0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Social Distortion — This Time Darling bass tabs

tuning: Gb,Db,Ab,Eb

Verse
Gb—————————————————————————————————————————————————————————————
Db—————————————————————————————————————————————————————————————
Ab—5———2———————5———5———2———0———0———5———5———————5———5———————5———
Eb—————————3———————————————————————————————3———————————5———————

Chorus
Gb—————————————————————————————————————————————————————————
Db—————————————————————————————————————————————————————————
Ab—————————5———5———————————5———5———————————5———5———————5———
Eb—3———3———————————3———3———————————3———3———————————5———————

Tablature player for this song:

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment