0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kiss — Any Way You Want It bass tabs

5.0 / 5 (1x)
  Rate this tab:
Gb|——————————————————————————————————————————————|
Db|——————————————————————————————————————————————|
Ab|——————————————————————————————————————————————|
Eb|——5————5————5————5——0——2————2————2————2——0————|Rhythm Fig. 2

Gb|——————————————————————————————————————————————|

Db|——————————————————————————————————————————————|
Ab|——————————————————————————————————————————————|
Eb|——5————5————5————5——0——2——————————————————————|Rhythm Fig. 3

Gb|——————————————————————————————————————————————|
Db|——————————————————————————————————————————————|
Ab|——5————5————5————5————7————7————7————7————————|
Eb|——————————————————————————————————————————————|Rhythm Fig. 4

Gb|——————————————————————————————————————————————|
Db|——————————————————————————————————————————————|
Ab|——————————————————————————————————————————————|
Eb|——5————5————5————5——————0——0——0——0——0——0——0———|
Rhythm Fig. 5

Gb|——————————————————————————————————————————————|
Db|——————————————————————————————————————————————|
Ab|——————————————————————————————————————————————|
Eb|——5————5————5————5————————————————————————————|
< — — — 2x — — — >Rhythm Fig. 6

Gb|——————————————————————————————————————————————|
Db|——————————————————————————————————————————————|
Ab|——5————5————4/—5——5———————————————————————————|
Eb|———————————————————————5————5————4/—5——5——————|Gb|——————————————————————————————————————————————|
Db|——————————————————————————————————————————————|
Ab|——5————5————4/—5——5———————————————————————————|
Eb|——————————————————————7——7——7——7——7——7——7——7——|Gb|——————————————————————————————————————————————|
Db|——————————————————————————————————————————————|
Ab|——7——7——7——7——7——7——7——7——7——7——7——7——7——7——7—|
Eb|——————————————————————————————————————————————|Rhythm Fig. 7

Gb|——————————————————————————————————————————————|
Db|——————————————————————————————————————————————|
Ab|——5————5————4/—5——5———————————————————————————|
Eb|———————————————————————5————5————4/—5——5——————|Gb|——————————————————————————————————————————————|
Db|——————————————————————————————————————————————|
Ab|——5————5————4/—5——5———————————————————————————|
Eb|——————————————————————7——7——7——7——7——7——7——7——|Gb|——————————————————————————————————————————————|
Db|——————————————————————————————————————————————|
Ab|——7——7——7——7——7——7——7——7——7———————————————————|
Eb|——————————————————————————————————————————————|Rhythm Fig. 8

Gb|——————————————————————————————————————————————|
Db|——————————————————————————————————————————————|
Ab|——————————————————————5————5————7————7————————|
Eb|——5————5————5————5————————————————————————————|
< — — — — — — — — 2x — — — — — — — — — >


Gb|——————————————————————————————————————————————|
Db|——————————————————————5h7——5——————————————————|
Ab|——————————————————————————————7———————————————|
Eb|——5————5————5————5———————————————5————————————|Riff 1

Gb|——————————————————————————————————————————————|
Db|——————————————————————————————————————————————|
Ab|——————————————————————————————————————————————|
Eb|——17—————————————————————————————————————————|
Tablature player for this song:

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment