0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Deep Purple — Bloodsucker bass tabs

5.0 / 5 (6x)
  Rate this tab:Intro:

s s s s s s s s s s s s s s s s
G———————r———————————7————————————r———————————7——————————————|
D———4:——e——7——8——9—————9——7——————e——7——8——9—————9——7————————|
A———4:——s————————————————————10——s————————————————————10————|
E———————t————————————————————————t——————————————————————————|Verse 1:

e s s e s s s E e e
G—||——————————————————————————————————|
D—||*—————————————————————————————————|
A—||*——7——7——7——7——7——7——7——10——9——8——|
E—||——————————————————————————————————|


e s s e s s s s s s s s s s 3x
G—————————————————————————————————7—————————————||
D————————————————————————7——8——9—————9——7——————*||
A———7——7——7——7——7——7——7————————————————————10——*||
E———————————————————————————————————————————————||


e s s e s s s E e e e e q q q
G——————————————————————————————————|————————r——r——r——|
D——————————————————————————————————|————————e——e——e——|
A———7——7——7——7——7——7——7——10——9——8——|——7——7——s——s——s——|
E——————————————————————————————————|————————t——t——t——|


Chorus 1:

s s s s s s s s e s s s s e
G—————————————————————————————————9——7————————————|
D———7——9——7——————7——————————————————————9——7——————|
A————————————10—————10——7——————7——————————————10——|
E——————————————————————————10—————————————————————|


s s s s s s s s e s s s E
G—————————————————————————————————————r——r——————|
D———7——9——7——————7————————————————————e——e——————|
A————————————10—————10——7——————7——10——s——s——————|
E——————————————————————————10—————————t——t——10——|


s s s s s s s s e s s s s e
G—————————————————————————————————9——7————————————|
D———7——9——7——————7——————————————————————9——7——————|
A————————————10—————10——7——————7——————————————10——|
E——————————————————————————10—————————————————————|


s s s s s s s s s s s s q
G—————————7————————9————————7————————9—9——|
D———7——9—————7——9—————7——9—————7——9———h———|
A—————————————————————————————————————————|
E—————————————————————————————————————————|


q q q q q q q q
G———r——r——r——r——|——r——r——r——r——|
D———e——e——e——e——|——e——e——e——e——|
A———s——s——s——s——|——s——s——s——s——|
E———t——t——t——t——|——t——t——t——t——|


q q s s s s s s s s
G———r——r——r———————————7————————————|
D———e——e——e——7——8——9—————9——7——————|
A———s——s——s————————————————————10——|
E———t——t——t————————————————————————|


Verse 2 same as Verse 1
Chorus 2 same as Chorus 1
Verse 3 same as Verse 1


Chorus 3:

s s s s s s s s e s s s s e
G———|————————————————————————————————9——7————————————|
D———|——7——9——7——————7——————————————————————9——7——————|
A———|———————————10—————10——7——————7——————————————10——|
E———|—————————————————————————10—————————————————————|


s s s s s s s s e s s s E
G—————————————————————————————————————r——r——————|
D———7——9——7——————7————————————————————e——e——————|
A————————————10————10———7——————7——10——s——s——————|
E——————————————————————————10—————————t——t——10——|


s s s s s s s s e s s s s e
G—————————————————————————————————9——7————————————|
D———7——9——7——————7——————————————————————9——7——————|
A————————————10—————10——7——————7——————————————10——|
E——————————————————————————10—————————————————————|


s s s s s s s s s s s s q
G—————————7————————9————————7————————9—9——|
D———7——9—————7——9—————7——9—————7——9———h———|
A—————————————————————————————————————————|
E—————————————————————————————————————————|


q q q q q q q q q q q q
G———r——r——r——r——|——r——r——r——r——|——r——r——r——r——|
D———e——e——e——e——|——e——e——e——e——|——e——e——e——e——|
A———s——s——s——s——|——s——s——s——s——|——s——s——s——s——|
E———t——t——t——t——|——t——t——t——t——|——t——t——t——t——|


e s e s e q s s e
G———9—————————————12——9——r——————12——|
D——————12——9——12—————————e——12——————|
A————————————————————————s——————————|
E————————————————————————t——————————|


s s s s q s e e s e
G———9——9——9——r——r——————————————————|
D————————————e——e——9——8——7—————————|
A————————————s——s———————————7——10——|
E————————————t——t——————————————————|Guitar and organ solos:


H s s e H e e H s s e H e e
G||———————————7——|———9——7——8——|——9———————7——|——9——7——8——|
D||*—————7h9—————|————————————|—————7h9—————|———————————|
A||*——7——————————|————————————|—————————————|———————————|
E||——————————————|————————————|—————————————|———————————|H e e H s s e H e e
G———9——7——8——|——9———————7——|——9——7——8——|
D————————————|—————7h9—————|———————————|
A————————————|—————————————|———————————|
E————————————|—————————————|———————————|


e s e s e q s s e
G———9—————————————12——9——r——————12——|
D——————12——9——12—————————e——12——————|
A————————————————————————s——————————|
E————————————————————————t——————————|


s s s s q s e e s e 4x
G———9——9——9——r——r———————————————————||
D————————————e——e——9——8——7—————————*||
A————————————s——s———————————7——10——*||
E————————————t——t———————————————————||


q E s s e e s s s
G—————————————————————————————|
D———7h7—————————————————5——6——|
A——————————————5——6——7————————|
E————————5——8—————————————————|


h s s s s s s s s
G——————r———————————7————————————|
D———7——e——7——8——9—————9——7——————|
A——————s————————————————————10——|
E——————t————————————————————————|

Thats it any questions comments email me @ T—.N.—[email protected]

Cheers !!!
Tablature player for this song:
Deep Purple - Bloodsucker Bass Tab

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment