0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kiss — All Hell's Breakin' Loose bass tabs

5.0 / 5 (1x)
  Rate this tab:
Rhythm Fig. 1

G|—————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————|
A|———————————————————————————————————1—————————————————————|
E|——3—————————————1——3———————————————————————————————————|
G|————————————————————————————————————10h12———————————————|
D|——————————————————————————————10h12——————————————————————|
A|—————————————————————————————————————————————————————————|
E|——3/————————————1—3——————————————————————————1h2————————|Rhythm Fig. 2

G|—————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————————————————————————————|
E|——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3—0———1——1h2———————|G|—————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————————————1——0————————————|
E|——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3————————1h2———————|G|—————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————————————————————————————|
E|——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——0——1——2—————————|Rhythm Fig. 3

G|—————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————|
A|——3———1——————————————3———————————————————————————————————|
E|—————————————————————————3——————————————————————————————|G|—————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————|
A|——3———1——————————————3———————————————————————————————————|
E|—————————————————————————3——————0——1——3—————————————————|Rhythm Fig. 4

G|—————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————|
A|——3———1———0——1—————————3—————————————————————————————————|
E|——————————————————3————————3———1——3————1—————————————————|G|—————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————|
A|——3———1———0——1—————————3—————————————————————————————————|
E|——————————————————3————————3———1——3——0——1——3—————————————|


Rhythm Fig. 5

G|—————————————————————————————————————————————————————————|
D|——————————5—5—5—————————————————3——3—————————————————————|
A|—————————————————————————————————————————————————————————|
E|——4———3——————————————3——4———3—————————0——1——3————————————|G|—————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————|
A|——————————3——3——————0——1—————————————————————————————————|
E|——4———3—————————————————————————————0h—1—————————————————|
Dont play third time


Rhythm Fig. 6

G|—————————————————————————————————————————————————————————|
D|——————————5——5——————————————————3——3—————————————————————|
A|—————————————————————————————————————————————————————————|
E|——4———3——————————————3——4———3—————————0——1——3————————————|G|—————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————3——3——————————————————————|
A|——————————3——3———————————————————————————————————————————|
E|——4———3—————————————3——4———3—————————0——1——3—————————————|Rhythm Fig. 7

G|—————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————————————1——0————————————|
E|——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3———————3—1————————|G|—————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————————————1——0—1p0————————|
E|——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3———————————1——————|G|—————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————3—0——————————|
A|————————————————————————————————————————————————1————————|
E|——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3———————(1)—————|G|—————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————————————————————————————|
E|——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3—0———1——1h2———————|G|—————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————————————————————————————|
E|——3—————————————————————————3—3——0——1——2—————————————————|Rhythm Fig. 8

G|—————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————————————0——1—0——————————|
E|——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3—————————1————————|G|—————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————————————1——3—1——————————|
E|——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3—————————1————————|G|—————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————3—0——————————|
A|—————————————————————————————————————————1——————1————————|
E|——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——————————(1)—————|G|—————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————————————————————————————|
E|——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——0——1——2—————————|Rhythm Fig. 9

G|—————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————————————————————————————|
E|——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——0——1——2—————————|
Rhythm Fig. 10

G|—————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————————————————————————————|
E|——3——————————————————————————————1———————————————————————|G|—————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————————————————————————————|
E|——3——————————————1————3—————————————————————3——0——1——2———|Rhythm Fig. 11

G|—————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————————————————1—0——————————|
E|——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——————1————————|G|—————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————————————————3—1——————————|
E|——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——————1————————|G|—————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————3—0——————————|
A|————————————————————————————————————————————————1————————|
E|——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3———————————————|G|——————————————————————————————————————————————10h12——————|
D|——————————————————————————————————————————8h10——————8h10—|
A|——————————————————————————————————————8h10———————————————|
E|——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3/————————————————————|G|—————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————————————0——1—0—1p0——————|
E|——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——————————————————|G|—————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————|
A|——————————————————————————————————————0——1—3—1—0—————————|
E|——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3—————————————1———————|G|—————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————————————————————————————|
E|——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——0—1———1—2——————————|G|——————————————————————————————————————12—————12——————————|
D|—————————————————————————————————————————12—————12———————|
A|————————————————————————————————————————————————————10——|
E|——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3/————————————————————|
G|—————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————————————————————————————|
E|——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——0—1———1—2——————————|
Tablature player for this song:

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment