0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Guns N Roses — So Fine (ver 3) bass tabs

SO FINE                   


GUNS N ROSES
bass
F#||——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
C#||——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
G#||——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
D#||——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
——————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
——————————————————|———————————————————————|——2————2———————2—3————|
——————————————————|——3———————3—3——3—————3—|——————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|———————————————————————|
———————————————————————|—————————————————0————|———————————————————————|
———————————————————————|——2———————2—3—————————|———————————————————————|
——3———————3—3——3—————3—|——————————————————————|——3———————3—3——3—————3—|——————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|———————————————————————|—————————————————0————|
——2————2———————2—3————|———————————————————————|——2———————2—3—————————|
——————————————————————|——3———————3—3——3—————3—|——————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|———————————————————————|
———————————————————————|——————————————————————|———————————————————————|
———————————————————————|——2————2———————2—3————|———————————————————————|
——3———————3—3——3—————3—|——————————————————————|——3———————3—3——3—————3—|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————|
—————————————————0————|——2————2———2————————————|——————————————————0———0——|
——2———————2—3—————————|—————————————0——0—————0—|——3———————3—3——3————3————|
——————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
——2————2———2————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
—————————————0——0—————0—|——3———————3—3——3——3—2—0——|———————————————————————|
————————————————————————|—————————————————————————|——3———————3—3——3—————3—|——————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|———————————————————————|—————————————————0————|
——2————2———————2—3————|———————————————————————|——2———————2—3—————————|
—————————————————1————|——3———————3—3——3—————3—|——————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|———————————————————————|
———————————————————————|——————————————————————|———————————————————————|
———————————————————————|——2————2———————2—3————|———————————————————————|
——3———————3—3——3—————3—|——————————————————————|——3———————3—3——3—————3—|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————|
—————————————————0————|——2————2———2————————————|——————————————————0———0——|
——2———————2—3—————————|—————————————0——0—————0—|——3———————3—3——3————3————|
——————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————————|
——2————2———2————————————|——————————————————0———0——|——2————2———2————————————|
—————————————0——0—————0—|——3———————3—3——3————3————|—————————————0——0—————0—|
————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————————|
——————————————————0———0——|——2————2———2————————————|————————————————————————————|
——3———————3—3——3————3————|—————————————0——0—————0—|——3————3————3—3—3—3—3—2—3—2—|
—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|—————————————————————|
——0————0——0————0————2——|————2——————————————|——————————————————0——|
———————————————————————|———————————————————|—————————————————————|
———————————————————————|———————————————————|——3——————————3———————|———————————————————|———————————————————————|———————————————————|
————————0——————————|——0————0——0————0————2——|————2——————————————|
———————————————————|———————————————————————|———————————————————|
———————————————————|———————————————————————|———————————————————|—————————————————————|———————————————————|———————————————————————|
——————————————————0——|————————0——————————|——0————0——0————0————2——|
—————————————————————|———————————————————|———————————————————————|
——3——————————3———————|———————————————————|———————————————————————|———————————————————|—————————————————————|———————————————————|
————2——————————————|——————————————————0——|————————0——————————|
———————————————————|—————————————————————|———————————————————|
———————————————————|——3——————————3———————|———————————————————|———————————————————————|———————————————————|————————————————————|
——0————0——0————0————2——|————2——————————————|————————————————————|
———————————————————————|———————————————————|————————————————————|
———————————————————————|———————————————————|——3——————————————3——|————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
————————————————————|———————————————————————|——2————2———————2—3————|
——3————3————————————|——3———————3—3——3—————3—|——————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|———————————————————————|
————————————0——————————|—————————————————0————|———————————————————————|
———————————————0———————|——2———————2—3—————————|———————————————————————|
——3———————3—3——3—————3—|——————————————————————|——3———————3—3——3—————3—|——————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|———————————————————————|—————————————————0————|
——2————2———————2—3————|———————————————————————|——2———————2—3—————————|
——————————————————————|——3———————3—3——3—————3—|——————————————————————|———————————————————————|———————————————————|—————————————————————|
——0————0——0————0————2——|————2——————————————|——————————————————0——|
———————————————————————|———————————————————|—————————————————————|
———————————————————————|———————————————————|——3——————————3———————|———————————————————|———————————————————————|———————————————————|
————————0——————————|——0————0——0————0————2——|————2——————————————|
———————————————————|———————————————————————|———————————————————|
———————————————————|———————————————————————|———————————————————|—————————————————————|———————————————————|———————————————————————|
——————————————————0——|————————0——————————|——0————0——0————0————2——|
—————————————————————|———————————————————|———————————————————————|
——3——————————3———————|———————————————————|———————————————————————|———————————————————|—————————————————————|———————————————————|
————2——————————————|——————————————————0——|————————0——————————|
———————————————————|—————————————————————|———————————————————|
———————————————————|——3——————————3———————|———————————————————|———————————————————————|———————————————————|————————————————————|
——0————0——0————0————2——|————2——————————————|————————————————————|
———————————————————————|———————————————————|————————————————————|
———————————————————————|———————————————————|——3——————————————3——|————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
————————————————————|———————————————————————|——2————2———————2—3————|
——3————3————————————|——3———————3—3——3—————3—|——————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|———————————————————————|
———————————————————————|—————————————————0————|———————————————————————|
———————————————————————|——2———————2—3—————————|———————————————————————|
——3———————3—3——3—————3—|——————————————————————|——3———————3—3——3—————3—|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|
——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|
——2————2———————2—3————|———————————————————————|——2———————2—3————3—2—0——|
——————————————————————|——3———————3—3——3—————3—|————————————————————————|———————————————————||
———————————————————||
———————————————————||
——3————————————————||

Tablature player for this song:

Other versions of So Fine

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment