0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Deep Purple — Strange Kind Of Woman bass tabsHere's "Strange Kind Of Woman" by Deep Purple


Intro
G—————————|—————————
D—————————|—————————
A—————————|—————————
E—————2———|—————2———

A

G————————————————————|————————————————————|———————————————|———————————————|
D————————————————————|————————————————————|———————————————|———————————————|
A——————————5—————————|——————————5—————————|———————————————|———————————————|
E———7——7———————7——7——|———7——7———————7——7——|———5——5——O——O——|———7——7——7——7——|

G————————————————————|————————————————————|———————————————|——————————————————|
D————————————————————|————————————————————|———————————————|——————————————————|
A——————————5—————————|——————————5—————————|———————————————|——————————————————|
E———7——7———————7——7——|———7——7———————7——7——|———5——5——O——O——|———7——7——7——5——6——|

B

G————————————————————|————————————————————|———————————————|———————————————|
D————————————————————|————————————————————|———————————————|———————————————|
A——————————5—————————|——————————5—————————|———————————————|———————————————|
E———7——7———————7——7——|———7——7———————7——7——|———5——5——O——O——|———7——7——7——7——|

G————————————————————|————————————————————|———————————————|———————————————|
D————————————————————|————————————————————|———————————————|———————————————|
A——————————5—————————|——————————5—————————|———————————————|———————————————|
E———7——7———————7——7——|———7——7———————7——7——|———5——5——O——O——|———7——7——7——7——|

C

G——————————————————————|——————————————————————|———————————————|———————————————————————————————|
D——————————————————————|——————————————————————|———————————————|———————————————————————————————|
A———5——————————————————|———5——————————————————|———————————————|———————————————————5——7—slide9—|
E———————7——7——5——7——7——|———————7——7——5——7——7——|———5——5——O——O——|———7——7——7——5——7———————————————|

G——————————————————————|——————————————————————|———————————————|———————————————————————————————|
D——————————————————————|——————————————————————|———————————————|———————————————————————————————|
A———5——————————————————|———5——————————————————|———————————————|———————————————————5——7—slide9—|
E———————7——7——5——7——7——|———————7——7——5——7——7——|———O——O——O——O——|———7——7——7——5——7———————————————|

Come back to B after back to C

D

G—————————————————————————————|———————————————————————————|—————————————————|
D————————————12———————————————|—————————————12————————————|——————————————7——|
A———1O——1O————————1O——1O——1O——|————————12————————12———————|——————————7——————|
E—————————————————————————————|———1O——————————————————1O——|———5——5——————————|

G———————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————————|
D———9—————————————————9——7——|————————12————————12——|—————————————12———————|——————————————7——|
A——————9——————————9—————————|———1O————————1O———————|————————12————————12——|——————————7——————|
E——————————7——7—————————————|——————————————————————|———1O—————————————————|———5——5——————————|

G——————————————————————————|—————————|————————————————————————————————————————|
D———9———9———9———————9——————|———7——7——|————————————————————————————————————————|
A———————————————————————9——|—————————|———7——7——7——7——7——7———7——7——7——7——7——7——|
E———————————————7——————————|—————————|————————————————————————————————————————|

E

G———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|
D———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————| Play 4 times
A———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|
E———7——7——7——7——|———7——7——7——7——|———5——5——O——O——|———7——7——7——5——6——|

C

G——————————————————————|——————————————————————|———————————————|
D——————————————————————|——————————————————————|———————————————|
A———5——————————————————|———5——————————————————|———————————————|
E———————7——7——5——7——7——|———————7——7——5——7——7——|———5——5——O——O——|

G————————————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————|
D————————————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————|
A———————————————————5——7—slide9——|———5——————————————————|———5——————————————————|——————————————|
E———7——7——7——5——7————————————————|———————7——7——5——7——7——|———————7——7——5——7——5——|———O——O——O——O—|

G————————————————————————————————|——————————|—————|
D————————————————————————————————|———9——————|—————|
A———————————————————5——7—slide9——|——————————|—————|
E———7——7——7——5——7————————————————|———————2——|——2——|

Come back to B. After that:

C

G——————————————————————|——————————————————————|———————————————|———————————————————————————————|
D——————————————————————|——————————————————————|———————————————|———————————————————————————————|
A———5——————————————————|———5——————————————————|———————————————|———————————————————5——7—slide9—|
E———————7——7——5——7——7——|———————7——7——5——7——7——|———5——5——O——O——|———7——7——7——5——7———————————————|

G——————————————————————|——————————————————————|———————————————|———————————————————————————————|
D——————————————————————|——————————————————————|———————————————|———————————————————————————————|
A———5——————————————————|———5——————————————————|———————————————|———————————————————5——7—slide9—|
E———————7——7——5——7——7——|———————7——7——5——7——5——|———O——O——O——O——|———7——7——7——5——7———————————————|

G——————|
D———9——|
A——————|
E——————|

F

G———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————|
D———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————|
A———————————————|———————————————|———————————————|————————————————————5——7—slide9——|
E———7——7——7——7——|———7——7——7——7——|———5——5——O——O——|———7——7——7——5———7————————————————|

G———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
D———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
A———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
E———7——7——7——7——|———7——7——7——7——|———5——5——O——O——|———7——7——7——7——|———7——7——7——7——|———7——7——7——7—|


Tablature player for this song:
Deep Purple - Strange Kind Of Woman Bass Tab

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment