0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Him — Passions Killing Floor (ver 2) bass tabsHIM
Passions Killing Floor
Tuning: BEAD

Intro:
D—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A———4——4——4——2———2h0————————————————————2——2——0———————————————————————————|
E—2——2——2——2———————————4———————————————0——0——0——0——2h4——0—————————————————|
B—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|


Verse:
D———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
E—00——00——00—————22—22—22—22—————————————————————22—22—22—22—22————3/12/3———|
B—————————————————————————————00——00—00—00——————————————————————————————————|

Pre Chours:
D———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A—5—4—0———————————————5—4—0———————————————————————7——6/7——2——4——————————————|
E———————————0—4—2————————————————00—00—00—00————————5——4/5——0——2————————————|
B———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|


Chours:
D———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
E———2222222222222222————————————————————————————————————————————————————————|
B——————————————————————0000000000000000———3333333333333333——————————————————|

D————————————————————————————|
A————————————————————4/6——4——|
E———55555555—————0———2/4——2——|Back To The Intro


Intro x2:
D—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A———4——4——4——2———2h0————————————————————2——2——0———————————————————————————|
E—2——2——2——2———————————4———————————————0——0——0——0——2h4——0—————————————————|
B—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|


Verse x2:
D———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
E—00——00——00—————22—22—22—22—————————————————————22—22—22—22—22————3/12/3———|
B—————————————————————————————00——00—00—00——————————————————————————————————|


Pre Chours x2:
D———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A—5—4—0———————————————5—4—0———————————————————————7——6/7——2——4——————————————|
E———————————0—4—2————————————————00—00—00—00————————5——4/5——0——2————————————|
B———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|


Chours x2:
D———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
E———2222222222222222————————————————————————————————————————————————————————|
B——————————————————————0000000000000000———3333333333333333——————————————————|

D————————————————————————————|
A————————————————————4/6——4——|
E———55555555—————0———2/4——2——|
B————————————————————————————|


Breakdown 2x
D———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
E———44—44—44—4/9——————22—22—22—2/7—5h7—4————————————————————————————————————|
B—————————————————————————————————————————0—1—0—3—3/0——0—1—0—6——————————————|

D————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
E——0—1—0—3—6—8——6—3——————0—1—0—3—6—8——10——8——————————————————————————————————|
B————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

D———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A————————2—3———————————————————2————————————————————————————————————————————|
E——0—2—3—————————————————0—2—3——————————————————————————————————————————————|
B————————————— ~0—00—00——————————— ~0—00—0000———————————————————————————————|

THEN THE CHORUS AGAIN

AND THEN THE OUTRO JUST LIKE THE INTRO BUT THE LAST TIME IS LIKE THIS

X8
D—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A———4——4——4——2———2h0————————————————————2——2——0———————————————————————————|
E—2——2——2——2———————————4———————————————0——0——0——0——2h4——0—————————————————|
B—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Tablature player for this song:
Him - Passions Killing Floor (ver 2) Bass Tab

Other versions of Passions Killing Floor

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment