0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

AnnaLiss's public profile

AnnaLiss's avatar
Number of tabs submitted: 0
Number of posts on the forum: 3
Number of threads started: 0
Registered: 10 months ago


About

Methotrexaat is een antimetabolietgeneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van bepaalde soorten kanker. Methotrexaat remt dihydrofolaatreductase, een belangrijk enzym dat verantwoordelijk is voor de synthese van DNA-nucleotiden. Methotrexaat wordt gebruikt voor de behandeling van borstkanker, plaveiselcelcarcinoom van hoofd en nek, longkanker, trofoblastische tumoren, colorectale kanker, acute lymfoblastische leukemie en vele andere vormen van kanker.

Submitted tabs

AnnaLiss hasn't submitted any songs yet.

Pending tabs

AnnaLiss doesn't have any submitted songs pending approval.

Requested tabs

AnnaLiss hasn't requested any songs yet.