0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Arctic Monkeys — Knee Socks bass tabs(submitted by the rat king)
G|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|——7——7——5h7—7——7\5——5——5——3h5—5——5\3——3——3——2h3—3——3——2——2——0—2—0———0————| x3
E|—(0)——————————————————————————————————————————————————————————————3———3——|
on the third time, play the (0) instead of the 7

G|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|——7——7——5h7—7——7\5——5——5——3h5—5——5—7—3——3——2h3—3——3——2——2——0—2—0———0———|
E|—————————————————————————————————————————————————————————————————3———3—|

G|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—————7——5h7—7——7—9—5——5——3h5—3h5—5—7—3——3——2h3—3——3——2——2——0—2—0———0———|
E|——0——————————————————————————————————————————————————————————————3———3—|

G|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|——7——7——5h7—7——7\5——5——5——3h5—5——5—7—3——3——2h3—3——3——2——2——0—2—0———0———|
E|—————————————————————————————————————————————————————————————————3———3—|

"When the zeros line up.."
G|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—————7——5h7—7——7\5——5——5——3h5—3h5—5—7—3——3——2h3—3——3——2——2——0—2—0———0———|
E|——————————————————————————————————————————————————————————————————3———3—|

G|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|——7——7——5h7—7——7\5——5——5——3h5—5——5—7—3——3——2h3—3——3——2——2——0—2—0———0———|
E|—————————————————————————————————————————————————————————————————3———3—|

"Well you cured my January blues..."
G|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—————7——5h7—7——7\5——5——5——3h5—5——5—7—3——3——2h3—3——3——2——2——0—2—0———0———|
E|——0——————————————————————————————————————————————————————————————3———3—|

G|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—————7——5h7—7——7\5——5——5——3h5—5——5\3——3——3——2h3—3——3——2——2——0—2—0———0———|
E|——0———————————————————————————————————————————————————————————————3———3—|

G|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|——7——7——5h7—7——7—9—5——5——3h5—3h5—5—7—3——3——2h3—3——3——2——2——0—2—0———0———|
E|—————————————————————————————————————————————————————————————————3———3—|

G|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|——7——7——5h7—7——7\5——5——5——3h5—5——5\3——3——3——2h3—3——3——2——2——0—2—0———0———|
E|——————————————————————————————————————————————————————————————————3———3—|

"When the zeros line up..."
G|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—————7——5h7—7——7\5——5——5——3h5—5——5\3——3——3——2h3—3——3——2——2——0—2—0———0———|
E|——————————————————————————————————————————————————————————————————3———3—|

G|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|——7——7——5h7—7——7—9—5——5——3h5—3h5—5—7—3——3——2h3—3——3——2——2——0—2—0———0———|
E|—————————————————————————————————————————————————————————————————3———3—|

"In late afternoon..."
G|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—————————————————2—3——3——2h3—3——3—5—7——7——5h7—7——7—9—5——5——3h5—5——5—|
E|——5——5——3h5—5——5————————————————————————————————————————————————————|

G|—————————————————————————————————————
D|—————————————————————————————————————
A|——3——3——2h3—3——3—5—2——2——0—2—0———0——
E|———————————————————————————————3———3—

"Those zeros..."
G|——————————————————————————|
D|——————————————————————————|
A|——7——————5——————3——————2——| x2
E|——————————————————————————|

After the second time:
G|————————————|
D|————————————|
A|——2—0———0———|
E|——————3———3—|

"When the zeros line up..."
G|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|——7——7——5h7—7——7\5——5——5——3h5—5——5—7—3——3——2h3—3——3——2——2——0—2—0———0————| x4
E|—————————————————————————————————————————————————————————————————3———3——|

And then play this til the end:
G|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—————7——5h7—7——7—————7——5h7—7——7—————7——5h7—7——7—————7——0—2—0———0————| x2
E|——0———————————————0———————————————0———————————————0———————————3———3——|


************************************


Tablature player for this song:
Arctic Monkeys - Knee Socks Bass Tab

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment