0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iron Maiden — The Wicker Man bass tabs

4.5 / 5 (6x)
  Rate this tab:


G)|———————————————————————————————————————————————5——————12———————| 0:05 to 0:10
D)|———————————————————————————————————————————————5——————12———————|
A)|——7——7———————————7——7———————————7——7———————————3——————10———————|
E)|———————————————————————————————————————————————————————————————|

G)|——9——————————————9——————————————9——————————————5——————12———————|
D)|——9——————————————9——————————————9——————————————5——————12———————| 0:10 to 0:39
A)|——7——————————————7——————————————7——————————————3——————10———————| play 6 times
E)|—————0—0—0—0—0—0————0—0—0—0—0—0————0—0—0—0—0—0————0—0——————0—0—|

G)|——7—————————————————————————————5—————————————————————————————7—————————————————————————————5——————————————————|
D)|——7—————————————————————————————5—————————————————————————————7—————————————————————————————5—————————————5——7—|
A)|——5——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5——3——3—3—3—3—3——10—10—10——9——7——5——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5——3——3—3—3—3—3——5——7—|

E)|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————3——5—| play 2 times

G)|——————————————9—————————————————5————————————————————————————————————————————| 2x
D)|——————————————9—————————————————5—————————————————5—————————————————7————————|
A)|——7——7——7——7——7—————3——3——3——3——3—————————————————5—————————————————7————————|
E)|——————————————————————————————————————3——3——3——3——3—————5——5——5——5——5————————|

G)|——————————————9—————————————————12————————————————5——————————————————————————|
D)|——————————————9—————————————————12————————————————5—————5—————7——————————————|
A)|——7——7——7——7——7—————10—10—10—10—10————3——3——3——3——3—————5—————7——————————————|
E)|————————————————————————————————————————————————————————3—————5——————————————|

G)|——9——————————————9——————————————9——————————————5——————12———————| 4 x
D)|——9——————————————9——————————————9——————————————5——————12———————|
A)|——7——————————————7——————————————7——————————————3——————10———————|
E)|—————0—0—0—0—0—0————0—0—0—0—0—0————0—0—0—0—0—0————0—0——————0—0—|

G)|——7—————————————————————————————5—————————————————————————————7—————————————————————————————5——————————————————|
D)|——7—————————————————————————————5—————————————————————————————7—————————————————————————————5—————————————5——7—|
A)|——5——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5——3——3—3—3—3—3——10—10—10——9——7——5——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5——3——3—3—3—3—3——5——7—|

E)|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————3——5—| 2 x

G)|——————————————9—————————————————5————————————————————————————————————————————|
D)|——————————————9—————————————————5—————————————————5—————————————————7————————| 2x
A)|——7——7——7——7——7—————3——3——3——3——3—————————————————5—————————————————7————————|
E)|——————————————————————————————————————3——3——3——3——3—————5——5——5——5——5————————|

G)|——9——————————————9——————————————5——————————————————————————————| play
D)|——9——————————————9——————————————5——————————————5——————7————————| during
A)|——7——————————————7——————————————3——3—3—3—3—3—3—5——————7————————| solo 1
E)|—————0—0—0—0—0—0————0—0—0—0—0—0————————————————3——3—3—5——5—5———|G)|——9——————————————9——————————————5—————————————————————12———————|
D)|——9——————————————9——————————————5——————————————5——————12———————|
A)|——7——————————————7——————————————3——3—3—3—3—3—3—5——————10—10—10—|
E)|—————0—0—0—0—0—0————0—0—0—0—0—0————————————————3——3—3——————————|

G)|——9——————————————9——————————————5——————————————————————————————|
D)|——9——————————————9——————————————5——————————————5——————7————————|
A)|——7——————————————7——————————————3——3—3—3—3—3—3—5——————7————————|
E)|—————0—0—0—0—0—0————0—0—0—0—0—0————————————————3——3—3—5——5—5———|

G)|——9——————————————9——————————————5—————————————————————12———————|
D)|——9——————————————9——————————————5——————————————5——————12———————|
A)|——7——————————————7——————————————3——3—3—3—3—3—3—5——————10—10—10—|
E)|—————0—0—0—0—0—0————0—0—0—0—0—0————————————————3——3—3——————————|

G)|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D)|——————————————9—————————————————7—————————————————5—————————————————7——|
A)|——————————————9—————————————————7—————————————————5—————————————————7——|
E)|——7——7——7——7——7—————5——5——5——5——5—————3——3——3——3——3—————5——5——5——5——5——|

G)|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D)|——————————————9—————————————————7—————————————————5—————————————————10—|
A)|——————————————9—————————————————7—————————————————5—————————————————10—|
E)|——7——7——7——7——7—————5——5——5——5——5—————3——3——3——3——3—————8——8——8——8——8——|

G)|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D)|——————————————9—————————————————7—————————————————5—————————————————7——|
A)|——————————————9—————————————————7—————————————————5—————————————————7——|
E)|——7——7——7——7——7—————5——5——5——5——5—————3——3——3——3——3—————5——5——5——5——5——|

G)|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D)|——————————————9—————————————————7—————————————————5—————————————————10—|
A)|——————————————9—————————————————7—————————————————5—————————————————10—|
E)|——7——7——7——7——7—————5——5——5——5——5—————3——3——3——3——3—————8——8——8——8——8——|

G)|——9——————————————9——————————————5——————————————————————————————|
D)|——9——————————————9——————————————5——————————————5——————7————————| Play 2:51 3:09
A)|——7——————————————7——————————————3——3—3—3—3—3—3—5——————7————————| During
E)|—————0—0—0—0—0—0————0—0—0—0—0—0————————————————3——3—3—5——5—5———| Solo 3


G)|——9——————————————9——————————————5—————————————————————12———————|
D)|——9——————————————9——————————————5——————————————5——————12———————|
A)|——7——————————————7——————————————3——3—3—3—3—3—3—5——————10—10—10—|
E)|—————0—0—0—0—0—0————0—0—0—0—0—0————————————————3——3—3——————————|


G)|——9——————————————9——————————————5——————————————————————————————|
D)|——9——————————————9——————————————5——————————————5——————7————————|
A)|——7——————————————7——————————————3——3—3—3—3—3—3—5——————7————————|
E)|—————0—0—0—0—0—0————0—0—0—0—0—0————————————————3——3—3—5——5—5———|

G)|——9——————————————9——————————————5—————————————————————12———————|
D)|——9——————————————9——————————————5——————————————5——————12———————|
A)|——7——————————————7——————————————3——3—3—3—3—3—3—5——————10—10—10—|
E)|—————0—0—0—0—0—0————0—0—0—0—0—0————————————————3——3—3——————————|

3:10 3:47
G)|——————————————9—————————————————5————————————————————————————————————————————|
D)|——————————————9—————————————————5—————————————————5—————————————————7————————|
A)|——7——7——7——7——7—————3——3——3——3——3—————————————————5—————————————————7————————|
E)|——————————————————————————————————————3——3——3——3——3—————5——5——5——5——5————————|

G)|——————————————9—————————————————12————————————————5——————————————————————————|
D)|——————————————9—————————————————12————————————————5—————5—————7——————————————|
A)|——7——7——7——7——7—————10—10—10—10—10————3——3——3——3——3—————5—————7——————————————|
E)|————————————————————————————————————————————————————————3—————5——————————————|

3:48 4:24
G)|———————9————————9——————————5————————5——————————————————————————————7————————7————
D)|———————9————————9——————————5————————5——————————5————————5——————————7————————7————
A)|——7—7——7—7—7—7——7—7———3—3——3—3—3—3——3—3————————5————————5—————5—5——5—5—5—5——5—5——
E)|——————————————————————————————————————————3—3——3—3—3—3——3—3——————————————————————

G)|———————9————————9——————————5————————5——————————————————————————————7————————7————
D)|———————9————————9——————————5————————5——————————5————————5——————————7————————7————
A)|——7—7——7—7—7—7——7—7———3—3——3—3—3—3——3—3————————5————————5—————5—5——5—5—5—5——5—5——
E)|——————————————————————————————————————————3—3——3—3—3—3——3—3——————————————————————

G)|———————9————————9——————————5————————5——————————————————————————————7————————7————
D)|———————9————————9——————————5————————5——————————5————————5——————————7————————7————
A)|——7—7——7—7—7—7——7—7———3—3——3—3—3—3——3—3————————5————————5—————5—5——5—5—5—5——5—5——
E)|——————————————————————————————————————————3—3——3—3—3—3——3—3——————————————————————

4:24 4:38

G)|———————9————————9——————————5————————5—————————————————————————7——————————————————
D)|———————9————————9——————————5————————5——————————5————————5—————7——————————————————
A)|——7—7——7—7—7—7——7—7———3—3——3—3—3—3——3—3————————5————————5—————5——————————————————
E)|——————————————————————————————————————————3—3——3—3—3—3——3—3——————————————————————

Tablature player for this song:

Other versions of The Wicker Man

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment