0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Guns N Roses — Its So Easy (ver 2) bass tabs


TUNING: Eb Ab Db Gb


Gb||———————————————————————————————————————————|
Db||——12h14——14——14——14——12h14——14——14——12h14——|
Ab||———————————————————————————————————————————|
Eb||———————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
——14——14——12h14——14——12h14——14——12h14——14——|
———————————————————————————————————————————|
———————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
——12h14——14——14——14——12h14——14——14——12h14——|
———————————————————————————————————————————|
———————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
——14——14——12h14——14——12h14——14——12h14——14——|
———————————————————————————————————————————|
———————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
——12h14——14——14——14——12h14——14——14——12h14——|
———————————————————————————————————————————|
———————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
——14——14——12h14——14——12h14——14——12h14——14——|
———————————————————————————————————————————|
———————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
——12h14——14——14——14——12h14——14——14——12h14——|——14——14——14——12——14——12—————————|
———————————————————————————————————————————|——————————————————————————14—————|
———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————0——|


2x 3rdx 4thx
|—————————————————————————|————————————————||—————————————||—————————||
|*————————————————————————|———————————————*||—————————————||—————————||
|*————————————————————————|———————————————*||——567——7—5———||—————————||
|———6————6——0——3——3————0——|—————0000000————||———————————7—||——0000000||


1st&3rd x 2nd&4thx
——————————————————————————|———————————————||———————————||
*—————————————————————————|————————————— —||———————————||
*—————————————————————————|———————————————||——7——7—7—7—||
———5——5——3——5——6————6——0——|————0000000————||——————————0||


1st&4thx 2ndx 3rdx
—————————————————————————|————————————————||—————————||—————————|
*————————————————————————|————————————————||—————————||—————————|
*————————————————————————|————————————————||——567—75—||——75—5———|
———6————6——0——3——3————0——|—————0000000————||————————7||————7—753|


1st&3rdx 2nd&4thx
——————————————————————————|——————————————||————————||————————————————————|
*—————————————————————————|——————————————||————————||*———————————————————|
*—————————————————————————|——————————————||77777777||*———————————————————|
———5——5——3——5——6————6——0——|———0000000————||————————||———2————————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————||
———————————————————|———————————————————|———————————————————*||
———————————————————|——2————————————————|——0————————————————*||
——3————————————————|———————————————————|————————————————————||——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
——7————7————7————7————|——7————7————7————7————|——7————7————7————7————|
——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————||——————————————————————————|
——————————————————————————||*—————————————————————————|
——7——7——7——5——7——5————————||*——5————5——3——5———————————|
————————————————————7——0——||—————————————————3——2——0——|


4x
——————————————————————————————||————————————————————————|——————————————————————|
—————————————————————————————*||————————————————————————|——————————————————————|
—————————————————————————————*||————————————————————————|——————————————————————|
————————————00000000——————————||——6————6——0——3——3————0——|————0—0—0—3—0—3—0—————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————————|
————————————————————————|————————————————————|————————————————————————|
————————————————————————|————————————————————|————————————————————————|
——6————6——0——3——3————0——|————0—0—0—3—0—3—0———|——6————6——0——3——3————0——|————————————————————|————————————————————————|———————————————————————————|
————————————————————|————————————————————————|——————————5———5————————————|
————————————————————|————————————————————————|————7—7—7———7———7——————————|
————0—0—0—3—0—3—0———|——6————6——0——3——3————0——|———————————————————————————|


1st&4thx 2ndx 3rdx
|—————————————————————————|————————————————||—————————||—————————————————||
|*————————————————————————|————————————————||—————————||—————————————————||
|*————————————————————————|————————————————||——567—75—||——7—5———5————————||
|———6————6——0——3——3————0——|—————00000000———||————————7||——————7———7—5—3——||


1st&3rdx 2ndx 4thx
——————————————————————————|———————————————||———————————||———————————||—————————————|
*—————————————————————————|———————————————||———————————||———————————||—————————————|
*—————————————————————————|———————————————||——7777777——||——777775———||—————————————|
———5——5——3——5——6————6——0——|————00000000———||———————————||————————7——||——2——————————|


2x
———————————————————|———————————————————|————————————————————||
———————————————————|———————————————————|———————————————————*||
———————————————————|——2————————————————|——0————————————————*||
——3————————————————|———————————————————|————————————————————||——————————————————————|—————————————————————|——————————————————————|
*—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————*|
*—————————————————————|—————————————————————|——2——————2——2————————*|
———2——————2——2————————|——3——————3——3————————|——————————————————————|


after 1stx after 2ndx
———————————||——————————————||————————————————————————|————————————|
———————————||———————7777777||————————————————————————|————————————|
———————————||——————————————||————————————————————————|————————————|
——5————5——5||——5———————————||——6————6——0——3——3————0——|——0000000———|————————————————————————|——————————————|————————————————————————|
————————————————————————|——————————————|————————————————————————|
————————————————————————|————77777777——|————————————————————————|
——6————6——0——3——3————0——|——————————————|——6————6——0——3——3————0——|—————————————|————————————————————————|————————7/9999——|
—————————————|————————————————————————|————————————————|
—————————————|————————————————————————|————777—————————|
———00000000——|——6————6——0——3——3————0——|————————————————|————————————————————————|—————————————|————————————————————————|
————————————————————————|—————————————|————————————————————————|
————————————————————————|—————————————|————————————————————————|
——6————6——0——3——3————0——|————0000000——|——6————6——0——3——3————0——|———————————————————|————————————————————————|———————————————|
———————————————————|————————————————————————|———————————————|
————7—5———5————————|————————————————————————|———567——7—5————|
————————7———7—5—3——|——6————6——0——3——3————0——|————————————7——|————————————————————————|——————————————||———————————————————————————|
————————————————————————|——————————————||*——8——7——5—————————————————|
————————————————————————|————77777777——||*———————————7——————————————|
——6————6——0——3——3————0——|——————————————||———————————————6——5——3——0——|


3x
——————————————————————————||——————————————————————————|——————————————————||
—————————————————————————*||——8——7——5—————————————————|——————————————————||
————7——7—————5——7——7—————*||———————————7———————————7——|——————————————————||
——————————7———————————0———||——————————————6——5——3——0——|——————————————————||

ENJOY!!!!!!!!!!
Tablature player for this song:

Other versions of Its So Easy

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment