0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Biffy Clyro — Stress On The Sky bass tabs

3.0 / 5 (1x)
  Rate this tab:


INTRO
g|——————————————————————————————————————————————————————————————
d|——————————————————————————————————————————————————————————————
a|——55—3—3333——9/10—9——7—7—7—————12————————————————————————————— x3
d|——————————————————————————————————————————————————————————————

g|——————————————————————————————————————————————————————————————
d|——————————————————————————————————————————————————————————————
a|——55—3—333——9/10—9——777——————12——————————————————————————————— x4
d|——00—0—000——0000—0——000——————0————————————————————————————————

CHORUS
g|——————————————————————————————————————————————————————————————
d|——————————————————————————————————————————————————————————————
a|—8—8—8—8—8—8—8—8—8—8—8—5—5—5—12—12—12————————————————————————— x3
d|——————————————————————————————————————————————————————————————

g|——————————————————————————————————————————————————————————————
d|——————————————————————————————————————————————————————————————
a|—7—7—7—7—8—8—8—8——15—15—15—12—12—12——————————————————————————— x1
d|——————————————————————————————————————————————————————————————

g|——————————————————————————————————————————————————————————————
d|——————————————————————————————————————————————————————————————
a|—7—7—7—7—8—8—8—8——15—15—15—17—17—18—19———————————————————————— x1
d|——————————————————————————————————————————————————————————————

g|——————————————————————————————————————————————————————————————
d|——————————————————————————————————————————————————————————————
a|—7—7—7—7—8—8—8—8—————————————————————————————————————————————— x1
d|——————————————————————————————————————————————————————————————

VERSE
g|——————————————————————————————————————————————————————————————
d|———————3—0————————3—2———————2—0—————3———3————2————————————————
a|————0———————————0—————————0————————1———1————1————————————————— x6
d|——0———————————3—————————2—————————————————————————————————————

PRE CHORUS
g|——————————————————————————————————————————————————————————————
d|——————————————————————————————————————————————————————————————
a|———1—1—1—1—1—1—1—1—1—1———————————————————————————————————————— x1
d|———————————————————————0——————————————————————————————————————

CHORUS
g|——————————————————————————————————————————————————————————————
d|——————————————————————————————————————————————————————————————
a|—8—8—8—8—8—8—8—8—8—8—8—5—5—5—12—12—12————————————————————————— x3
d|——————————————————————————————————————————————————————————————

g|——————————————————————————————————————————————————————————————
d|——————————————————————————————————————————————————————————————
a|—7—7—7—7—8—8—8—8——15—15—15—12—12—12——————————————————————————— x1
d|——————————————————————————————————————————————————————————————

g|——————————————————————————————————————————————————————————————
d|——————————————————————————————————————————————————————————————
a|—7—7—7—7—8—8—8—8——15—12—13—15—15—12—13———————————————————————— x1
d|——————————————————————————————————————————————————————————————

g|——————————————————————————————————————————————————————————————
d|——————————————————————————————————————————————————————————————
a—15—15—12—13—15—15—12—13———7—7—7—7—8—8—8—8————————————————————— x1
d|——————————————————————————————————————————————————————————————

FILL (under guitar)
g|——————————————————————————————————————————————————————————————
d|——————————————————————————————————————————————————————————————
a|—000——888————————————————————————————————————————————————————— x8
d|——————————————————————————————————————————————————————————————

(aaaaaaaaaaah)
g|——————————————————————————————————————————————————————————————
d|——————————————————————————————————————————————————————————————
a|—000—888—777—————————————————————————————————————————————————— x4
d|——————————————————————————————————————————————————————————————

( the next aaaaaaaah just abit of scratching)

FILL
g|——————————————————————————————————————————————————————————————
d|——————————————————————————————————————————————————————————————
a|————————————————————————————————————12—12—12—12——————————————— x5
d|—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0————————————————————————————

END
g|——————————————————————————————————————————————————————————————
d|——————————————————————————————————————————————————————————————
a|—————————————————————————————————————————————————————————————— x1
d|—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—1—1—1————————————————————————————————————
Tablature player for this song:
Biffy Clyro - Stress On The Sky Bass Tab

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment