0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iron Maiden — Quest For Fire bass tabs


G———————————————————————————|————————————————————————————————————————|
D————————————————————————2——|——2——2——2——2——————4——4——4——4——4——————5——|
A———————————————————————————|————————————————————————————————————————|
E———————————————————————————|————————————————————————————————————————|G——————————————————2——2——2——2——4——————4——|
D——5——5——5——5————————————————————————————|
A————————————————————————————————————————|
E————————————————————————————————————————|G——2——2——2——0——————————————————0—————————|
D——————————————————4——4——4——4————————————|
A—————————————————————————————————————3——|
E————————————————————————————————————————|G———————————————————————————————————————|
D——————————————0——0——0——0——0——2——————2——|
A——3——3——3——3———————————————————————————|
E———————————————————————————————————————|G————————————————————————————————————————|
D——2——2——2——2——————4——4——4——4——4——————5——|
A————————————————————————————————————————|
E————————————————————————————————————————|G——————————————————2——2——2——2——4——————4——|
D——5——5——5——5————————————————————————————|
A————————————————————————————————————————|
E————————————————————————————————————————|G——2——2——2——0——————————————————0—————————|
D——————————————————4——4——4——4————————————|
A—————————————————————————————————————3——|
E————————————————————————————————————————|G———————————————————————————————————————|
D——————————————0——0——0——0——0——2——2—2—2——|
A——3——3——3——3———————————————————————————|
E———————————————————————————————————————|G————————————————————————————————————————|
D——2——2——2——2——2—2—2——2——2——2——2——2—2—2——|
A————————————————————————————————————————|
E————————————————————————————————————————|G————————————————————————————————————————|
D——2——2——2——2——2—2—2——2——2——2——2——2—2—2——|
A————————————————————————————————————————|
E————————————————————————————————————————|G————————————————————————————————————————|
D——2——2——2——2——2—2—2——2——2——2——0——0—0—0——|
A————————————————————————————————————————|
E————————————————————————————————————————|G————————————————————————————————————————|
D——0——0——0——0——0—0—0——0——0——0——2——2—2—2——|
A————————————————————————————————————————|
E————————————————————————————————————————|G————————————————————————————————————————|
D——2——2——2——2——2—2—2——2——2——2——0——0—0—0——|
A————————————————————————————————————————|
E————————————————————————————————————————|G————————————————————————————————————————|
D——0——0——0——0——0—0—0——0——0——0————————————|
A——————————————————————————————3——3—3—3——|
E————————————————————————————————————————|G————————————————————————————————————————|
D——————————————————————————————2——2—2—2——|
A——3——3——3——3——3—3—3——3——3——3————————————|
E————————————————————————————————————————|G————————————————————————————————————————|
D——2——2——2——2——2—2—2——2——2——2————————————|
A——————————————————————————————3——3—3—3——|
E————————————————————————————————————————|G————————————————————————————————————————|
D————————————————————————————————————————|
A——3——3——3——3——3—3—3——3——3——3——2——2—2—2——|
E————————————————————————————————————————|G————————————————————————————————————————|
D——————————————————————————————2——2—2—2——|
A——2——2——2——2——2—2—2——2——2——2————————————|
E————————————————————————————————————————|G————————————————————————————————————————|
D——2——2——2——2——2—2—2——2——2——2——0——0—0—0——|
A————————————————————————————————————————|
E————————————————————————————————————————|G————————————————————————————————————————|
D——0——0——0——0——0—0—0——0——0——0——2——2—2—2——|
A————————————————————————————————————————|
E————————————————————————————————————————|G————————————————————————————————————————|
D——2——2——2——2——2—2—2——2——2——2——0——0—0—0——|
A————————————————————————————————————————|
E————————————————————————————————————————|G————————————————————————————————————————|
D——0——0——0——0——0—0—0——0——0——0————————————|
A——————————————————————————————3——3—3—3——|
E————————————————————————————————————————|G————————————————————————————————————————|
D——————————————————————————————2——2—2—2——|
A——3——3——3——3——3—3—3——3——3——3————————————|
E————————————————————————————————————————|G————————————————————————————————————————|
D——2——2——2——2——2—2—2——2——2——2————————————|
A——————————————————————————————3——3—3—3——|
E————————————————————————————————————————|G————————————————————————————————————————|
D————————————————————————————————————————|
A——3——3——3——3——3—3—3——3——3——3——2——2—2—2——|
E————————————————————————————————————————|G——————————————————————————————4——4——4——|——2——2——2——0——0——0——2——2——2——2——2——2——|
D———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
A——2——2——2——2——2—2—2——2——2——2———————————|——————————————————————————————————————|
E———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|G——2——2——2—————0——0——2——0—————0——0——0——|———————————————————————————————————————|
D———————————4——————————————4———————————|——4——4——4——0——0——0——4——4——4————————————|
A——————————————————————————————————————|—————————————————————————————2——————2——|
E——————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|G——————————————————————————————4——4——4——|——2——2——2——0——0——0——2——2——2——2——2——2——|
D———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
A——2——2——2——2——————2——2——2——2———————————|——————————————————————————————————————|
E———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|G——2——2——2—————0——2——2——0—————0——0——0——|———————————————————————————————————————|
D———————————4——————————————4———————————|——4——4——4———————————0——0——0——2——2—2—2——|
A——————————————————————————————————————|———————————3——3——3—————————————————————|
E——————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|G————————————————————————————————————————|
D——2——2——2——2——2—2—2——2——2——2——2——2—2—2——|
A————————————————————————————————————————|
E————————————————————————————————————————|G————————————————————————————————————————|
D——2——2——2——2——2—2—2——2——2——2——2——2—2—2——|
A————————————————————————————————————————|
E————————————————————————————————————————|G————————————————————————————————————————|
D——2——2——2——2——2—2—2——2——2——2——0——0—0—0——|
A————————————————————————————————————————|
E————————————————————————————————————————|G————————————————————————————————————————|
D——0——0——0——0——0—0—0——0——0——0——2——2—2—2——|
A————————————————————————————————————————|
E————————————————————————————————————————|G————————————————————————————————————————|
D——2——2——2——2——2—2—2——2——2——2——0——0—0—0——|
A————————————————————————————————————————|
E————————————————————————————————————————|G————————————————————————————————————————|
D——0——0——0——0——0—0—0——0——0——0————————————|
A——————————————————————————————3——3—3—3——|
E————————————————————————————————————————|G————————————————————————————————————————|
D——————————————————————————————2——2—2—2——|
A——3——3——3——3——3—3—3——3——3——3————————————|
E————————————————————————————————————————|G————————————————————————————————————————|
D——2——2——2——2——2—2—2——2——2——2————————————|
A——————————————————————————————3——3—3—3——|
E————————————————————————————————————————|G————————————————————————————————————————|
D————————————————————————————————————————|
A——3——3——3——3——3—3—3——3——3——3——2——2—2—2——|
E————————————————————————————————————————|G————————————————————————————————————————|
D——————————————————————————————2——2—2—2——|
A——2——2——2——2——2—2—2——2——2——2————————————|
E————————————————————————————————————————|G————————————————————————————————————————|
D——2——2——2——2——2—2—2——2——2——2——0——0—0—0——|
A————————————————————————————————————————|
E————————————————————————————————————————|G————————————————————————————————————————|
D——0——0——0——0——0—0—0——0——0——0——2——2—2—2——|
A————————————————————————————————————————|
E————————————————————————————————————————|G————————————————————————————————————————|
D——2——2——2——2——2—2—2——2——2——2——0——0—0—0——|
A————————————————————————————————————————|
E————————————————————————————————————————|G————————————————————————————————————————|
D——0——0——0——0——0—0—0——0——0——0————————————|
A——————————————————————————————3——3—3—3——|
E————————————————————————————————————————|G————————————————————————————————————————|
D——————————————————————————————2——2—2—2——|
A——3——3——3——3——3—3—3——3——3——3————————————|
E————————————————————————————————————————|G————————————————————————————————————————|
D——2——2——2——2——2—2—2——2——2——2————————————|
A——————————————————————————————3——3—3—3——|
E————————————————————————————————————————|G————————————————————————————————————————|
D————————————————————————————————————————|
A——3——3——3——3——3—3—3——3——3——3——2——2—2—2——|
E————————————————————————————————————————|G——————————————————————————————4——4——4——|——2——2——2——0——0——0——2——2——2——2——2——2——|
D———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
A——2——2——2——2——2—2—2——2——2——2———————————|——————————————————————————————————————|
E———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|G——2——2——2—————0——0——2——0—————0——0——0——|———————————————————————————————————————|
D———————————4——————————————4———————————|——4——4——4——0——0——0——4——4——4————————————|
A——————————————————————————————————————|—————————————————————————————2——————2——|
E——————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|G——————————————————————————————4——4——4——|——2——2——2——0——0——0——2——2——2——2——2——2——|
D———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
A——2——2——2——2——————2——2——2——2———————————|——————————————————————————————————————|
E———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|G——2——2——2—————0——2——2——0—————0——0——0——|———————————————————————————————————————|
D———————————4——————————————4———————————|——4——4——4———————————0——0——0——2——2—2—2——|
A——————————————————————————————————————|———————————3——3——3—————————————————————|
E——————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|G————————————————————————————————————————|
D——2——2——2——2——2—2—2——2——2——2——2——2—2—2——|
A————————————————————————————————————————|
E————————————————————————————————————————|G————————————————————————————————————————|
D——2——2——2——2——2—2—2——2——2——2——2——2—2—2——|
A————————————————————————————————————————|
E————————————————————————————————————————|G——0————————4——5——2——4——————————————————|——0———————————————————————————————|
D—————4——2————————————————————2——2—2—2——|—————4——2——0————————————2——2—2—2——|
A———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
E———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|G——0————————4——5——2——4————————4——5——4——|——2——0————————————————————————————|
D—————4——2—————————————————————————————|————————4——2————————————2——2—2—2——|
A——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
E——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|G——0————————4——5——2——4——————————————————|——0———————————————————————————————|
D—————4——2————————————————————2——2—2—2——|—————4——2——0————————————2——2—2—2——|
A———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
E———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|G——0————————4——5——2——4————————4——5——4——|——2——0————————————————————————————|
D—————4——2—————————————————————————————|————————4——2————————————2——2—2—2——|
A——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
E——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|G——4——————————————————0——————————————————|
D—————2——2—————————————————————0——0—0—0——|
A———————————3——3—3—3—————3——3————————————|
E————————————————————————————————————————|G——2——————————————————2——————————————————|
D—————0——0——0——0—0—0—————0——0——2——2—2—2——|
A————————————————————————————————————————|
E————————————————————————————————————————|G——4——————————————————0——————————————————|
D—————2——2—————————————————————0——0—0—0——|
A———————————3——3—3—3—————3——3————————————|
E————————————————————————————————————————|G——2——————————————————4——————————————————|
D—————0——0——2——2—2—2—————2——2——2——2—2—2——|
A————————————————————————————————————————|
E————————————————————————————————————————|G——4——————————————————0——————————————————|
D—————2——2—————————————————————0——0—0—0——|
A———————————3——3—3—3—————3——3————————————|
E————————————————————————————————————————|G——2——————————————————2——————————————————|
D—————0——0——0——0—0—0—————0——0——2——2—2—2——|
A————————————————————————————————————————|
E————————————————————————————————————————|G——4——————————————————0——————————————————|
D—————2——2—————————————————————0——0—0—0——|
A———————————3——3—3—3—————3——3————————————|
E————————————————————————————————————————|G——2——————————————————4————————2——2—2—2——|
D—————0——0——2——2—2—2—————2——2————————————|
A————————————————————————————————————————|
E————————————————————————————————————————|G——9——————————————————5————————0——0—0—0——|
D—————7——7———————————————3——3————————————|
A———————————8——8—8—8—————————————————————|
E————————————————————————————————————————|G——7——0——0——2——2—2—2——9——————————————————|
D————————————————————————7——7——7——7—7—7——|
A————————————————————————————————————————|
E————————————————————————————————————————|G——9——————————————————5————————0——0—0—0——|
D—————7——7———————————————3——3————————————|
A———————————8——8—8—8—————————————————————|
E————————————————————————————————————————|G——7——0——0——2——2—2—2——9——————————————————|
D————————————————————————7——7——7——7—7—7——|
A————————————————————————————————————————|
E————————————————————————————————————————|G——9——————————————————5————————0——0—0—0——|
D—————7——7———————————————3——3————————————|
A———————————8——8—8—8—————————————————————|
E————————————————————————————————————————|G——7——0——0——2——2—2—2——9——————————————————|
D————————————————————————7——7——7——7—7—7——|
A————————————————————————————————————————|
E————————————————————————————————————————|G——9——————————————————5————————0——0—0—0——|
D—————7——7———————————————3——3————————————|
A———————————8——8—8—8—————————————————————|
E————————————————————————————————————————|G——7——0——0——2——2—2—2——9——————————————————|
D————————————————————————7——7————————————|
A——————————————————————————————7——7—7—7——|
E————————————————————————————————————————|G——4——————————————————0——————————————————|
D—————2——2—————————————————————0——0—0—0——|
A———————————3——3—3—3—————3——3————————————|
E————————————————————————————————————————|G——2——————————————————4——————————————————|
D—————0——0——2——2—2—2—————2——2——2——2—2—2——|
A————————————————————————————————————————|
E————————————————————————————————————————|G——4——————————————————0——————————————————|
D—————2——2—————————————————————0——0—0—0——|
A———————————3——3—3—3—————3——3————————————|
E————————————————————————————————————————|G——2——————————————————4——————————————————|
D—————0——0——2——2—2—2—————2——2——2——2—2—2——|
A————————————————————————————————————————|
E————————————————————————————————————————|G——4——————————————————0——————————————————|
D—————2——2—————————————————————0——0—0—0——|
A———————————3——3—3—3—————3——3————————————|
E————————————————————————————————————————|G——2——————————————————4——————————————————|
D—————0——0——2——2—2—2—————2——2——2——2—2—2——|
A————————————————————————————————————————|
E————————————————————————————————————————|G——4——————————————————0——————————————————|
D—————2——2—————————————————————0——0—0—0——|
A———————————3——3—3—3—————3——3————————————|
E————————————————————————————————————————|G——2——————————————————4————————4——4——4——|——2——2——2——0——0——0——2——2——2——2——2——2——|
D—————0——0——2——2—2—2—————2——2———————————|——————————————————————————————————————|
A———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
E———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|G——2——2——2—————0——0——2——0—————0——0——0——|———————————————————————————————————————|
D———————————4——————————————4———————————|——4——4——4——0——0——0——4——4——4————————————|
A——————————————————————————————————————|—————————————————————————————2——————2——|
E——————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|G——————————————————————————————4——4——4——|——2——2——2——0——0——0——2——2——2——2——2——2——|
D———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
A——2——2——2——2——————2——2——2——2———————————|——————————————————————————————————————|
E———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|G——2——2——2—————0——2——2——0—————0——0——0——|———————————————————————————————————————|
D———————————4——————————————4———————————|——4——4——4———————————0——0——0——2——2—2—2——|
A——————————————————————————————————————|———————————3——3——3—————————————————————|
E——————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|G——————————————————————————————4——4——4——|——2——2——2——0——0——0——2——2——2——2——2——2——|
D——2——2——2——2——2—2—2——2——2——2———————————|——————————————————————————————————————|
A———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
E———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|G——2——2——2—————0——0——2——0—————0——0——0——|———————————————————————————————————————|
D———————————4——————————————4———————————|——4——4——4——0——0——0——4——4——4————————————|
A——————————————————————————————————————|—————————————————————————————2——————2——|
E——————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|G——————————————————————————————4——4——4——|——2——2——2——0——0——0——2——2——2——2——2——2——|
D———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
A——2——2——2——2——————2——2——2——2———————————|——————————————————————————————————————|
E———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|G——2——2——2—————0——2——2——0—————0——0——0——|———————————————————————————————————————|
D———————————4——————————————4———————————|——4——4——4———————————0——0——0——2——2—2—2——|
A——————————————————————————————————————|———————————3——3——3—————————————————————|
E——————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|G————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
D——2——2——2——2——2—2—2——2——2——2——2——2—2—2——|——2——2——2——2——2—2—2——2————2——2——2——2——|
A————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
E————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|G————————————————————————————————————————|
D——2——————4——4——4——4——4——————5——5——5——5——|
A————————————————————————————————————————|
E————————————————————————————————————————|G—————————2——2——2——2——4——————4——2——2——2——|
D——5—————————————————————————————————————|
A————————————————————————————————————————|
E————————————————————————————————————————|G——0——————————————————0——————————————————|
D—————————4——4——4——4—————————————————————|
A————————————————————————————3——3——3——3——|
E————————————————————————————————————————|G———————————————————————————————————————|
D—————0——0——0——0——0——2——————2——2——2——2——|
A——3————————————————————————————————————|
E———————————————————————————————————————|G————————————————————————————————————————|
D——2——————4——4——4——4——4——————5——5——5——5——|
A————————————————————————————————————————|
E————————————————————————————————————————|G—————————2——2——2——2——4——————4——2——2——2——|
D——5—————————————————————————————————————|
A————————————————————————————————————————|
E————————————————————————————————————————|G——0——————————————————0——————————————————|———————————————————————————————————||
D—————————4——4——4——4—————————————————————|—————0——0——0——0——0——2——————————————||
A————————————————————————————3——3——3——3——|——3————————————————————————————————||
E————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————||
Tablature player for this song:

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment