0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Led Zeppelin — Walters Walk bass tabsWalter's Walk — Led Zeppelin

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————7—|
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A|——7———7—7—7—————|————————————7———|————————————7———|——7—7—7—7—7—7—7—|
E|——————————————0—|————————0—0———0—|————————0—0———0—|————————————————|

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————————|——————————0—————|——————————0—————|——————————0—————|
A|——7———7—7—7—————|————0—1—2———————|————0—1—2———————|————0—1—2—————0—|
E|——————————————3—|——————————————3—|——3———————————3—|——3—————————————|

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————————|——————————0—————|——————————0—————|——————————0—————|
A|——0—————————————|————0—1—2———————|————0—1—2———————|————0—1—2—————0—|
E|——————0—3—0———3—|——3———————————3—|——————————————3—|————————————————|

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————————|——————————0—————|——————————0—————|——————————0—————|
A|——0—————————————|————0—1—2———————|————0—1—2———————|————0—1—2—————0—|
E|——————0—3—0———3—|——3———————————3—|——————————————3—|————————————————|

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————————|——————————0—————|——————————0—————|——————————0—————|
A|——0—————————————|————0—1—2———————|————0—1—2———————|————0—1—2—————0—|
E|——————0—3—0———3—|——3———————————3—|——————————————3—|————————————————|

G|————————————————||
D|————————————————||
A|——0———————————3—||
E|——————0—3—0—0———||

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|——2—4—————————2—|4—5———————2—4—5—|——————2—4—2—————|——————2—4———————|
A|4—————0———3—4———|——————3—4———————|——3—4———————3—4—|0—3—4—————0———3—|
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|

2/4 time
G|————————————————|————————————————|————————||
D|——2—4—5———————2—|4—5———————2—4—2—|————————||
A|4—————————3—4———|——————3—4———————|3—4—5———||
E|————————————————|————————————————|——————3—||

4/4 time
G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|——————————0—————|——————————0—————|——————————0—————|————————————————|Repeat
A|————0—1—2———————|————0—1—2———————|————0—1—2—————0—|——0—————————————| twice
E|——3———————————3—|——3———————————3—|——3—————————————|——————0—3—0—2—3—|

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||
D|——————————0—————|——————————0—————|——————————0—————|————————————————||
A|————0—1—2———————|————0—1—2———————|————0—1—2—————0—|——0—————————————||
E|——3———————————3—|——3———————————3—|——3—————————————|——————0—0—0—3—0—||

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A|————————————————|————————————————|7—7—7—7—7—7—7—7—|——7———7—7—7—7—7—|
E|0———————————————|(0)—————————————|————————————————|————————————————|

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||
A|7—7—7—7—7—7—7—7—|7—7—7—7—7—7—7———|7—7—7—7—7—7—7—7—|——7———7—7—7—————||
E|————————————————|——————————————0—|————————————————|——————————————3—||

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|——————————0—————|——————————0—————|——————————0—————|————————————————|Repeat
A|————0—1—2———————|————0—1—2———————|————0—1—2—————0—|——0—————————————| twice
E|——3———————————3—|——3———————————3—|——3—————————————|——————0—3—0—2—3—|

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||
D|——————————0—————|——————————0—————|——————————0—————|————————————————||
A|————0—1—2———————|————0—1—2———————|————0—1—2—————0—|——0—————————————||
E|——3———————————3—|——3———————————3—|——3—————————————|——————0—0—0—3—0—||

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|——2—4—————————2—|4—5———————2—4—5—|——————2—4—2—————|——————2—4———————|
A|4—————0———3—4———|——————3—4———————|——3—4———————3—4—|0—3—4—————0———3—|
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|

2/4 time
G|————————————————|————————————————|————————||
D|——2—4—5———————2—|4—5———————2—4—2—|————————||
A|4—————————3—4———|——————3—4———————|3—4—5———||
E|————————————————|————————————————|——————3—||

4/4 time
G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|——————————0—————|——————————0—————|——————————0—————|————————————————|Repeat
A|————0—1—2———————|————0—1—2———————|————0—1—2—————0—|——0—————————————| twice
E|——3———————————3—|——3———————————3—|——3—————————————|——————0—3—0—2—3—|

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||
D|——————————0—————|——————————0—————|——————————0—————|————————————————||
A|————0—1—2———————|————0—1—2———————|————0—1—2—————0—|——0———0—————————||
E|——3———————————3—|——3———————————3—|——3—————————————|————————0—003—0—||

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A|7—7—7—7—7—7—7—7—|7—7—7—7—7—7—7———|7—7—7—7—7—7—7—7—|——7———7—5—7—————|
E|————————————————|——————————————0—|————————————————|——————————————0—|

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A|——7—7—7—7—7—7—7—|7—7—7—7———7—7—7—|7—7—7—7—7—7—7—7—|——7———7—7—7———7—|
E|————————————————|————————0———————|————————————————|————————————————|

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A|——7—7—7—7—7—7—7—|7—7—7—7—7—7—7—7—|7—7—7—7—7—7—7—7—|7—7—7—7—7—7—7—7—|
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A|——7—7—7—7—7—7—7—|7—7—7—7—7—7—7—7—|7—7—7—7—7—7—7—7—|——7———7—7—7—————|
E|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————3—|

Guitar Solo
G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|——————————0—————|——————————0—————|——————————0—————|————————————————|Repeat
A|————0—1—2———————|————0—1—2———————|————0—1—2—————0—|——0—————————————| twice
E|——3———————————3—|——3———————————3—|——3—————————————|——————0—3—0—2—3—|

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||
D|——————————0—————|——————————0—————|——————————0—————|————————————————||
A|————0—1—2———————|————0—1—2———————|————0—1—2—————0—|——0———————————3—||
E|——3———————————3—|——3———————————3—|——3—————————————|——————0—3—0—0———||

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|——2—4—————————2—|4—5———————2—4—5—|——————2—4—2—————|——————2—4———————|
A|4—————0———3—4———|——————3—4———————|——3—4———————3—4—|0—3—4—————0———3—|
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|

2/4 time
G|————————————————|————————————————|————————||
D|——2—4—5———————2—|4—5———————2—4—2—|————————||
A|4—————————3—4———|——————3—4———————|3—4—5———||
E|————————————————|————————————————|——————3—||

4/4 time
G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|——————————0—————|——————————0—————|——————————0—————|————————————————|Repeat
A|————0—1—2———————|————0—1—2———————|————0—1—2—————0—|——0—————————————| twice
E|——3———————————3—|——3———————————3—|——3—————————————|——————0—3—0—2—3—|

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||
D|——————————0—————|——————————0—————|——————————0—————|————————————————||
A|————0—1—2———————|————0—1—2———————|————0—1—2—————0—|——0—————————————||
E|——3———————————3—|——3———————————3—|——3—————————————|——————0—3—0—————||

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A|————————————————|————————————————|——————————————7—|——7———7—7—7—————|
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A|————————————————|————————————————|——————————————7—|——7———7—7—7—7—7—|
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A|5—7—————————————|5—7—————————————|5—7—7———5—7—7—7—|——7———7—7—7—7—7—|
E|————0—0—0—0—0—0—|————0—0—0—0—0—0—|————————————————|————————————————|

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A|————7—7—7—7—7—7—|————7—7—7—7—7—7—|————7—7—7—7—7—7—|7—7—7—7—7—7—7—7—|
E|0—0—————————————|0—0—————————————|0—0—————————————|————————————————|

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A|7—7—7—7—7—7—7———|————7—7—7—7—7———|7—7—7—7—7—7—7———|————7—7—7—7—5—7—|
E|——————————————0—|——0———————————0—|——————————————0—|——0—————————————|

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A|7—7—7—7—5—7———7—|——7—7—7—7—7—7—7—|7—7—7—7———————7—|7—7—7———5—7—7———|
E|————————————————|————————————————|————————0—0—0———|——————————————0—|

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A|7———7———7—7—7———|————————7—7—7—7—|7—7—7—7—7—7—7—7—|——7—7—7—7—7—7—7—|
E|——————————————0—|——0———0—————————|————————————————|————————————————|

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A|7—7—7—7—7—7—7———|————7—7—7—7—7—7—|7—7—7—7—7—7—7—7—|7—7—————————————|
E|——————————————0—|——0—————————————|————————————————|————5—5—3—5—3———|

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A|————7—7—7—7—7———|————7—7—7—7—7—7—|7—7—7—7—7—7—7———|————7—7—7—7—4—4—|
E|0—0———————————0—|——0—————————————|——————————————0—|——0—————————————|

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A|————————————7—7—|7—7—7—7—7—7—7—7—|7—7—————7—————4—|4—2—2—4—4—4—2—2—|
E|0—0—0—0—0—0—————|————————————————|————0—————0—————|————————————————|

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A|————7—7—7—7—7—7—|7—7—7—7—7—7—7—7—|7—7—7—7—7—7—7—7—|7—7—7—7—7—7—7—7—|
E|0—0—————————————|————————————————|————————————————|————————————————|

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A|7—7—7—7—7—7—7—7—|7—7—7—7—7—7—7—7—|7—7—7—7—7—7—7—7—|7—7—7—7—7—7—7—7—|
E|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|

G|————————————————|
D|————————————————|
A|7—7—7—7—7—7—7—7—|
E|————————————————|Tablature player for this song:
Led Zeppelin - Walters Walk Bass Tab

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment