0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
HOT TOPICS

Living End — All Torn Down bass tabs

  Rate this tab:Intro
G|——————————————————————————————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————————————————————————4———|
A|————4———————————————————————————————————————————————————7—|
E|——4————————————4—5——————————0—4————————————4—4————————————|


G|——————————————————————————————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————————————————————————————|
A|——6—4—————————————————————————————————————————————————————|
E|———————————————4—5——————————0—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—|


2nd little intro bit
G|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————2—————————————————————————————————————2———|
A|—2—4—4—————2—4—4—————2—4—4—————2—4———4—2—————————————————————————————2—4———4—|
E|—————————————————————————————————————————5—5—————4—5—5—————4—5—5—————————————|


G|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————2———————————————————————————————————————————|
A|—2—4—4—————2—4—4—————2—4—4—————2—4———4—2—————————————————————————————————————2—|
E|—————————————————————————————————————————5—5—————4—5—5—————4—5—5—————4—5—4—5———|


Verse
G|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————2—————————————————————————————————————2———|
A|—2—4—4—————2—4—4—————2—4—4—————2—4———4—2—————————————————————————————2—4———4—|
E|—————————————————————————————————————————5—5—————4—5—5—————4—5—5—————————————|

G|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————2———————————————————————————————————————————|
A|—2—4—4—————2—4—4—————2—4—4—————2—4———4—2—————————————————————————————————————2—|
E|—————————————————————————————————————————5—5—————4—5—5—————4—5—5—————4—5—4—5———|

G|———————————————————————————|
D|———————————————————————————|
A|———————————————————————————|
E|—0———0—0———2—4—4—4—4—4—4—4—|


Verse 2 (its the same as verse 1)
G|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————2—————————————————————————————————————2———|
A|—2—4—4—————2—4—4—————2—4—4—————2—4———4—2—————————————————————————————2—4———4—|
E|—————————————————————————————————————————5—5—————4—5—5—————4—5—5—————————————|


G|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————2———————————————————————————————————————————|
A|—2—4—4—————2—4—4—————2—4—4—————2—4———4—2—————————————————————————————————————2—|
E|—————————————————————————————————————————5—5—————4—5—5—————4—5—5—————4—5—4—5———|

G|———————————————————————————|
D|———————————————————————————|
A|———————————————————————————|
E|—0———0—0———2—4—4—4—4—4—4—4—|


Chorus
G|————————————————————————————————| |———————————————————————————————|
D|————————————————————————————————| |———————————————————————————————|
A|————4—7——————6—9—7—7—6—6—4—4—2—2| X2 |———————————————————————————————|
E|—5————————7—————————————————————| |—5—5—————5—7—7————7—9—9———7—9——|


Verse 3 (same as verse 1 + 2)
G|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————2—————————————————————————————————————2———|
A|—2—4—4—————2—4—4—————2—4—4—————2—4———4—2—————————————————————————————2—4———4—|
E|—————————————————————————————————————————5—5—————4—5—5—————4—5—5—————————————|


G|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————2———————————————————————————————————————————|
A|—2—4—4—————2—4—4—————2—4—4—————2—4———4—2—————————————————————————————————————2—|
E|—————————————————————————————————————————5—5—————4—5—5—————4—5—5—————4—5—4—5———|


Chorus
G|————————————————————————————————| |————————————————————|
D|————————————————————————————————| |————————————————————|
A|————4—7——————6—9—7—7—6—6—4—4—2—2| X2 |————————————————————|
E|—5————————7—————————————————————| |—5—5—————5—7—7————7—|


(You got no Reason)
G|————————————————————————————————————| |——————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————| |——————————————————————————————|
A|—4—4———2—4—4————4—0—0————0—2—2————2—| x2 |————4—2—2—4—2—————————————————|
E|————————————————————————————————————| |—0————————————4—4—4—4—4—4—4—4—|Guitar Solo
G|——————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————2———————————————————————————————2——|
A|—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—2—4———0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—2—4————|
E|——————————————————————————————————————————————————————————————————|


G|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————2—————————————————————————————————————————|
A|—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—2—4———0—0—7—0—0—9—0—0—11—0—0—12—0—0—12—12—12——|
E|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|


G|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————2———————————————2———————————————————————————————————————|
A|—4—4—4—2—4———4—2—4—4—4—2—4———4—2—0—0—0—4—/7—4—2—0—0—0—0—4—/7—4—2—2—|
E|———————————————————————————————————————————————————————————————————|


G|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————2————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—4—4—4—2—4———4—2—4—4—6—6—7—7—6—6—0—0—0—0—0—0—0—0—0—2—0—2———0—0—0—0—0—0——|
E|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|


Verse 4

No bass for 1st half

2nd half:
G|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————2———————————————————————————————————————————|
A|—4—4—————2—4—4—————2—4—4—————2—4———4—2—————————————————————————————————————2—|
E|———————————————————————————————————————5—5—————4—5—5—————4—5—5—————4—5—4—5———|

G|———————————————————————————|
D|———————————————————————————|
A|———————————————————————————|
E|—0———0—0———2—4—4—4—4—4—4—4—|


Chorus
G|————————————————————————————————| |————————————————————|
D|————————————————————————————————| |————————————————————|
A|————4—7——————6—9—7—7—6—6—4—4—2—2| X2 |————————————————————|
E|—5————————7—————————————————————| |—5—5—————5—7—7————7—|


(You got no Reason)
G|————————————————————————————————————| |———————————————————|
D|————————————————————————————————————| |———————————————————|
A|—4—4—4—4—4—4—4—4—0—0————0—2—2————2——| x4 |———————————————————|
E|————————————————————————————————————| |—4—4—4—4—4—4—4—4—4—|


End Bit
G|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————0—0—————|
A|—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—0—0—0—————————————————————2—2—————4—4—|
E|—————————————————————————————————3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—————————————|

G|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—0—2—5—————————————————————————————————|
E|—————————————————————————————————3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—3—|


End
G|———————————————————————————————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————————————————————6—4—2—1——|
A|————4——————————————————————————————————————————————————————|
E|——4————————————4—5——————————0—4————————————4—4—————————————|

G|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————6—4—2—1—————————————6———|
A|——4————————————————————————————————————————————————————————4————————————|
E|—————————————4—5——————————0—4————————————4—4————————————————————————————|

Tablature player for this song:

Other versions of All Torn Down

Comments


Post a comment