0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Engenheiros do Hawaii — Muros e Grades bass tabs

(submitted by cbjunior04)


G|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
D|—————————————————————————————————————————————————————4—2———4———————4—2———4————————4—2————————————————2———————
A|——————————————————————————————————————————16\—4——4——————4———2——2——————4————————————————4—2—0——0—4————4—2—
E|—0 (8x) —4 (8x) —7—7—7—5———5—4—2 ————————————————————————————————————————2——2——————————————————————————————

G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
D|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
A|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
E|—4 (8x) —5 (8x) —4 (8x) —5 (8x) —4 (8x) —5 (8x) —6 (8x) —7—7—7—7——7—6—5—

G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
D|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
A|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
E|—4 (8x) —5 (8x) —4 (8x) —5 (8x) —4 (8x) —5 (8x) —6 (8x) —7—7—7—7——7—7—7—

G|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
D|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
A|——————————0 (8x)—————————0 (8x) —————————0 (8x) —1 (8x) —2—2—2—2——2—1—0——————————0 (8x) ————————0 (8x) ————————0 (8x) —3 (8x) —4 (7x) \
E|—4 (8x)——————————4 (8x)—————————4 (8x)————————————————————————————————————————4 (8x)—————————4 (8x)—————————4 (8x)————————————————————————————

G|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
D|———————4—2———4————————4—2——————————————4—2———————————————11—14—11——————
A|—4——4——————4———2——2———————4—2———————————————4—2—0——12——————————————12\
E| ——————————————————————————————————2——2————————————————————————————————————————

G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
D|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————4—2———4———————4—2———4——————4—2————————————————2—————
A|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————4—2———2—4——4——————4———2——2——————4——————————————4—2—0——0—4———4—2—
E|—0 (8x)—4 (8x)—5 (8x)—2 (6x) 0—2—0 (8x) —4(8x) —5(8x) —2(4x) ——————4————————————————————————————————————2——2———————————————————————————

G|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
D|—————————————————————————————————————————————————————————4—2———4————————4—2————4——————————4—2————————————————2———————
A|————————————————————————————————————————4—2————2—4——4——————4———2——2———————4———————————————————4—2—0——0—4————4—2—
E|—0 (8x) —4 (8x) —5 (8x) —2 (4x) ————————4————————————————————————————————————————2——2————————————————————————————————

G|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
D|———————4—2———4———————4—2———4————————4—2——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
A|—4——4——————4———2——2——————4————————————————4—2—0———————————————————————0 (8x) —2 (8x)——————————————————————————————————————
E|——————————————————————————————————2——2——————————————————0 (8x) —4 (8x)—————————————————————0 (8x) —4 (8x) —5 (8x) —2 (4x)—

G|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————11\
D|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————13—16—13——————————————————————————————11—————
A|————————————————————0 (8x) —2 (8x)——————————————————————————————————14——————————————14\—————————————————9—12———————————
E|—0 (8x) —4 (8x) ———————————————————0 (8x) —4 (8x) —5(8x) —7—7—————————————————————————0———4———5—————————————————————

G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
D|——————————————————4—2———4————————4—2————4——————————4—2————————————————2—————————————————4—2———4———————4—2———4————————4—2—————————————
A|—4—2————2—4——4——————4———2——2———————4———————————————————4—2—0——0—4————4—2—0——4——4——————4———2——2——————4————————————————4—2—0—————
E|——————4————————————————————————————————————————2——2—————————————————————————————————————————————————————————————————————2——2———————————————————

G|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
D|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————6—4———6——————6—4———6———————6—4————————————1—4—1————
A|——————————1 (8x) —2 (8x) —4 (7x) —2—————————1 (8x) —2 (8x) —4—4—4——6—4———4—6——6——————6——4——4——————6——————————————6—4—2——2—————————4—
E|—2 (8x) ———————————————————————————————2 (8x)——————————————————————————————————6——————————————————————————————————4——4—————————————————————————————

G|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
D|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
A|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
E|—0 (16x) —4 (8x) —5 (8x) —2 (6x) —0—2— 0 (8x) —4 (8x) —5 (8x) —2 (6x) 0—2 —0 (8x) —4 (8x) —5 (8x) —2 (6x) 0—2—

G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————
D|———————4—2———4————————4—2————4——————————4—2————————————————2———————
A|—4——4——————4———2——2———————4———————————————————4—2—0——0—4————4—2—
E| ————————————————————————————————————2——2————————————————————————————————

G|————————————————————————————————————————————————
D|—1 (8x) ——————————————————————————————————————
A|——————————4 (8x) ——————————2—2—2—2—1———————
E|——————————————————4 (8x) ————————————————4—2—

Tablature player for this song:

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment