0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iced Earth — Melancholy bass tabs

5.0 / 5 (1x)
  Rate this tab:


(6) = Eb
(5) = Ab
(4) = Db
(3) = GbINTRO:
Riff 1A x 2 times
—>
Gb)|——————————————————————————————————————————————————————————————|
Db)|——————————————————————————————————————————————————————————————|
Ab)|——7————————————————————————————5———————————————3——————————————|
Eb)|——————————————————————————————————————————————————————————————|


VERSE 1:
Riff 1 x 4 times
—>
Gb)|——————————————————————————————————————————————————————————————|
Db)|——————————————————————————————————————————————————————————————|
Ab)|——7—7——————————————————————————5———————————————3——————————————|
Eb)|——0—0—————————————————————————————————————————————————————————|


CHORUS:
Riff 2 x 4 times
—>
Gb)|——————————————————————————————————————————————————————|
Db)|——————————————————————————————————————————————————————|
Ab)|——————————————————————————————————————————————————————|
Eb)|——0——0—0—0——0—0—0——0—0—0——0—0—0——0—0—0——0—0—0——0—0—0——|

Gb)|——————————————————————————————————————————————————————|
Db)|——————————————————————————————————————————————————————|
Ab)|——5——5—5—5——5—5—5——5—5—5——5—5—5——5—5—5——5—5—5——5—5—5——|
Eb)|——————————————————————————————————————————————————————|


PRE—VERSE:
Riff 1
—>
Gb)|——————————————————————————————————————————————————————————————|
Db)|——————————————————————————————————————————————————————————————|
Ab)|——7—7——————————————————————————5———————————————3——————————————|
Eb)|——0—0—————————————————————————————————————————————————————————|


VERSE 2:
Riff 1A
—>
Gb)|——————————————————————————————————————————————————————————————|
Db)|——————————————————————————————————————————————————————————————|
Ab)|——7————————————————————————————5———————————————3——————————————|
Eb)|——————————————————————————————————————————————————————————————|

Riff 1B
—>
Gb)|——————————————————————————————————————————————————————————————|
Db)|——————————————————————————————————————————————————————————————|
Ab)|——7—7——————————————————————————5———————————0—2—3——————————————|
Eb)|——0—0————————————————————————————————————————————————————3—2——|

Riff 1C
—>
Gb)|——————————————————————————————————————————————————————————————|
Db)|——————————————————————————————————————————————————————————————|
Ab)|———————————————————————————————5———————————————3——————————————|
Eb)|——0————————2——3——5———————————————————————————————————————3—2——|

Riff 1D
—>
Gb)|——————————————————————————————————————————————————————————————|
Db)|——————————————————————————————————————————————————————————————|
Ab)|———————————————————————————5h7p5———————————0—2—3——————————————|
Eb)|——0————————2——3——5————————————————————————————————————3————2——|


CHORUS:
Riff 2 x 4 times
—>
Gb)|——————————————————————————————————————————————————————|
Db)|——————————————————————————————————————————————————————|
Ab)|——————————————————————————————————————————————————————|
Eb)|——0——0—0—0——0—0—0——0—0—0——0—0—0——0—0—0——0—0—0——0—0—0——|

Gb)|——————————————————————————————————————————————————————|
Db)|——————————————————————————————————————————————————————|
Ab)|——5——5—5—5——5—5—5——5—5—5——5—5—5——5—5—5——5—5—5——5—5—5——|
Eb)|——————————————————————————————————————————————————————|


SOLO:
Riff 3 x 2 times
—>
Gb)|——————————————————————————————————————————————————————|
Db)|——————————————————————————————————————————————————————|
Ab)|——7——7—7—7——7—7—7——7—7—7——7—7—7——7—7—7——7—7—7——7—7—7——|
Eb)|——————————————————————————————————————————————————————|

Gb)|——————————————————————————————————————————————————————|
Db)|——————————————————————————————————————————————————————|
Ab)|——5——5—5—5——5—5—5——5—5—5——3—3—3——3—3—3——3—3—3——3—3—3——|
Eb)|——————————————————————————————————————————————————————|


CHORUS:
Riff 2 x 4 times
—>
Gb)|——————————————————————————————————————————————————————|
Db)|——————————————————————————————————————————————————————|
Ab)|——————————————————————————————————————————————————————|
Eb)|——0——0—0—0——0—0—0——0—0—0——0—0—0——0—0—0——0—0—0——0—0—0——|

Gb)|——————————————————————————————————————————————————————|
Db)|——————————————————————————————————————————————————————|
Ab)|——5——5—5—5——5—5—5——5—5—5——5—5—5——5—5—5——5—5—5——5—5—5——|
Eb)|——————————————————————————————————————————————————————|


OUTRO LEADS:
Riff 2 x 4 times
—>
Gb)|——————————————————————————————————————————————————————|
Db)|——————————————————————————————————————————————————————|
Ab)|——————————————————————————————————————————————————————|
Eb)|——0——0—0—0——0—0—0——0—0—0——0—0—0——0—0—0——0—0—0——0—0—0——|

Gb)|——————————————————————————————————————————————————————|
Db)|——————————————————————————————————————————————————————|
Ab)|——5——5—5—5——5—5—5——5—5—5——5—5—5——5—5—5——5—5—5——5—5—5——|
Eb)|——————————————————————————————————————————————————————|
Tablature player for this song:
Iced Earth - Melancholy Bass Tab

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment