0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Led Zeppelin — Rock N' Roll bass tabs

4.4 / 5 (14x)
  Rate this tab:Intro 4 Meas. Q e e e e e
———————————————————————————————|——————r——||——||—————————————————————————
———4:——————————————————————————|——3:——e——||——||*——4:————————————————————
———4:——————————————————————————|——8:——s——||——||*——4:————————————————————
———————————————————————————————|——————t——||——||———————3h5——5——5——5——————


e e e 4x e e e e e e e e e e e e e e e e e
——————————||—————————————————————————|——————————————————————————|———————
—————————*||—————————————————————————|——————————————————————————|———————
—————————*||——3h5——5——5——5——5——5——5——|——5——5——5——5——5——5——5——5——|———————
5——5——5———||—————————————————————————|——————————————————————————|——3————


e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
——————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————
——————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————
——————————————————————|——————————————————————————|——5h7——7——7——7——7—————
h5——5——5——5——5——5——5——|——5——5——5——5——5——5——5——5——|——————————————————————


e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
——————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————
——————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————
7——7——|——5h7——7——7——7——7——7——7——|—————————————————————————|—————————————
——————|—————————————————————————|——3h5——5——5——5——5——5——5——|——5——5——5————


e e e e e
———————————————||———————————————————————————————————————————————————————
———————————————||———————————————————————————————————————————————————————
———————————————||———————————————————————————————————————————————————————
5——5——5——0——3——||———————————————————————————————————————————————————————


1st and 3rd Verse e e e 3x e e e e e e e e e e e
||———————————————————————————||——————————————————————————||—————————————
||*—————————————————————————*||——————————————————————————||*————————————
||*—————————————————————————*||——————————————————————————||*————————————
||———3h5——5——5——5——5——5——5———||——3——5——5——3——5——5——3——3——||———3h5——5————


e e e e e 3x e e e e e e e e e e e e e e e
————————————————||——————————————————————————||——————————————————————————
———————————————*||——————————————————————————||*—————————————————————————
———————————————*||——————————————————————————||*——3h5——5——5——5——5——5—————
5——5——5——5——5———||——3——5——5——3——5——5——3——3——||——————————————————————————


e 3x e e e e e e e e e e e e e e e e 3x e
————||——————————————————————————||———————————————————————————||—————————
———*||——————————————————————————||*—————————————————————————*||—————————
5——*||——3——5——5——3——5——5——3——5——||*—————————————————————————*||—————————
————||——————————————————————————||———3h5——5——5——5——5——5——5———||——3——————


e e e e e e e E E E E E E E E e e e e e e e
—————————————————————|—————————————————————————|————————————————————————
—————————————————————|—————————————————————————|————————————————————————
—————————————————————|——5h7——7——7——7——7——7——7——|——5h7——7——7——7——7——6————
5——5——3——5——5——3——3——|—————————————————————————|————————————————————————


e q H 2nd Verse e e e e
———|—————r——||————————————————————————————————————————————————————|—————
———|—————e——||————————————————————————————————————————————————————|—————
6——|——5——s——||————————————————————————————————————————————————————|—————
———|—————t——||—————————————————————————————3h5——5——5——5——5——5——5——|—————


e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————
————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————
————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————
5——5——5——5——5——5——5——5——|——5——5——5——5——5——5——5——5——|——5——5——3——3——2—————


e e e e e e e e e e e 7x e q e q q e e e
—————————||———————————————————————————||—————————————————||—————————————
—————————||*—————————————————————————*||—————————————————||*————————————
—————————||*—————————————————————————*||—————————————————||*——3h5——5————
2——0——0——||———3h5——5——5——5——5——5——5———||——3——5——3——5——3——||—————————————


e e e e e 3x e q e q q e e e e e e e e 3x
————————————————||—————————————————||———————————————————————————||——————
———————————————*||—————————————————||*—————————————————————————*||——————
5——5——5——5——5——*||——3——5——3——5——3——||*—————————————————————————*||——————
————————————————||—————————————————||———3h5——5——5——5——5——5——5———||——————


e q e q q e e e e e e e e e e e e e e e e
———————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————
———————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————
———————————————|——5h7——7——7——7——7——7——7——|——5h7——7——7——7———————————|————
3——5——3——5——3——|—————————————————————————|————————————————7——5——0——|————q H e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
———r——|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————
———e——|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————
5——s——|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————
———t——|——3h5——5——5——5——5——5——5——|——3h5——5——5——5——0——3——4——|——5——5——5————


e e e e e e e e q e q e e e e e e e e e
———————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————
———————————————|————————————————————|—————————————————————————|—————————
——————4——4——5——|——5——6——6——7————————|—————————————————————————|—————————
5——5———————————|——————————————7——0——|——3h5——5——5——3——3——2——0——|——3——————


e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
——————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————
——————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————
——————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————
h5——5——5——5——0——3——4——|——3h5——5——5——3——3——2——0——|——3h5——5——5——5——5——————


e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
——————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————
——————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————
——————|——3h5——5——5——5——5——5——5——|——3h5——5——5——5——5——5——5——|—————————————
5——5——|—————————————————————————|—————————————————————————|——3h5——5—————


e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
———————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————
———————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————
———————————————|————————————————————5——6——|——7——7——7——7——7——7——7——7—————
5——5——5——5——5——|——5——5——5——5——5——5————————|—————————————————————————————


q q e e e e e e e e e e e e e q q e e e
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————————
|————————————————————|—————————————————————————|——5—————————————————————
|——5——5——5———————————|—————————————————————————|—————8——7——5————————————
|———————————0——3——4——|——3h5——5——5——5——5——5——5——|——————————————8——0——————||——————————————————————————————————————————————————————————————————————
||——————————————————————————————————————————————————————————————————————
||——————————————————————————————————————————————————————————————————————
||——————————————————————————————————————————————————————————————————————


Guitar Solo e e e e e e e e e e e e e e e e
——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————————
——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————————
——————————————————————————————|—————————————————————————|————————————————
——————3h5——5——5———5——0——3——3——|——3h5——5——5——5——5——5——5——|——3h5——5——5—————


e e e e e q e q e e e e e e e e e e 3x e
———————————|————————————————————||———————————————————————————||—————————
———————————|————————————————————||*—————————————————————————*||—————————
———————————|————————————————————||*—————————————————————————*||—————————
3h5——5——5——|——3——2——3——5——3——3——||———3h5——5——5——5——5——5——5———||——3——————


q e q q e e e e e e e e 3x e q e q q e
————————————||———————————————————————————||—————————————————||——————————
————————————||*—————————————————————————*||—————————————————||*—————————
————————————||*——3h5——5——5——5——5——5——5——*||——3——5——3——5——3——||*—————————
5——3——5——3——||———————————————————————————||—————————————————||———3——————


e e e e e e e 3x e q e q q e e e e e e e e
———————————————————————||—————————————————|—————————————————————————————
——————————————————————*||—————————————————|—————————————————————————————
——————————————————————*||—————————————————|——5h7——7——7——7——7——7——7——————
h5——5——5——5——5——5——5———||——3——5——3——5——3——|—————————————————————————————


e e e e e e e e q H w e e e e e e e e
|——————————————————————————|—————r——|——r——|—————————————————————————————
|——————————————————————————|—————e——|——e——|—————————————————————————————
|——7—————7—————7—————7——6——|——5——s——|——s——|—————————————————————————————
|—————7—————7—————7————————|—————t——|——t——|——3h5——5——5——5——5——5——5——————


e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
|——————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————
|——————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————
|——————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————
|——5——5——5——3——2——2——1——0——|——3h5——5——5——5——5——5——5——|——2——0——3——0——————


e e e e
————————————||——————————————————————————————————————————————————————————
————————————||——————————————————————————————————————————————————————————
————————————||——————————————————————————————————————————————————————————
0——0——2——3——||——————————————————————————————————————————————————————————


Outro e e e e e e e 2x e e e e e e e e e e
———||————————————————————————————||——————————————————————————|——————————
———||*——————————————————————————*||——————————————————————————|——————————
———||*——————————————————————————*||————————4——4——5——5——6——6——|——7——7————
———||———5——5——5——5——5——5——5——5———||——5——5————————————————————|——————————


e e e e e e e e e e e e e e 6x e e e e e e
——————————————————||———————————————————————————||———————————————————————
——————5——5——6——7——||*—————————————————————————*||———————————————————————
8——8——————————————||*—————————————————————————*||———————————————————————
——————————————————||———3h5——5——5——5——5——5——5———||——3h5——5——5——5——5——————


e e e e e e e e e e e e e e e e e e 3x e
——————|——————————————————————————||———————————————————————————||————————
——————|——————————————————————————||*—————————————————————————*||————————
——————|————————————————————4——4——||*——3h5——5——5——5——5——5——5——*||——5—————
6——6——|——7——7——7——8——8——8————————||———————————————————————————||————————


e e e e e e e e e e e e e e e ee e e e e e
—————————————————————|——————————————————————————|———————————————————————
—————————————————————|——————————————————————————|———————————————————————
5——5——5——5——5————————|——————————————————————————|———————————————————————
———————————————0——0——|——5——5——5——3——2——2——3——4——|——h5——5——5——5——5——5————


e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
———|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————
———|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————
———|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————
0——|——3h5——5——5——5——5——5——0——|——3h5——5——5——5——5——5——5——|——3h5——5——5—————


e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e q
————————————|——————————————————————————————————————————————————|————————
————————————|————————————————————6——6——————————————————————————|————————
————————————|——————————————7——7————————7———————————————————————|——5—————
5——5——5——5——|——0——0——4——4—————————————————4——0——0——0——0——0——0——|————————
Tablature player for this song:
Led Zeppelin - Rock N' Roll  Bass Tab

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment