0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kiss — Baby Driver bass tabs

Gb|—————————————————————————————————————————————|
Db|—————————————————————————————————————————————|
Ab|—————————————————————————————————————————————|
Eb|————3————3————3————3————3————3————3————3—————|

Gb|—————————————————————————————————————————————|
Db|—————————————————————————————————————————————|
Ab|————————————————————————————————3————1———————|
Eb|————3————3————3————3————3————3———————————————|

Gb|—————————————————————————————————————————————|
Db|—————————————————————————————————————————————|
Ab|————————————1————————————————————1———————————|
Eb|————3————3———————1——3————3————3———————1——3———|

Gb|—————————————————————————————————————————————|
Db|—————————————————————————————————3h5———3h5———|
Ab|————————————1————————————————————————————————|
Eb|————3————3———————1——3————3————3——————————————|

Gb|—————————————————————————————————————————————|
Db|—————————————————————————————————————————————|
Ab|—————————————1————————————————————1——————————|
Eb|——3——3————3———————1——3————3————3———————1——3——|

Gb|—————————————————————————————————————————————|
Db|——————————————————————————————————————3/5————|
Ab|————————————1————————————————————1———————————|
Eb|————3————3———————1——3————3————3——————————————|

Gb|—————————————————————————————————————————————|
Db|—————————————————————————————————————————————|
Ab|—————————————1————————————————————1——————————|
Eb|——3——3————3———————1——3————3————3———————1——3——|

Gb|—————————————————————————————————————————————|
Db|—————————————————————————————————3h5—————————| x2
Ab|————————————1——————————————————————————5——4——|
Eb|————3————3———————1——3————3————3——————————————|

Gb|—————————————————————————————————————————————|
Db|—————————————————————————————————————————————|
Ab|——3—————————————————1————————————————————————|
Eb|—————————————————————————————————————————————|

Gb|—————————————————————————————————————————————|
Db|—————————————————————————————————————————————|
Ab|—————————————1————————————————————1——————————|
Eb|——3——3————3———————1——3————3————3———————3——1——|

Gb|—————————————————————————————————————————————|
Db|—————————————————————————————————————————————|
Ab|——3—————————————————1————————————————————————|
Eb|—————————————————————————————————————————————|

Gb|—————————————————————————————————————————————|
Db|—3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——3——4—|
Ab|—————————————————————————————————————————————|
Eb|—————————————————————————————————————————————|

Gb|—————————————————————————————————————————————|
Db|—————————————————————————————————————————————|
Ab|——3——————————————1————————————————0——————————|
Eb|—————————————————————————————————————————4———|

Gb|—————————————————————————————————————————————|
Db|—————————————————————————————————————————————| x2
Ab|——3—————1——1————————————————1——1—————————————|
Eb|————————————————3——————1—————————————3———————|

Gb|—————————————————————————————————————————————|
Db|—————————————————————————————————————————————|
Ab|——5——5——5——5——5——5——5——5——5/—10———5/—10————|
Eb|—————————————————————————————————————————————|

Gb|—————————————————————————————————————————————|
Db|—————————————————————————————————————————————|
Ab|————————————1————————————————————1———————————|
Eb|————3————3———————1——3————3————3———————1——3———|

Gb|—————————————————————————————————————————————|
Db|—————————————————————————————————3h5———3——0——|
Ab|————————————1————————————————————————————————|
Eb|————3————3———————1——3————3————3——————————————|

Gb|—————————————————————————————————————————————|
Db|—————————————————————————————————————————————|
Ab|——1——————————1————————————————————1——————————|
Eb|—————3————3———————1——3————3————3———————1——3——|

Gb|—————————————————————————————————————————————|
Db|—————————————————————————————————3/5———3——0——|
Ab|————————————1————————————————————————————————|
Eb|————3————3———————1——3————3————3——————————————|

Tune down 1/2 step ... :)
Tablature player for this song:

Other versions of Baby Driver

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment