0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rammstein — Moskau (ver 3) bass tabs

Intro:

G|—————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————————————————|
E|——————4~——————6~——————0~—————————————————————|

G|—————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————————————————|
E|——————4~——————6~——————0~——————7——6———————————|

G|—————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————————————————|
E|——————4~——————6~——————0~—————————————————————|

G|—————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————————————————|
E|——————4~——————2~——————0~—————————————————————|

verse
G|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
E|—4—4—4—4—4—4—4—4—6—6—6—6—6—6—6—6—6—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|

G|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
E|—4—4—4—4—4—4—4—4—6—6—6—6—6—6—6—6—6—0—0—0—0—0—0—0—0—7—7—7—7—6—6—6—6—|

G|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
E|—4—4—4—4—4—4—4—4—6—6—6—6—6—6—6—6—6—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|

G|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
E|—4—4—4—4—4—4—4—4—2—2—2—2—2—2—2—2—2—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|

Chorus #1:

G|—————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————————————————|
E|——————4~——————6~——————0~—————————————————————|

G|—————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————————————————|
E|——————4~——————6~——————0~——————7——6———————————|

Chorus #2:

G|—————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————————————————|
E|——————4~——————6~——————0~—————————————————————|

G|—————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————————————————|
E|——————4~——————6~——————0~——————7——6———————————|

G|—————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————————————————|
E|——————4~——————6~——————0~—————————————————————|

G|—————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————————————————|
E|——————4~——————2~——————0~—————————————————————|

Final Chorus:
G|—————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————————————————|
E|——————4——————6——————7—————9——————————————————|

G|—————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————————————————|
E|——————4——————6——————7—————11———————9—————————|

G|—————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————————————————|
E|——————4——————6——————7—————9—————11———————————|

G|—————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————|
A|—————————————————————————————————————————————|
E|——————4~——————————2~——————————0~—————————————|
Tablature player for this song:

Other versions of Moskau

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment