0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Deicide — Dead But Dreaming bass tabs

Intro:
Gb|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Db|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ab|———————————————————————————————1———————————2———————————————————————————————————1———2——
Eb|0—0—0——2——0—0—0——2—3——0—0—0——3————0—0—0——4———3——0—0—0——2——0—0—0——2—3——0—0—0——3———4———3

Gb|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Db|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ab|———————————————————————————————1———————————2——————————————————————————————————————3——1
Eb|0—0—0——2——0—0—0——2—3——0—0—0——3————0—0—0——4———3——0—0—0——2——0—0—0——2—3——0—0—0—0—0—0———0—

Preverse: Play 2 times
Gb|————————————————————————————————————————|
Db|————————————————————————————————————————|
Ab|—3——1———3———2—3——1———3———2—3——1———3———2—|
Eb|——————2———3————————2———3————————2———3———|

Gb|————————————————————————————————————————|
Db|————————————————————————————————————————|
Ab|—3——1———3———2—3——1———3————3——1—0—1—2—3——|
Eb|——————2———3————————2———3————————————————|

1st & 2nd Verse:
Gb|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
Db|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
Ab|—3——1———3———2—3——1—————————————————|—3——1———3———2—3——1—————————————————|
Eb|——————2———3————————0—0—0—0—0—0—0—0—|——————2———3————————0—0—0—0—0—0—0—0—|

Gb|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
Db|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
Ab|—3——1———3———2—3——1—————————————————|—3——1———3———2—3——1—————————————————|
Eb|——————2———3————————1—1—1—1—1—1—1—1—|——————2———3————————0—0—0—0—0—0—0—0—|

Gb|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
Db|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
Ab|—3——1—0—1—2—3—3——1—————————————————|—3——1———3———2—3——1—————————————————|
Eb|———————————————————0—0—0—0—0—0—0—0—|——————2———3————————0—0—0—0—0—0—0—0—|

Gb|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
Db|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
Ab|—3——1———3———2—3——1—————————————————|—3——1———3———2—3——1—————————————————|
Eb|——————2———3————————1—1—1—1—1—1—1—1—|——————2———3————————2—2—2—2—2—2—2—2—|

Gb|———————————————————————————————————|then end with the second bar of Riff B
Db|———————————————————————————————————|
Ab|—3——1—0—1—2—3—3——1—————————————————|
Eb|———————————————————0—0—0—0—0—0—0—0—|

Chorus: Play 3 Times
Gb|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
Db|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
Ab|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
Eb|—0—0—0—0—2—2—2—2—0—0—0—0—2—2—2—2—0—0—0—0—4—4—4—4—0—0—0—0—3—3—3—3—|

Gb|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
Db|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
Ab|—————————————————————————————————————————3—3—3—3—————————2—2—2—2—|
Eb|—0—0—0—0—2—2—2—2—0—0—0—0—2—2—2—2—0—0—0—0—————————0—0—0—0—————————|

Preverse 2 Times
Verse
Chorus 3 Times

Pre Bridge: Play 4 Times
Gb|———————————————————————————|
Db|———————————————————————————|
Ab|—————3—————1—————3—————1/0—|
Eb|—0—2———0—2———0—2———0—2—————|

Bridge: Play 3 Times
Gb|———————————————————————————————————————————————————————————|
Db|———————————————————————————————————————————————————————————|
Ab|———————————————————————————————————1111——————————2222——————|
Eb|—0000—2222—0000—2222—3333—0000—3333————0000—4444——————3333—|

Gb|——————————————————————————————————————————————————————|
Db|——————————————————————————————————————————————————————|
Ab|———————————————————————————————————1111—————2222——————|
Eb|—0000—2222—0000—2222—3333—0000—3333————4444——————3333—|

Third & 4th Verse: Play 2 Times
Gb|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
Db|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
Ab|—————————————————————————————————————————2—2—2—2—————————————————|
Eb|—0—0—0—0—1—1—1—1—0—0—0—0—1—1—1—1—0—0—0—0—————————0—0—0—0—3—3—3—3—|

Gb|———————————————————————————————————————————————————————————|
Db|———————————————————————————————————————————————————————————|
Ab|———————————————————————————————————————————————————————————|
Eb|—0—0—0—0—1—1—1—1—0—0—0—0—1—1—1—1—0—0—0—0—4—4—4—4—0—0—0—0—1—|

Intro 3 times
Third & 4th Verse 2 times
Pre Bridge 9 times
Tablature player for this song:

Comments

No comments for this song yet. Go ahead and write something!

Post a comment