0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Home Grown — Kiss Me Diss Me bass tabsHome Grown – Kiss Me, Diss Me
Album: Kings Of Pop
Track — #4

Intro 2x
G I———————————————————————————————————I
D I———————————————————————————————————I
A I—6—6———————————2——3—3——————————————I
E I———————3——4—4————————————3——4—4——6—I

Verse Intro 1x
G I—————————————————————————————I——————————————————————————————————I—8————————————I
D I—————————————————————————————I——————————————————————————————————I———10—8—6—5—6—I
A I—6—6——6————————————————14——9—I—6—6—————————2——3—3————————————6—I——————————————I
E I————————3—3——3——4—4——4———————I—————3——4—4—————————3——4—4——6—————I——————————————I

Verse Part 1
G I———————————————————————————————————————————————————————————————————————I
D I———————————————————————————————————————————————————————————————————————I
A I—6—6—6—6——6—6—6—6——6—6—6—6——6—6—6—6————————————————————————————————————I
E I————————————————————————————————————3—3—3—3——3—3—3—3——3—3—3—3——3—3—3—3—I

G I—————————————————————————————————————————————————————————————————I—————12——————I
D I—————————————————————————————————————————————————————————————————I———13———13———I
A I—3—3—3—3——3—3—3—3——3—3—3—3——3—3—3—3——1—1—1—1——1—1—1—1——1—1—1—1—1—I—13———————13—I
E I—————————————————————————————————————————————————————————————————I—————————————I

Verse Part 2
G I————————————————————————————————————————————————————————————————————————I
D I————————————————————————————————————————————————————————————————————————I
A I—6—6—6—6——6—6—6—6——6—6—6—6——6—6—6—6—————————————————————————————————————I
E I—————————————————————————————————————3—3—3—3——3—3—3—3——3—3—3—3——3—3—3—3—I

G I———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————I
D I———————————————————————————————————————————————————————12—11—12—15—12—11———————I
A I—3—3—3—3——3—3—3—3——3—3—3—3——3—3—3—3——5—5—5—5——5—5—5—5————————————————————13—10—I
E I———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————I

Chorus
G I——————————————————————————————————————————————————————————————I
D I———————————————————————————————————————————————————1——————————I
A I—————————————————6—6——6—————————————————————————3—————3—————1—I
E I—4—4——4——6—6——6—————————6—6——6——4—4——4——6—6——6———————————4————I

G I————————————————————————————————————————————————————————————————————I
D I————————————————————————————————————————————————————————————5——8————I
A I———————————————————6—6—6—6————————————————————————————6——6————————6—I
E I—4—4—4—4——6—6—6—6——————————6—6—6—6——4—4—4—4——6—6—6—6————————————————I

After Chorus — Only played after first chorus Play: E I——11——I
Intro 1x
G I————————————————————I
D I————————————————————I
A I—6—6———————————2——3—I
E I———————3——4—4———————I

Verse Part 1 1x

G I————————————————————————————————————————————————————————————————————————I
D I————————————————————————————————————————————————————————————————————————I
A I—6—6—6—6——6—6—6—6——6—6—6—6——6—5—3————————————————————————————————10—8—6—I
E I——————————————————————————————————6———3—3—3—3——3—3—3—3——3—3—3—3—————————I

G I——————————————————————————————————————————————————————————————————I
D I——————————————————————————————————————————————————————————————————I
A I——————————————————————————————6———————————————————————————————————I
E I—8—8—8—8——8—8—8—8——8—8—8—8——8————8——6——10—10—10—10—10—10—10—10—10—I

G I——————————————————————————I
D I—12—11—12—15—12—11————————I
A I————————————————————13—10—I
E I——————————————————————————I

Chorus 1x

Bridge
G I—————12h13——12—10—8—I—5—5——8—5—I—5——5—5——5—I—5—5——8—5—8——5—5—I————————————I
D I————————————————————I——————————I———————————I—————————————————I————————————I
A I—6——————————————————I——————————I———————————I—————————————————I—6——————————I
E I————————————————————I——————————I———————————I—————————————————I————1——3——4—I

G I—5—5——8—5—I—5——5—5——5—I—5—5——8—5—8——5—5—I————————————————————————————————————I
D I——————————I———————————I—————————————————I————————————————————————————————————I
A I——————————I———————————I—————————————————I————————————————————————————————————I
E I——————————I———————————I—————————————————I—4—4—4—4——4—4—4—4——4—4—4—4——4—4—4—4—I

G I—5—5——8—5—I—5——5—5——5—I—5—5——8—5—8——5—5—I————————————————————————————————————I
D I——————————I———————————I—————————————————I————————————————————————————————————I
A I——————————I———————————I—————————————————I————————————————————————————————————I
E I——————————I———————————I—————————————————I—4—4—4—4——4—4—4—4——4—4—4—4——4—4—4—4—I

G I————————————————————————I
D I——————————————————————8—I
A I————————————————6——8————I
E I—6—6—6—6——6——9——————————I

Break
G I———I
D I———I
A I———I
E I—6—I

Ending
G I—————————————————————————————————————————————————————I
D I—————————————————————————————————————————————————————I
A I———————————————————6—6—6—6———————————————————————————I
E I—4—4—4—4——6—6—6—6——————————6—6—6—6——4—4—4—4——6—6—6—6—I

G I—Fast Run Down—I—————————————————————————————————————————————————————————I
D I—8—6———————————I—————————————————————————————————————————————————————————I
A I—————8—6———————I—————————————————6—6—6—6——————————————————6—6—6—6——6—5—3—I
E I—————————9—6———I—4—4—4—4——6—6—6—6————————4—4—4—4——6—6—6—6————————————————I

G I—————————————————————————————————————————————————————————————————8—I
D I———————————————————————————————————————————————————————————5——8————I
A I———————————————————6—6—6—6————————————————————————————6—6——————————I
E I—4—4—4—4——6—6—6—6——————————6—6——6—5—4—4—4—4——6—6—6—6———————————————I

Any comments, questions email nfgfreak182@hotmail. Please don’t forget to
rate this tab!

Tablature player for this song:
Home Grown - Kiss Me Diss Me Bass Tab

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment