0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kiss — Everytime I Look At You bass tabs

5.0 / 5 (2x)
  Rate this tab:

Rhythm Fig. 1

Gb|——————14————————14—16—————————————————————————|
Db|—————————————————————————12————————————14—————|
Ab|——————————————————————————————————————————————|
Eb|——————————————————————————————————————————————|Gb|———————14————————14—16————————————————————————|
Db|——————————————————————————12\—————————————————|
Ab|——0————————————————————————————————————————0——|
Eb|———————————————————————————————————————0h2————|Rhythm Fig. 2

Gb|——————————————————————————————————————————————|
Db|——————————————————————————————————————————————|
Ab|——0————————————————————0——————————————————————|
Eb|—————————————————0h2——————————————————————————|Gb|——————————————————————————————————————————————|
Db|——————————————————————————————————————————————|
Ab|————————————————4—————5————————5——4——2——0—————|
Eb|——3——————3————————————————————————————————————|Gb|——————————————————————————————————————————————|
Db|——————————————————————————————————————————————|
Ab|——0————————————0——2———4——————4——————4\————————|
Eb|——————————————————————————————————————————————|Gb|——————————————————————————————————————————————|
Db|——————————0—/5————————————————————————————————|
Ab|———————2——————————2——4———5————————5————4——————|
Eb|——3———————————————————————————————————————————|Gb|——————————————————————————————————————————————|
Db|——————————————————————————————————————————————|
Ab|——2——————————4——5——————————————————————0——————|
Eb|——————————————————————0——————0—0—0——2—————2———|Gb|——————————————————————————————————————————————|
Db|————————————0——————0——————————————————————————|
Ab|——2——————2————————————————————————————————————|
Eb|———————————————————————0——————————————————————|
Rhythm Fig. 3

Gb|——————————————————————————————————————————————|
Db|——————————————————0——2————————————————————————|
Ab|——0————0————2——4——————————————————————————————|
Eb|—————————————————————————————————————4————————|Gb|——————————————————————————————————————————————|
Db|——————————————————0——2————————2—————————2—————|
Ab|——0————0————2——4——————————————————————————————|
Eb|————————————————————————————0——————0——————————|Gb|——————————————————————————————————————————————|
Db|———————————————————————————————————————0——2———|
Ab|———————————————————————0————0————2——4—————————|
Eb|——2———————2—4———————4—————————————————————————|Rhythm Fig. 4

Gb|——————————————————————————————————————————————|
Db|—————————————————————————————————————0——2—————|
Ab|——————————————————0——3————————————3————————3——|
Eb|——1———————1—1——3————————————————3—————————————|Gb|——————————————————————————————————————————————|
Db|————————————5———5—————————————————————————————|
Ab|——————————5———5—————————5————————5————7———————|
Eb|——3———————————————————————————————————————————|Gb|——————————————————————————————————————————————|
Db|—————————————————————————————————————0——2—————|
Ab|——————————————————0——3————————————3————————3——|
Eb|——1———————1—1——3————————————————3—————————————|Gb|——————————————————————————————————————————————|
Gb|——2——————0——0—————————2——————2————————————————|
Ab|——————————————————————————————————————————————|
Eb|————————————————————————————————0—————————————|
Rhythm Fig. 5

Gb|——————————————————————————————————————————————|
Db|——————————————————————————————————————————————|
Ab|——0——————0———————————5——————5——————5—7\———————|
Eb|——————————————————————————————————————————————|Gb|——————————————————————————————————————————————|
Db|—————————7———————————0————————0——2——4—————————|
Ab|——0———————————————————————————————————————————|
Eb|———————————————————————————————————————4——————|Gb|——————————————————————————————————————————————|
Db|—————————7————————————————————————————————————|
Ab|——0——————————————————5——————5——————5—7\———————|
Eb|——————————————————————————————————————————————|Gb|——————————————————————————————————————————————|
Db|—————————7———————7————————————————————————————|
Ab|——0———————————0————————5————————5————4————————|
Eb|——————————————————————————————————————————————|Rhythm Fig. 6

Gb|——4—————4—————————————————————————————————————|
Db|—————4—————————————0—————2————————2——4——6——2——|
Ab|———————————2————4—————————————————————————————|
Eb|——————————————————————————————————————————————|Gb|——————————————————————————————————————————————|
Db|———————————0——————————————————————————————————|
Ab|——2———————————————————————————————————————————|
Eb|—————————————————————0————————————————————————|Riff 1

Gb|——————————————————————————————————————————————|
Db|——————————————————————————————————————————————|
Ab|——————————————————————————————————————————————|
Eb|——17\—————————————————————————————————————————|


Thats it , any questions comments email me @ T—.N.—T@hotmail.com

Cheers !!!
Tablature player for this song:

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment