2—2—————————————————————3—3—5—| 3x

G|————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————|
E|————————————————————————————————|
B|2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—| 1x

G|————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————————————————————————————————————|
E|5—5—5—————5———5—7—7—7—————7———7—————————————————————————————————|
B|————————————————————————————————7—7—7—————7———7—7—7—7—————7———7—| 3x

G|————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————————————————————7—————4—————————|
E|5—5—5—————5———5—7—7—7—————7———7—————————————————————————————4———|
B|————————————————————————————————7—7—7—————7———7—————————————————| 1x

G|————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————————————————————————————————————|
E|5—5—5—————5———5—7—7—7—————7———7—————————————————————————————————|
B|————————————————————————————————7—7—7—————7———7—7—7—7—————7———7—| 4x

G|————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————————————————————————————————————|
E|5—5—5—5—5—5—5—5—7—7—7—7—7—7—7—7—————————————————————————————————|
B|————————————————————————————————7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—3—3—5—| 1x

Outro

G|————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————|
E|————————————————————————————————|
B|2—2—2———————————————————————————| 1x

Enjoybigbasstabs.
Tablature player for this song:
Linkin Park - Papercut (5-String) Bass Tab

Other versions of Papercut

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment