0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Helloween — Murderer bass tabsG||——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
D||——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
A||——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
E||——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—|——7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—|——7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—|——3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————|
——————————————————————————————————|——————————————————5—————3—————|
——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—|——3—3—3—3—3—3—3—3————5—————3——|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—|——3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————|
——————————————————————————————————|——————————————————5—————3—————|
——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—|——3—3—3—3—3—3—3—3————5—————3——|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————||———————————————————————————————|——————————————————————————————|
|*——————————————————————————————|——————————————————————————————|
|*——5——5—5—5—5—5—5—5—5—5——5——3——|——5——5—5—5—5—5—5—5—5—5——5——3——|
|———————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————||
—————————————————————————3—3—3—3—|—————————————————————————————————*||
——1——1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—————————|——5——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—3—3—3—3—*||
—————————————————————————————————|——————————————————————————————————||—————————————————————————————————||—————————————————————————————|
—————————————————————————————————||*————————————————————————————|
——5——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—||*——7——7——9——10——7——7——9——10——|
—————————————————————————————————||—————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
——9——9——7——5——7——7——5—————|————————4——5——5——5——4—————|
———————————————————————9——|——5——5—————————————————5——|
——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————————————||——————————————————————————|
—————————————————————————————————*||————————4——5——5——5——4—————|
——7——7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—*||——5——5—————————————————5——|
——————————————————————————————————||——————————————————————————|————————————————————————————————||———————————————————————————————————|
————————————————————————————————||*————————————————————————4—4—4—5—5—|
——3——3—3—3—3—3—3—5——5—5—5—5—5—5—||*——2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2———————————|
————————————————————————————————||———————————————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——————————————————————————————————|————————————————————————4—4—4—5—5—|
——————————————2—2———————2—2—2—————|——2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2———————————|
——3—3—3—5—5—5—————5—5—5———————5—5—|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————||——————————————————————————————————|
——————————————————————————————————*||——————————————————————————————————|
——————————————2—2—————————————————*||——————————————2—2—————————————————|
——3—3—3—5—5—5—————2—2—2—2—2—2—2—2——||——3—3—3—5—5—5—————2—2—2—2—2—2—2—2—|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—|——3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————|
——————————————————————————————————|——————————————————5—————3—————|
——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—|——3—3—3—3—3—3—3—3————5—————3——|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————||———————————————————————————————|——————————————————————————————|
|*——————————————————————————————|——————————————————————————————|
|*——5——5—5—5—5—5—5—5—5—5——5——3——|——5——5—5—5—5—5—5—5—5—5——5——3——|
|———————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————||
—————————————————————————3—3—3—3—|—————————————————————————————————*||
——1——1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—————————|——5——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—3—3—3—3—*||
—————————————————————————————————|——————————————————————————————————||—————————————————————————————————||—————————————————————————————|
—————————————————————————————————||*————————————————————————————|
——5——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—||*——7——7——9——10——7——7——9——10——|
—————————————————————————————————||—————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
——9——9——7——5——7——7——5—————|————————4——5——5——5——4—————|
———————————————————————9——|——5——5—————————————————5——|
——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————————————||——————————————————————————|
—————————————————————————————————*||————————4——5——5——5——4—————|
——7——7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—*||——5——5—————————————————5——|
——————————————————————————————————||——————————————————————————|————————————————————————————————||———————————————————————————————————|
————————————————————————————————||*————————————————————————4—4—4—5—5—|
——3——3—3—3—3—3—3—5——5—5—5—5—5—5—||*——2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2———————————|
————————————————————————————————||———————————————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——————————————————————————————————|————————————————————————4—4—4—5—5—|
——————————————2—2———————2—2—2—————|——2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2———————————|
——3—3—3—5—5—5—————5—5—5———————5—5—|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————||——————————————————————————————————|
——————————————————————————————————*||——————————————————————————————————|
——————————————2—2—————————————————*||——————————————2—2—————————————————|
——3—3—3—5—5—5—————2—2—2—2—2—2—2—2——||——3—3—3—5—5—5—————2—2—2—2—2—2—2—2—|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—|——7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—|——7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—|——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—|——7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————————||———————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|*——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|*——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|———0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|——0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|


3x
——————————————————————————————————|———————————————————————————————————||
——————————————————————————————————|——————————————————————————————————*||
——————————————————————————————————|——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—*||
——0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|———————————————————————————————————||————————————————————|—————————————————————————————————|
————————————————————|—————————————————————————————————|
——3—————————————————|——5——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—|
———————————3————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
——3——3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—|——5——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—|
—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————||——————————————————————————————————|
—————————————————————————————————||*—————————————————————————————————|
——3——3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—||*——3——3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—|
—————————————————————————————————||——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
——3——3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—|——1——1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—|————————————————————————||—————————————————————————————————|
———————————————————————*||—————————————————————————————————|
———————————————————————*||——0——0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|
——0———0———0————0——0—————||—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
—————————————————————————————————|——0——0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|
——3——3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————||——————————————————————————————————|
—————————————————————————————————||*—————————————————————————————————|
—————————————————————————————————||*——3——3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—|
——3——3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—||——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
——3——3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—|——1——1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—|———————————————————————————————————||——————————————————————————————————|
——————————————————————————————————*||——————————————————————————————————|
——————————————————————————————————*||——————————————————————————————————|
——0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0——||——0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
——————————————————————————————————|——3——3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—|
——0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
—————————————————————————————————|——0——0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|
——3——3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————————————|
——————————————————————————————————|———————————————————|
——————————————————————————————————|——7————————————————|
——0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|——0————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—|——3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————|
——————————————————————————————————|——————————————————5—————3—————|
——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—|——3—3—3—3—3—3—3—3————5—————3——|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—|——3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————|
——————————————————————————————————|——————————————————5—————3—————|
——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—|——3—3—3—3—3—3—3—3————5—————3——|
——————————————————————————————————|——————————————————————————————||———————————————————————————————|——————————————————————————————|
|*——————————————————————————————|——————————————————————————————|
|*——5——5—5—5—5—5—5—5—5—5——5——3——|——5——5—5—5—5—5—5—5—5—5——5——3——|
|———————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————||
—————————————————————————3—3—3—3—|—————————————————————————————————*||
——1——1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—————————|——5——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—3—3—3—3—*||
—————————————————————————————————|——————————————————————————————————||—————————————————————————————————||—————————————————————————————|
—————————————————————————————————||*————————————————————————————|
——5——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—||*——7——7——9——10——7——7——9——10——|
—————————————————————————————————||—————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
——9——9——7——5——7——7——5—————|————————4——5——5——5——4—————|
———————————————————————9——|——5——5—————————————————5——|
——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————————————||——————————————————————————|
—————————————————————————————————*||————————4——5——5——5——4—————|
——7——7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—*||——5——5—————————————————5——|
——————————————————————————————————||——————————————————————————|————————————————————————————————||———————————————————————————————————|
————————————————————————————————||*————————————————————————4—4—4—5—5—|
——3——3—3—3—3—3—3—5——5—5—5—5—5—5—||*——2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2———————————|
————————————————————————————————||———————————————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
——————————————————————————————————|————————————————————————4—4—4—5—5—|
——————————————2—2———————2—2—2—————|——2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2———————————|
——3—3—3—5—5—5—————5—5—5———————5—5—|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————||——————————————————————————————————|
——————————————————————————————————*||——————————————————————————————————|
——————————————2—2—————————————————*||——————————————2—2—————————————————|
——3—3—3—5—5—5—————2—2—2—2—2—2—2—2——||——3—3—3—5—5—5—————2—2—2—2—2—2—2—2—||———————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|*——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|*——2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—|——————————————————————————————————|
|———————————————————————————————————|——3—3—3—3—3—3—3—3—2—2—2—2—2—2—2—2—|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————||
——————————————————————————————————|——————————————————————————————————*||
——2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—|——————————————————————————————————*||
——————————————————————————————————|——3—3—3—3—3—3—3—3—2—2—2—2—2—2—2—2——||———————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|
———————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|
——2————————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|
———————————————————|——————————————————|——3————————————————|——2————————————————|———————————————————||
———————————————————||
——3————————————————||
———————————————————||

Tablature player for this song:
Helloween - Murderer Bass Tab

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment