0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Guns N Roses — Night Train bass tabs

4.4 / 5 (15x)
  Rate this tab:

Gb||——————————————————|———————————————————|———————————————————|
Db||——————————————————|———————————————————|——7————————————————|
Ab||——————————————————|———————————————————|———————————————————|
Eb||——————————————————|——5————————————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————————|
——————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————————|
——————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————————|
——————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————0——5——3——|————————————————————|—————————————————————|————————————————————|
————————————————————|—————————————————————|————————————————————|
————————————————————|—————————————————————|————————————————————|
————3——3————————————|————————————0——3——5——|————5——5————————————|—————————————————————|————————————————————|—————————————————————|
————————————4——5—————|————————————————————|—————————————————————|
—————————————————————|————————————————————|—————————————————————|
——————————————————5——|————5——5————————————|————————————0——3——1——|————————————————————|—————————————————————|————————————————————|
————————————————————|—————————————————————|————————————————————|
————————————————————|—————————————————————|————————————————————|
————1——1————————————|————————————0——1——3——|————3——3————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————————|
—————————————————————|——————————————————7——|————5————————————————————|
—————————————————————|—————————————————————|———————7——6——5—————5—————|
————————————0——3——5——|————5——5—————————————|————————————————8—————5——|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|
————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|
————————————————————————|—————————————————————3——|————————————————————————|
————5————5——5——0——3——5——|————5————5——5——0——3—————|————5————5——5——0——3——5——|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|
————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|
————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————3——|
————5————5——5——5——0——3——|————5————5——5——0——3——5——|————5————5——5——0——3—————|————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————————|
—————————————————————7——|————5————————————————————|————————————————————————|
————————————————————————|———————7——6——5—————5—————|————————————————————————|
————5————5——5——0——3—————|————————————————8—————5——|————5————5——5——0——3——5——|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|
————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|
—————————————————————3——|————————————————————————|————————————————————————|
————5————5——5——0——3—————|————5————5——5——0——3——5——|————5————5——5——5——0——3——|————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|
————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|
————————————————————————|—————————————————————5——|——————————————————|
————5————5——5——0——3——5——|————5————5——5——0——3—————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————————|
——————————————————|——————————————————|——————————————————————|
——————————————————|——————————————————|——————————3———————————|
——————————————————|——————————————————|—————————————5——3——5——|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————————|
——————————————————————7——|————7——7——7——7——5————————|————————————————————————|
—————————————————————————|———————————————————7—————|————————————————————————|
————5——5——5——5——5——5—————|——————————————————————5——|————5————5——5——0——3——5——|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|
————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|
—————————————————————3——|————————————————————————|————————————————————————|
————5————5——5——0——3—————|————5————5——5——0——3——5——|————5————5——5——5——0——3——|————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|
————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|
————————————————————————|—————————————————————5——|——————————————————|
————5————5——5——0——3——5——|————5————5——5——0——3—————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————————|————————————————————|——————————————————————|
————————————2——3——5——|————5——5————————————|——————————5——3————————|
—————————————————————|————————————————————|————————————————5—————|
—————————————————————|————————————————————|———————————————————3——|—————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|
—————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|
—————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|
————3——3——3——3——3——3——3——|——3——3——3——3——3——3——3——5——|————5————5——5——0——3——5——|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|
————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|
————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|
————5————5——5——0——3——5——|————5————5——5——0——3——5——|————5————5——5——0——3——5——|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|
————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|
————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|
————5————5——5——0——3——5——|————5————5——5——0——3——1——|————1————1——1——0——1——3——|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|
————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|
————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|
————3————3——3——0——3——5——|————5————5——5——0——3——5——|————5————5——5——0——3——5——|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|
————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|
————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|
————5————5——5——0——3——5——|————5————5——5——0——3——5——|————5————5——5——0——3——5——|————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
————————————————————————|——————————————————|———————————————————|
—————————————————————5——|——————————————————|————————————————2——|
————5————5——5——0——3—————|——————————————————|———————————————————|———————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|
———————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|
————0——2————0——2————2——|————0——2————2———————————|———————————————————————|
———————————————————————|———————————————0——1——2——|————0——2————0——2————2——|———————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|
———————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|
————————————————————2——|————0——2————0——2————2——|————0——2————2———————————|
————0——2————0——2———————|———————————————————————|———————————————0——1——2——|———————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|
———————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|
———————————————————————|——————————————————————|——5——5——5——5——5——5——5——5——|
————0——2————0——2————2——|————2————3————4————5——|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
————5——5——5——5——5——5—————|—————————————————————————|——————————————————————5——|
——————————————————————2——|————2——2——2——2——2——2——2——|————2——2——2——2——2——2—————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
————5——5——5——5——5——5——5——|————5——5——5——5——5——5—————|—————————————————————————|
—————————————————————————|——————————————————————2——|————2——2——2——2——2——2——2——|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
——————————————————————5——|————5——5——5——5——5——5——5——|————5——5——5——5——5——5—————|
————2——2——2——2——2——2—————|—————————————————————————|——————————————————————2——|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
—————————————————————————|——————————————————————5——|————5——5——5——5——5——5——5——|
————2——2——2——2——2——2——2——|————2——2——2——2——2——2—————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
————5——5——5——5———————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
————————————————0——1——2——|————2——2——2——2——2——1——0——|————0——0——0——0——0——1——2——|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
————2——2——2——2——2——1——0——|————0——0——0——0——0——1——2——|————2——2——2——2——2——1——0——|—————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
—————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
—————————————————————————|——5——5——5——5——5——5——5——5——|——5——5——5——5——5——3——0——0——|
————0——0——0——0——0——1——2——|——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|
——————0——————————0——|——————0—————————————|————————————————————|
————————————————————|—————————————————1——|——————1——————————1——|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|
————————————————————|————————————————————|————————————————————|
——————1——————————3——|——————3——————————3——|——————3——————————5——|————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|
————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|
—————————————————3——|——————————3———————————|——0——0——3——0——3——0—————0——|
——————5—————————————|—————————————0——3——5——|————————————————————3—————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
————0——3——0——3——0————————|———————3——2——3——2——0—————|———————3——2——3——2——0—————|
———————————————————3——1——|————1—————————————————1——|————1—————————————————3——|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
———————3——2——3——2——0—————|———————3——2——3——2————————|————0——3——0——3——0—————0——|
————3—————————————————3——|————3——————————————3——3——|———————————————————3—————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
————0——3——0——3——0—————0——|————0——3——0——3——0—————0——|————0——3——0——3——0————————|
———————————————————3—————|———————————————————3—————|———————————————————3——1——|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
———————3——2——3——2——0—————|———————3——2——3——2——0—————|———————3——2——3——2——0—————|
————1—————————————————1——|————1—————————————————3——|————3—————————————————3——|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
———————3——2——3——2—————0——|————0——3——0——3——0—————0——|————0——3——0——3——0—————0——|
————3——————————————3—————|———————————————————3—————|———————————————————3—————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
————0——3——0——3——0—————0——|————0——3——0——3——0————————|———————3——2——3——2——0—————|
———————————————————3—————|———————————————————3——1——|————1—————————————————1——|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
———————3——2——3——2——0—————|———————3——2——3——2——0—————|———————3——2——3——2—————0——|
————1—————————————————3——|————3—————————————————3——|————3——————————————3—————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
——————————2——————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
————0——3——0——3——0—————0——|————0——3——0——3——0—————0——|————0——3——0——3——0—————0——|
———————————————————3—————|———————————————————3—————|———————————————————3—————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
————0——3——0——3——0————————|———————3——2——3——2——0—————|———————3——2——3——2——0—————|
———————————————————3——1——|————1—————————————————1——|————1—————————————————3——|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
———————3——2——3——2——0—————|———————3——2——3——2—————0——|————0——3——0——3——0—————0——|
————3—————————————————3——|————3——————————————3—————|———————————————————3—————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
————0——3——0——3——0—————0——|————0——3——0——3——0—————0——|————0——3——0——3——0————————|
———————————————————3—————|———————————————————3—————|———————————————————3——1——|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
———————3——2——3——2——0—————|———————3——2——3——2——0—————|———————3——2——3——2——0—————|
————1—————————————————1——|————1—————————————————3——|————3—————————————————3——|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
———————3——2——3——2—————0——|————0——3——0——3——0—————0——|————0——3——0——3——0—————0——|
————3——————————————3—————|———————————————————3—————|———————————————————3—————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
————0——3——0——3——0—————0——|————0——3——0——3——0————————|———————3——2——3——2——0—————|
———————————————————3—————|———————————————————3——1——|————1—————————————————1——|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
———————3——2——3——2——0—————|———————3——2——3——2——0—————|———————3——2——3——2—————0——|
————1—————————————————3——|————3—————————————————3——|————3——————————————3—————|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————|
—————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————|
————0——3——0——3——0—————0——|————0——3——0——3——0—————0——|——————————————————|
———————————————————3—————|———————————————————3—————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————————||
——————————————————|——————————————————|————————————————————||
——————————————————|——————————————————|——12————————————————||
——————————————————|——————————————————|————————————————————||
Tablature player for this song:

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment