0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Motley Crue — Wildside bass tabs


WILDSIDE


intro:
G|—————————————————|
D|—————————————————|
A|—0———————5—5———5—|
E|—————————————————|

G|—————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————|
A|—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—5—5———5—|
E|—————————————————————————————————————————————————————————|

Verse:Kneel down ye sinners, to Streetwise religion
G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
A|—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|

E|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|

G|———————————————————————————————————||—————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————||—————————————————————————————————|
A|———————————————————————————————————||—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|
E|—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—||—————————————————————————————————|

G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
A|—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|
E|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|

G|———————————————————————————————————||———————————————————|
D|———————————————————————————————————||———————————————————|
A|———————————————————————————————————||—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|
E|—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—||———————————————————|

Chorus:Wild side!
G|—————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————|
A|—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—5—5———5—|
E|—————————————————————————————————————————————————————————|

G|—————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————|
A|—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—5—5———5—|
E|—————————————————————————————————————————————————————————|

Verse2:I carry my crucifix Under my deathlist
G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
A|—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|

E|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|

G|———————————————————————————————————||—————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————||—————————————————————————————————|
A|———————————————————————————————————||—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|
E|—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—||—————————————————————————————————|

G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
A|—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|
E|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|

G|———————————————————————————————————||———————————————————|
D|———————————————————————————————————||———————————————————|
A|———————————————————————————————————||—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|
E|—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—||———————————————————|


Chorus/THE PART THAT LEADS INTO THE BRIDGE:
G|———————————————————————————————————————————————————————————————————||———|
D|———————————————————————————————————————————————————————————————————||———|
A|—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—5—5———5——5—5———5——||—3—|
E|———————————————————————————————————————————————————————————————————||———|

Bridge:Fallen Angels So fast to kill
G|———————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|
A|—0—3—5—0—0—0—5—3—0—0—0—3—0—0—0—0—3—0—0—0—0—3—5—|—0—0—0—5—3—0—0—0—3—0—0—0—0—3—|
E|———————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

G|———————————————————————|
D|———————————————————————|
A|—0—0—0—0—3—5——5—3——3—0—|
E|———————————————————————|

Breakdown:
G|—————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————|
A|—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—5—5———5—|
E|—————————————————————————————————————————————————————————|

Verse3:Name dropping no—names Glamorize cocaine
G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
A|—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|

E|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|

G|———————————————————————————————————||—————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————||—————————————————————————————————|
A|———————————————————————————————————||—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|
E|—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—||—————————————————————————————————|

G|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
A|—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|
E|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|

G|———————————————————————————————————||———————————————————|
D|———————————————————————————————————||———————————————————|
A|———————————————————————————————————||—0—0—0—0—0—0—0—0—0—|
E|—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—||———————————————————|

Chorus/THE PART THAT LEADS INTO THE 2nd BRIDGE:
G|—————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————|
A|—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—5—5———5—|
E|—————————————————————————————————————————————————————————|

G|—————————————————————————————||———————————————————||———|
D|—————————————————————————————||———————————————————||———|
A|—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—||—5—5———5———5—5———5—||—3—|
E|—————————————————————————————||———————————————————||———|

Bridge2:Fatal strikes We lie on the wild side
G|———————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|
A|—0—3—5—0—0—0—5—3—0—0—0—3—0—0—0—0—3—0—0—0—0—3—5—|—0—0—0—5—3—0—0—0—3—0—0—0—0—3—|
E|———————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

Outro:
G|—————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————|
A|—0—0—0—0—3—5—0—0—0—5—3—0—0—0—3—0—0—0—0—3—0—0—|
E|—————————————————————————————————————————————|
————————————————————————————————>fade out

Great friggin drinkin song! cheers!
Tablature player for this song:

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment