0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Incubus — Under My Umbrella (ver 2) bass tabs

Artist  Incubus
Title — Under My Umbrella

Standard Tuning

||—————————————————————————————————————————————————————————————————————
||*3—3—3——3—3—3——3—3—3——3—3—3——————————————————————————————————————————
||—————————————————————————————4—4—4——4—4—4——4—4—4——4—4—4——————————————
||*————————————————————————————————————————————————————————————————————
||—————————————————————————————————————————————————————————6—6—6——6—6—6
x2
————————————————————————————————————————————————||——————————————||—————
———————————————————————————————————————————————*||*—————————————||—————
———————————————————————————————6—6—6——4—4—4—4———||——4—————4—————||—————
———————————————4—4—4—4—4—4—4—4—————————————————*||*—————————————||—————
—6—6—6——6—6—6———————————————————————————————————||————6—6———6—6—||—6—6—

—————————||—————————————||—————————————||—————————————||———————————————
—————————||—————————————||—————————————||—————————————||———————————————
—————————||—4—————4—————||—————————3—3—||—4—————4—————||———————————————
—————6—6—||—————————————||—————4—4—————||—————————————||——————————6—6——
—8—8—————||———6—6———6—6—||—6—6—————————||———6—6———6—6—||—6——6—8—8—————
x3
||—————————————||———————————————||—————————————————————————————————————
||—————————————||——————————————*||*—3—3—3——3—3—3——3—3—3——3—3—3—————————
||—————————————||———————————————||——————————————————————————————4—4—4——
||—4—————4—————||——————————————*||*————————————————————————————————————
||———6—6———6—6—||—6——6—6—6—5—5——||—————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
4—4—4——4—4—4——4—4—4——————————————————————————————————————————————6—6—6—
—————————————————————————————————————————————————4—4—4—4—4—4—4—4———————
—————————————————————6—6—6——6—6—6——6—6—6——6—6—6————————————————————————
x2
——————————||——————————————||——————————————||—————————————||————————————
—————————*||*—————————————||——————————————||—————————————||————————————
—4—4—4—4——||——4—————4—————||——————————————||—4—————4—————||——————————3—
—————————*||*—————————————||——————————6—6—||—————————————||——————4—4———
——————————||————6—6———6—6—||—6——6—8—8—————||———6—6———6—6—||—6——6———————
x2
——||—————————————||——————————————||—————————————||———————————————||————
——||—————————————||——————————————||—————————————||——————————————*||*—3—
3—||—4—————4—————||——————————————||—————————————||———————————————||————
——||—————————————||——————————6—6—||—4—————4—————||——————————————*||*———
——||———6—6———6—6—||—6——6—8—8—————||———6—6———6—6—||—6——6—6—6—5—5——||————

———————————————————————————————————————————————————————————————————————
3—3——3—3—3——3—3—3——————————————————————————————————————————————————————
———————————————————4—4—4——4—4—4——4—4—4——4—4—4——————————————————————————
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————————6—6—6——6—6—6——6—6—6——6—6
x2 x
————————————————————————————————————||——————————————————————————————||—
———————————————————————————————————*||*————————————————————————————*||—
———————————————————6—6—6——4—4—4—4———||——3—3——————————6—6—6——4—4—4—4—||—
———4—4—4—4—4—4—4—4—————————————————*||*————————————————————————————*||—
6———————————————————————————————————||——————6—6——6—6————————————————||—
x
—————————————————————————————||————————————————————————————————————————
*———————————————————————————*||*—3—3—3——3—3—3——3—3—3——3—3—3————————————
——————————————1/3—3—3—3—3————||——————————————————————————————4—4—4——4——
*———————————4—————————————4—*||*———————————————————————————————————————
——6—6—6—6—6——————————————————||————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
4—4——4—4—4——4—4—4——————————————————————————————————————————————6—6—6———
———————————————————————————————————————————————4—4—4—4—4—4—4—4—————————
———————————————————6—6—6——6—6—6——6—6—6——6—6—6——————————————————————————
x x
—————————||———————————————————————————————||——————————————————||———————
————————*||*—————————————————————————————*||——————————————————||———————
4—4—4—4——||——3—3——————————6—6—6——4—4—4—4——||——————————————————||———————
————————*||*—————————————————————————————*||—6—6—6—6—6—6—6/12—||———————
—————————||——————6—6——6—6—————————————————||——————————————————||———————

If you have any questions, comments, or corrections please contact me at the given e—mail
address.

Transcribed by Chris Purcell (oysterbass@hotmail.com) — Bassist of Several Shades
of Soul (www.severalshadesofsoul.cjb.net)

Tablature player for this song:

Other versions of Under My Umbrella

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment