0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Deftones — Lhabia bass tabs

4.5 / 5 (2x)
  Rate this tab:


VERSE 

Gb|———————————————————————————————————————————————————————————————
Db|———————————————————————————————————————————————————————————————
Ab|———————————————————————————————————————————————————————————————
Db|0—2—2—2—0—2—2—2—0—2—2—2—2———————0—2—2—2—0—2—2—2—0—2—2—2—2—0—0—0

PRE—CHORUS

Gb|———————————————
Db|———————————————
Ab|———————————————
Db|4—6—6—6—6—6—7—2

CHORUS

Gb|—————————————————————————————————————
Db|—————————————————————————————————————
Ab|—————————————————————————————————————
Db|7—7—7—7—7—7—7—7—6—6—6—6—6—6—6—6—2—0—0


HERE'S HOW IT GOES

VERSEx8

PRE—CHORUSx4

VERSEx6

PRE—CHORUSx8

CHORUSx3

PRE—CHORUSx4

VERSEx4

PRE—CHORUSx8

CHORUSx1

Tablature player for this song:
Deftones - Lhabia Bass Tab

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment