0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

3 Doors Down — So I Need You bass tabsW  W  W  Q. Q E E E  Q Q E Q E  E E E Q E E E  Q Q E Q E
G|———|———|———|—————————————|——————————————|——————————————————|——————————————|
D|———|———|———|—————————————|————————————0—|—(0)—0———0——2—0—2—|——————————————|
A|—R—|—R—|—R—|—R——3——2—————|——————————————|———————0——————————|—3——3————3——2—|
E|———|———|———|—————————3—2—|—0——0——0—0————|——————————————————|———————3——————|E E E Q E E E Q Q E Q E E Q Q E E E Q Q E Q E E E E Q E E E
G|——————————————————|——————————————|—————————————————|——————————————|——————————————————|
D|——————————————————|————————————0—|—(0)—0——0——2—0—2—|——————————————|——————————————————|
A|—(2)—2—2—3——2—————|——————————————|—————————————————|—3——3————3——2—|—(2)—2—2—3——2—————|
E|——————————————3—2—|—0——0——0—0————|—————————————————|———————3——————|——————————————3—2—|Q Q E E E E E E E E E E Q Q Q E E E E E E E Q E Q
G|———————————————|——————————————————|———————————————|—————————————————|
D|—————————————0—|—(0)—0—0—0—0—0—0——|———————————————|————————————0—0——|
A|———————————————|——————————————————|—————————————0—|—(0)—0—0—3———————|
E|—0——0——0—0—0———|——————————————————|—3——3——3—3—3———|—————————————————|Q Q E E E E E E E E E E Q Q Q E E E E E E E Q E Q
G|———————————————|——————————————————|———————————————|—————————————————|
D|—2——2——2—2—2—0—|—(0)—0—0—0—0—0—0——|———————————————|————————————0—0——|
A|———————————————|——————————————————|—————————————0—|—(0)—0—0—3———————|
E|———————————————|——————————————————|—3——3——3—3—3———|—————————————————|Q Q E Q E E E E E Q Q Q Q E Q E E E E E Q Q
G|——————————————|—————————————————|——————————————|—————————————————|
D|—————————0——2—|—(2)—2—0———0——2——|—————————0——2—|—(2)—2—0—————————|
A|—3——3——3——————|—————————2———————|—3——3——3——————|—————————2—0—————|
E|——————————————|—————————————————|——————————————|——————————————3——|Q Q E Q E E E E E Q Q E E E E E E E E E E E E E E Q
G|——————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|
D|—————————0——2—|—(2)—2—0———0——2——|———————————————0—|—0—0—0—0—0—0—0——|
A|—3——3——3——————|—————————2———————|—3—3—3—3—3—3—3———|————————————————|
E|——————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|Q Q E Q E E Q Q E E E Q Q E Q E E E E Q E E E
G|——————————————|—————————————————|——————————————|——————————————————|
D|————————————0—|—(0)—0——0——2—0—2—|——————————————|——————————————————|
A|——————————————|—————————————————|—3——3————3——2—|—(2)—2—2—3——2—————|
E|—0——0——0—0————|—————————————————|———————3——————|——————————————3—2—|Q Q E Q E E Q Q E E E Q Q E Q E E E E Q E E E
G|——————————————|—————————————————|——————————————|——————————————————|
D|————————————0—|—(0)—0——0——2—0—2—|——————————————|——————————————————|
A|——————————————|—————————————————|—3——3————3——2—|—(2)—2—2—3——2—————|
E|—0——0——0—0————|—————————————————|———————3——————|——————————————3—2—|Q Q E Q E E Q Q E E E Q Q E Q E E E E Q E E E
G|——————————————|—————————————————|——————————————|——————————————————|
D|————————————0—|—(0)—0——0——2—0—2—|——————————————|——————————————————|
A|——————————————|—————————————————|—3——3————3——2—|—(2)—2—2—3——2—————|
E|—0——0——0—0————|—————————————————|———————3——————|——————————————3—2—|Q Q E Q E E Q Q E E E Q Q E Q E E E E Q E E E
G|——————————————|—————————————————|——————————————|——————————————————|
D|————————————0—|—(0)—0——0——2—0—2—|——————————————|——————————————————|
A|——————————————|—————————————————|—3——3————3——2—|—(2)—2—2—3——2—————|
E|—0——0——0—0————|—————————————————|———————3——————|——————————————3—2—|Q Q E E E E E E E E E E Q Q Q E E E E E E E Q E Q
G|———————————————|——————————————————|———————————————|—————————————————|
D|—————————————0—|—(0)—0—0—0—0—0—0——|———————————————|————————————0—0——|
A|———————————————|——————————————————|—————————————0—|—(0)—0—0—3———————|
E|—0——0——0—0—0———|——————————————————|—3——3——3—3—3———|—————————————————|Q Q E E E E E E E E E E Q Q Q E E E E Q. Q. Q
G|———————————————|——————————————————|———————————————|——————————|
D|—2——2——2—2—2—0—|—(0)—0—0—0—0—0—0——|———————————————|——————————|
A|———————————————|——————————————————|—————————————0—|—0——0——0——|
E|———————————————|——————————————————|—3——3——3—3—3———|——————————|Q Q E E E E E E E E E E Q Q Q E E E E E E E Q E Q
G|———————————————|——————————————————|———————————————|—————————————————|
D|—————————————0—|—(0)—0—0—0—0—0—0——|———————————————|————————————0—0——|
A|———————————————|——————————————————|—————————————0—|—(0)—0—0—3———————|
E|—0——0——0—0—0———|——————————————————|—3——3——3—3—3———|—————————————————|Q Q E E E E E E E E E E Q Q Q E E E E E E E Q E Q
G|———————————————|——————————————————|———————————————|—————————————————|
D|—2——2——2—2—2—0—|—(0)—0—0—0—0—0—0——|———————————————|————————————0—0——|
A|———————————————|——————————————————|—————————————0—|—(0)—0—0—3———————|
E|———————————————|——————————————————|—3——3——3—3—3———|—————————————————|Q Q E Q E E E E E Q Q Q Q E Q E E E E E Q Q
G|——————————————|—————————————————|——————————————|—————————————————|
D|—————————0——2—|—(2)—2—0———0——2——|—————————0——2—|—(2)—2—0—————————|
A|—3——3——3——————|—————————2———————|—3——3——3——————|—————————2—0—————|
E|——————————————|—————————————————|——————————————|——————————————3——|Q Q E Q E E E E E Q Q E E E E E E E E E E E E E E Q
G|——————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|
D|—————————0——2—|—(2)—2—0———0——2——|———————————————0—|—0—0—0—0—0—0—0——|
A|—3——3——3——————|—————————2———————|—3—3—3—3—3—3—3———|————————————————|
E|——————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|Q Q E Q E E Q Q E E E Q Q E Q E E E E Q E E E
G|——————————————|—————————————————|——————————————|——————————————————|
D|————————————0—|—(0)—0——0——2—0—2—|——————————————|——————————————————|
A|——————————————|—————————————————|—3——3————3——2—|—(2)—2—2—3——2—————|
E|—0——0——0—0————|—————————————————|———————3——————|——————————————3—2—|Q Q E Q E E Q Q E E E Q Q E Q E E E E Q E E E
G|——————————————|—————————————————|——————————————|——————————————————|
D|————————————0—|—(0)—0——0——2—0—2—|——————————————|——————————————————|
A|——————————————|—————————————————|—3——3————3——2—|—(2)—2—2—3——2—————|
E|—0——0——0—0————|—————————————————|———————3——————|——————————————3—2—|Q Q E Q E E Q Q E E E Q Q E Q E E E E Q E E E
G|——————————————|—————————————————|——————————————|——————————————————|
D|————————————0—|—(0)—0——0——2—0—2—|——————————————|——————————————————|
A|——————————————|—————————————————|—3——3————3——2—|—(2)—2—2—3——2—————|
E|—0——0——0—0————|—————————————————|———————3——————|——————————————3—2—|Q Q E Q E E Q Q E E E Q Q E Q E E E E Q E E E
G|——————————————|—————————————————|——————————————|——————————————————|
D|————————————0—|—(0)—0——0——2—0—2—|——————————————|——————————————————|
A|——————————————|—————————————————|—3——3————3——2—|—(2)—2—2—3——2—————|
E|—0——0——0—0————|—————————————————|———————3——————|——————————————3—2—|Q Q E E E E E E E E E E Q Q Q E E E E E E E Q E Q
G|———————————————|——————————————————|———————————————|—————————————————|
D|—————————————0—|—(0)—0—0—0—0—0—0——|———————————————|————————————0—0——|
A|———————————————|——————————————————|—————————————0—|—(0)—0—0—3———————|
E|—0——0——0—0—0———|——————————————————|—3——3——3—3—3———|—————————————————|Q Q E E E E E E E E E E Q Q Q E E E E E E E Q E Q
G|———————————————|——————————————————|———————————————|—————————————————|
D|—2——2——2—2—2—0—|—(0)—0—0—0—0—0—0——|———————————————|————————————0—0——|
A|———————————————|——————————————————|—————————————0—|—(0)—0—0—3———————|
E|———————————————|——————————————————|—3——3——3—3—3———|—————————————————|H. Q H. Q H. Q Q. Q. Q H. Q H. Q H. Q Q. Q. Q
G|———————|———————|———————|——————————|———————|———————|———————|——————————|
D|—2——2——|—0——0——|———————|———————0——|—2——2——|—0——0——|———————|———————0——|
A|———————|———————|———————|—0——3—————|———————|———————|———————|—0——3—————|
E|———————|———————|—3——3——|——————————|———————|———————|—3——3——|——————————|(Guitar Solo)
Q Q E E E E E E E E E E Q Q Q E E E E E E E Q E Q
G|———————————————|——————————————————|———————————————|—————————————————|
D|—2——2——2—2—2—0—|—(0)—0—0—0—0—0—0——|———————————————|————————————0—0——|
A|———————————————|——————————————————|—————————————0—|—(0)—0—0—3———————|
E|———————————————|——————————————————|—3——3——3—3—3———|—————————————————|Q Q E E E E E E E E E E Q Q Q E E E E E E E Q E Q
G|———————————————|——————————————————|———————————————|—————————————————|
D|—2——2——2—2—2—0—|—(0)—0—0—0—0—0—0——|———————————————|————————————0—0——|
A|———————————————|——————————————————|—————————————0—|—(0)—0—0—3———————|
E|———————————————|——————————————————|—3——3——3—3—3———|—————————————————|Q Q E Q E E Q Q E E E Q Q E Q E E E E Q E E E
G|——————————————|—————————————————|——————————————|——————————————————|
D|—2——2——2—2——0—|—(0)—0——0——2—0—2—|——————————————|——————————————————|
A|——————————————|—————————————————|—3——3————3——2—|—(2)—2—2—3——2—————|
E|——————————————|—————————————————|———————3——————|——————————————3—2—|Q Q E Q E E Q Q E E E Q Q E Q E E E E Q E E E
G|——————————————|—————————————————|——————————————|——————————————————|
D|————————————0—|—(0)—0——0——2—0—2—|——————————————|——————————————————|
A|——————————————|—————————————————|—3——3————3——2—|—(2)—2—2—3——2—————|
E|—0——0——0—0————|—————————————————|———————3——————|——————————————3—2—|Q Q E Q E E Q Q E E E Q Q E Q E E E E Q E E E
G|——————————————|—————————————————|——————————————|——————————————————|
D|————————————0—|—(0)—0——0——2—0—2—|——————————————|——————————————————|
A|——————————————|—————————————————|—3——3————3——2—|—(2)—2—2—3——2—————|
E|—0——0——0—0————|—————————————————|———————3——————|——————————————3—2—|Q Q E Q E E Q Q E E E Q Q E Q E E E E Q E E E
G|——————————————|—————————————————|——————————————|——————————————————|
D|————————————0—|—(0)—0——0——2—0—2—|——————————————|——————————————————|
A|——————————————|—————————————————|—3——3————3——2—|—(2)—2—2—3——2—————|
E|—0——0——0—0————|—————————————————|———————3——————|——————————————3—2—|Q Q E E E E E E E E E E Q Q Q E E E E E E E Q E Q
G|———————————————|——————————————————|———————————————|—————————————————|
D|—————————————0—|—(0)—0—0—0—0—0—0——|———————————————|————————————0—0——|
A|———————————————|——————————————————|—————————————0—|—(0)—0—0—3———————|
E|—0——0——0—0—0———|——————————————————|—3——3——3—3—3———|—————————————————|Q Q E E E E E E E E E E Q Q Q E E E E Q. Q. Q W
G|———————————————|——————————————————|———————————————|——————————|—————|
D|—2——2——2—2—2—0—|—(0)—0—0—0—0—0—0——|———————————————|——————————|—————|
A|———————————————|——————————————————|———————————————|—0——0——0——|—————|
E|———————————————|——————————————————|—3——3——3—3—3—3—|——————————|——3——|

Tablature player for this song:
3 Doors Down - So I Need You Bass Tab

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment