0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lemon Demon — Bill Watterson bass tabs(submitted by SunkenKnight)
Artist: Lemon Demon
Song: Bill Watterson

Intro:
G |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
E |—3———3—2———2—2—2—|—3———3—2—————2———|—3———3—2———2—2—2—|—3———3—2—————2———|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

Verse 1:
G |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A |—————————————————|—————————————————|—3———3———5———5———|—3———3———5———5———|
E |—3———3—2———2—2—2—|—3———3—2———2—2—2—|—————————————————|—————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

G |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A |—————————————————|—————————————————|—3———3———5———5———|—3———3———5———5———|
E |—3———3—2———2—2—2—|—3———3—2———2—2—2—|—————————————————|—————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

Pre—Chorus:
G |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D |—2———————————————|—0————————5——————|—————————————————|—2———2———0———0———|
A |—————————3———————|—————————————————|—0———0———2———2———|—————————————————|
E |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

G |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A |—————————————————|—————————————————|—0———0———5———5———|—0———0———5———————|
E |—3———3—2—————2—1—|—————1—0—————————|—————————————————|—————————————2———|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

Chorus:
G |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D |—————————————————|—————————————————|—2—2—2———1———2———|—————————————————|
A |—————————————————|—3—3—3—3—2—2—2—2—|—————————————————|—————4———5———————|
E |—3—3—3—3—2—2—2—2—|—————————————————|—————————————————|—————————————2———|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

G |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D |—————————————————|—————————————————|—2—2—2———1———2———|—————————————————|
A |—————————————————|—3—3—3—3—2—2—2—2—|—————————————————|—————4———5———————|
E |—3—3—3—3—2—2—2—2—|—————————————————|—————————————————|—————————————2———|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

G |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A |—————————————————|—3———3———5———5———|—————————————————|—3———3———5———5———|
E |—3———3———2———2———|—————————————————|—3———3———2———2———|—————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

G |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A |—————————————————|—3—2—3—4—5—4—5—6—|—7———7———5———5———|—1———————1———2———|
E |—3———3———2———2———|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

Interlude:
G |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
E |—3———3—2———2—2—2—|—3———3—2—————2———|—3———3—2———2—2—2—|—3———3—2—————2———|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

Verse 2:
G |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A |—————————————————|—————————————————|—3———3———5———5———|—3———3———5———5———|
E |—3———3—2———2—2—2—|—3———3—2———2—2—2—|—————————————————|—————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

G |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A |—————————————————|—————————————————|—3———3———5———5———|—3———3———5———5———|
E |—3———3—2———2—2—2—|—3———3—2———2—2—2—|—————————————————|—————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

Pre—Chorus:
G |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D |—2———————————————|—0————————5——————|—————————————————|—2———2———0———0———|
A |—————————3———————|—————————————————|—0———0———2———2———|—————————————————|
E |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

G |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A |—————————————————|—————————————————|—0———0———5———5———|—0———0———5———————|
E |—3———3—2—————2—1—|—————1—0—————————|—————————————————|—————————————2———|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

Chorus:
G |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D |—————————————————|—————————————————|—2—2—2———1———2———|—————————————————|
A |—————————————————|—3—3—3—3—2—2—2—2—|—————————————————|—————4———5———————|
E |—3—3—3—3—2—2—2—2—|—————————————————|—————————————————|—————————————2———|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

G |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D |—————————————————|—————————————————|—2—2—2———1———2———|—————————————————|
A |—————————————————|—3—3—3—3—2—2—2—2—|—————————————————|—————4———5———————|
E |—3—3—3—3—2—2—2—2—|—————————————————|—————————————————|—————————————2———|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

G |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A |—————————————————|—3———3———5———5———|—————————————————|—3———3———5———5———|
E |—3———3———2———2———|—————————————————|—3———3———2———2———|—————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

G |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A |—————————————————|—3—2—3—4—5—4—5—6—|—7———7———5———5———|—1———————1———2———|
E |—3———3———2———2———|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

Bridge:
G |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A |—————————————————|—————————————————|—2———————6———————|—9———10——6———7———|
E |—2———————————————|—3———————————————|—————————————————|—————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

G |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A |—2———————————————|—5———————————————|—2———————————————|—————————————————|
E |—————————————————|—————————5———————|—3———————3——5——6—|—7—————5—————3———|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

G |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A |—————————————————|—————————————————|—2———————6———————|—9———10——6———7———|
E |—2———————————————|—3———————————————|—————————————————|—————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

G |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A |—2———————————————|—5———————————————|—2———————————————|—————————————————|
E |—————————————————|—————————5———————|—3———————3——5——6—|—7———————10——————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

G |—————————————————|—————————————————|—7———————————————|—————————————————|
D |—9———————————————|—————————————————|—0———————————————|—————————————————|
A |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
E |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

Interlude:
G |—12—12—11————————|—12—12—11————————|—————————————————|—————————————————|
D |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A |—————————————————|—————————————————|—3———3———5———5———|—3———3———5———5———|
E |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

G |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A |—————————————————|—————————————————|—3———3———5———5———|—3———3———5———5———|
E |—3———3—2———2—2—2—|—3———3—2———2—2—2—|—————————————————|—————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

Pre—Chorus:
G |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D |—2———————————————|—0————————5——————|—————————————————|—2———2———0———0———|
A |—————————3———————|—————————————————|—0———0———2———2———|—————————————————|
E |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

G |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A |—————————————————|—————————————————|—0———0———5———5———|—0———0———5———————|
E |—3———3—2—————2—1—|—————1—0—————————|—————————————————|—————————————2———|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

Chorus:
G |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D |—————————————————|—————————————————|—2—2—2———1———2———|—————————————————|
A |—————————————————|—3—3—3—3—2—2—2—2—|—————————————————|—————4———5———————|
E |—3—3—3—3—2—2—2—2—|—————————————————|—————————————————|—————————————2———|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

G |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D |—————————————————|—————————————————|—2—2—2———1———2———|—————————————————|
A |—————————————————|—3—3—3—3—2—2—2—2—|—————————————————|—————4———5———————|
E |—3—3—3—3—2—2—2—2—|—————————————————|—————————————————|—————————————2———|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

G |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A |—————————————————|—3———3———5———5———|—————————————————|—3———3———5———5———|
E |—3———3———2———2———|—————————————————|—3———3———2———2———|—————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

G |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
D |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
A |—————————————————|—3—2—3—4—5—4—5—6—|—7———7———5———5———|—1———————1———2———|
E |—3———3———2———2———|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

G |—————————————————|
D |—————————————————|
A |—————————————————|
E |——3——————————————|
1 & 2 & 3 & 4 &
Tablature player for this song:
Lemon Demon - Bill Watterson Bass Tab

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment