0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Alien Ant Farm — Summer bass tabs

5.0 / 5 (1x)
  Rate this tab:


Alien Ant Farm
Summer

Tab by: Serjik 20.08.2002
E—mail: Refuseresist@mail.ru
Icq: 147459759


Intro
G|————————————————————————————————|
D|—x9———————8——————7——————6———————|
A|————7———————6——————5——————4—————|
E|——————9———————8——————7——————6———|
B|————————————————————————————————|

G|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—x4—44———x2——2—————————————2———————————/7—7—7—————4—7————2———————|
E|—————————————————x4——4———4———2—0——0——————5—5—5——4——————2———0—————|
B|—————————————————————————————————————————————————————————————2~——|
1st Verse
G|————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————|
A|—x4—44———x/7~———————————————————|
E|—————————————————x4—4————x2—2———|
B|————————————————————————————————|

G|—————————————————————————————————————————————————————————————————| x3
D|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—x4—44———x2——2—————————————2———————————/7———7—————4—7————2———————|
E|—————————————————x4——4———4———2—0——0———————5—————4——————2———0—————|
B|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

G|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—x4—44———x2——2—————————————2———————————/7—7—7—————4—7————2———————|
E|—————————————————x4——4———4———2—0——0——————5—5—5——4——————2———0—————|
B|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

Chorus
G|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| x2
D|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—2——2—22—2—2—0—0———————0——————————————————————2—2—22—2—2——————————————————————————————|
E|—————————————————3—2—3———0—0—00—0—0—2—0—0—0—2————————————0—0—x0—0—0—2—2—22—2—2——000x0—|
B|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

2nd Verse
G|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—222—2——4——4———x2——2—————————————2———————————/7———7——————4—7———2————|
E|———————————————————————x4——4———4———2—0——0———————5————4——————2———0———|
B|————————————————————————————————————————————————————————————————————|

G|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—x4—44———x2——2—————————————2———————————/7———7—————4—7————————————|
E|—————————————————x4——4———4———2—0——0———————5—————4——————2—————————|
B|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

G|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—x4—44———x2——2—————————————2———————————/7———7—————4—7————2———————|
E|—————————————————x4——4———4———2—0——0———————5—————4——————2———0—————|
B|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

G|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—x4—44———x2——2—————————————2———————————/7—7—7—————4—7————2———————|
E|—————————————————x4——4———4———2—0——0——————5—5—5——4——————2———0—————|
B|—————————————————————————————————————————————————————————————————|Repeat Chorus
Bridge
G|—————————————————————————————————————————————————————————————————| x4
D|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|————————————————————————————————/7—7—7——————4—7————2—————————————|
E|—x2—2——x0—0—————————4—4—2—0—0—————5—5—5———4——————2———0———————————|
B|—————————————x2—2————————————————————————————————————————————————|

G|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
E|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
B|—2~——————22—2—2—4~———————————————————————————————————————————————|

Bass fades in
G|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—8—8—8—6—6—5—4—4—4—4—4—4—4—————————————2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2———|
E|———————————————————————————0—0—0—0—0—0———————————————————————————|
B|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

G|———————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————————————————|
A|—4—4—4—4—4—4———————————————————————————————————————|
E|—————————————0—0—0—0—0—0———————————————————————————|
B|—————————————————————————0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0———|

G|————————————————————————————————|
D|—/9———————8——————7——————6———————|
A|————7———————6——————5——————4—————|
E|——————9———————8——————7——————6———|
B|————————————————————————————————|

Outro
G|———————————————————————————————————————————————————|x3
D|———————————————————————————————————————————————————|
A|—4—4—4—4—4—4—————————————2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2———|
E|—————————————0—0—0—0—0—0———————————————————————————|
B|———————————————————————————————————————————————————|

G|———————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————————————————|
A|—4—4—4—4—4—4———————————————————————————————————————|
E|—————————————0—0—0—0—0—0———————————————————————————|
B|—————————————————————————0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0———|

G|———————————————————————————————————————————————————|x3
D|———————————————————————————————————————————————————|
A|—4—4—4—4—4—4—————————————2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2———|
E|—————————————0—0—0—0—0—0———————————————————————————|
B|———————————————————————————————————————————————————|

G|———————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————————————————|
A|—4———————————————————————2—————————————————————————|
E|—————————————0—————————————————————————————————————|
B|———————————————————————————————————————————————————|

Tablature player for this song:
Alien Ant Farm - Summer Bass Tab

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment