0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Black Sabbath — Iron Man (ver 4) bass tabs

3.8 / 5 (7x)
  Rate this tab:


INTRO
G|————————————————————————
D|———————————————————————— 3X
A|—————7^(9)^8———————————— (0.7)
E|————————————————————————

MAIN RIFF
G|————————————————————————————————————————————————————————
D|———————————————————————————————————————————————————————— 7X
A|——2————5———5—77———10—9—10—9—105—5—7—7—————————————————— (0.28)
E|————————————————————————————————————————————————————————

SMALL INSTRUMENTAL BRIDGE
G|———————————————————————————————————————————————
D|——————————————————————————————————————————————— 2X
A|————————4^(7)—————————————————————————————————— (1.14)
E|——6—6——————————65—4444/3—3—4—5———————————————

G|————————————————————————————————————————————
D|———————————————————————————————————————————— 1X
A|————————4^(7)——————————————————————————————— (1.26)
E|——6—6——————————65—444——————————————————————

(PAUSE FOR DRUMLINE)

MAIN RIFF
G|————————————————————————————————————————————————————————
D|————————————————————————————————————————————————————————(1.32) 4X
A|——2————5———5—77———10—9—10—9—105—5—7—7——————————————————
E|————————————————————————————————————————————————————————


BRIDGE
G|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
D|—————————————————————————————————————————————————————7—8—9——————————————————————7—8—9——
A|———————————————————————————————————————————5—77—8—9——————————————————5—77—8—9————————(1.58) 2x
E|——7(LET RING)5(LET RING)————————————55———7—————————————————————55———7—————————————————


MAIN RIFF
G|————————————————————————————————————————————————————————
D|———————————————————————————————————————————————————————— (2.22) 4X
A|——2————5———5—77———10—9—10—9—105—5—7—7——————————————————
E|————————————————————————————————————————————————————————


BRIDGE
G|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
D|—————————————————————————————————————————————————————7—8—9——————————————————————————7—8—9——
A|———————————————————————————————————————————5—77—8—9——————————————————5—77—8—9———————————— (2.46)
E|——7(LET RING)5(LET RING)————————————55———7—————————————————————55———7—————————————————————


PRE—SOLO
G|———————————————————————————————————
D|——11—9—————————————————————————————
A|———————————11—10—9—7———————————————(3.11) 2x
E|——————————————————————————77—99————


SOLO (3.17)
G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
D|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————9—11—11—11—11—11—7/9H11—
A|———————————————————————————————————————————————————————777———77—999—11—11—————————————————————————————
E|——9—9—9—9—7H9—9—9—9—9—7H9—9—9—9—9—7H9——————99—————————————————————————————————————————————————————————

G|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————12—12—11—9—9—————————
D|——9—11—11—11—11—11—7/9H11———9—11—11—11—11—11—7/9H11—11——————————————12—11—99—————————————————————
A|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
E|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

G|—————————————————————————————————————————————————————————————————————9—9———————————————
D|——9—11—11—11—11—11—7/9H11———9—11—11—11—11—11—7/9H11—————11—99—77———————————————————————
A|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————11—99—77—————
E|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
D|———————————————————————————————————————————————————9H119H11———9H11———9H11———9H1111——————
A|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
E|——77H9———77H9———77H9———77H9———77H9—9—9————————————————————————————————————————————————————

G|—————————————————————————————————————————————————————————————
D|———9H119H11———9H11———9H11———9H1111—————————————————————————
A|—————————————————————————————————————————————————————————————
E|—————————————————————————————————————————————————————————————


POST SOLO
G|——————————————————————————————————
D|——11—9———————————————————————————— (3.39) 2X
A|———————————11—10—9—7——————————————
E|——————————————————————————77—99———

BRIDGE

G|—————————————————————————————————————————————————————
D|————————————————————7—8—9—————————————————————7—8—9—— (3.45) 2X
A|—————————5—77—8—9——————————————————5—77—8—9————————
E|—55———7———————————————————————55———7—————————————————


MAIN RIFF
G|———————————————————————————————————————————————
D|——————————————————————————————————————————————— (3.57) 4X
A|——2————5———5—77———10—9—10—9—105—5—7—7—————————
E|———————————————————————————————————————————————


SMALL INSTRUMENTAL BRIDGE
G|———————————————————————————————————————————————
D|——————————————————————————————————————————————— 2X
A|————————4^(7)—————————————————————————————————— (4.22)
E|——6—6——————————65—4444/3—3—4—5———————————————

G|————————————————————————————————————————————
D|———————————————————————————————————————————— 1X
A|————————4^(7)——————————————————————————————— (4.34)
E|——6—6——————————65—444(LET RING)————————————

SOLO 2
G|————————————————————————————————————————————————————————
D|———————————————————————————————————————————————————————— (4.41) PLAY THROUGHOUT GUITAR SOLO 2
A|——777777777777777777777777777777————————————————————————
E|—————————————————————————————————————————————————————————

END RIFF
G|—————————————————————————————————————
D|————————————————————————————————————— 1X
A|——232————23———5—3—5——————————————— (PLAY AT 5.49)
E|———————————————3—————————————————————
Tablature player for this song:
Black Sabbath - Iron Man (ver 4) Bass Tab

Other versions of Iron Man

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment